Rozvrh hodín

Krúžok: 1bc_AM/4 Obdobie: zimny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   @MKOM
ab300
UIE
ab300
  @DTECH
ab150
tk1
tm
  zpoc
c119
   
            @ENVI
ab35
           
Uto Angl
jaz
BEZ
cd300
           
Str   MAT1E
ab300
  uie
a806
      mat1e
b704
     
Stv                            
Pia   MAT1E
ab300
ZPOC
cd300
                 

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 29. septembra 2017 o 13:49:07 z databázy Z17l programom ROZVRHY