Rozvrh hodín

Krúžok: 1bc_API/11 Obdobie: letny semester 2018/2019

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon       PROG2
bc300
  DIM
ab300
           
Uto   @MAT1I
ab300
API
cd300
prog2
cpui
               
Str   MAT2I
cd300
PROG2
bc300
          api
cpua
   
Stv Angl
jaz
               
Pia   @MAT1I
ab300
                     

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 25. februára 2019 o 10:59:19 z databázy L19L programom ROZVRHY