Rozvrh hodín

Krúžok: 1bc_API/5 Obdobie: letny semester 2016/2017

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   MAT2I
cd300
ALPRI
bc300
  ap
d010a
  @FYZ1
ab150
     
            @MAT1I
bc150
         
Uto   AP
cd300
ALPRI
bc300
  alpri
cpuc
elinfo
b122
       
Str               ELINFO
cd300
@MAT2IS
cd300
@FYZ1S
ab150
 
                      @FYZ2IS
bc150
 
Stv Angl
jaz
mat2i
c201
           
Pia   FYZ2I
ab300
MAT2I
ab300
A   elinfo
e133
               

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #
A, B naľavo znamená výukový týždeň v semestri: A - nepárny týždeň (1., 3., ...) B - párny týždeň (2., 4., ...)

Generované 6. marca 2017 o 08:51:05 z databázy L17p programom ROZVRHY