FEI & FIIT - STU

Rozvrh skúšok
akad. rok 2014/2015

kde: (ak ústavy nestanovia iné časy konania jednotlivých skúšok !!!)
Ivan Kollár
FIIT STU v Bratislave
e-mail: ivan.kollar@stuba.sk
Ondrej Gallo
FEI STU v Bratislave
e-mail: ondrej.gallo@stuba.sk