Rozvrh hodín

Krúžok: 1bc_AM/4 Obdobie: zimny semester 2018/2019

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   @MKOM
ab300
UIE
ab300
                 
Uto Angl
jaz
BEZ
cd300
uie
a806
       
                @ENVI
ab300
       
Str       MAT1E
ab300
  ufyz
a222
tk1
plavb
         
Stv zpoc
c119
mat1e
b101
      @DTECH
ab300
  UFYZ
ab300
   
Pia   MAT1E
ab300
ZPOC
cd300
                 

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 18. októbra 2018 o 15:24:46 z databázy Z18r programom ROZVRHY