Rozvrh hodín

Krúžok: 1bc_API/1 Obdobie: zimny semester 2018/2019

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   @MKOM
ab300
la1
b101
  Angl
jaz
   
Uto   MAT1I
ab300
PROG1
ab300
    tk1
plava
@ENVI
ab300
       
            @ROCS
ab300
           
Str   LSI
ab300
prog1
d010a
  lsi
e121b
           
Stv   LA1
ab300
MAT1I
ab300
                 
Pia       mat1i
b701
                 
      @HIKT
ab150
                 

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 18. októbra 2018 o 15:24:46 z databázy Z18r programom ROZVRHY