Rozvrh hodín

Krúžok: 1bc_API/6 Obdobie: letny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   DIM
cd300
PROG2
bc300
  MAT2I
ab300
           
Uto   @MAT1I
bc150
API
cd300
PROG2
bc300
               
Str     prog2
c015
      api
cpui
           
Stv Angl
jaz
dim
c802
mat2i
c801
       
            @MAT1I
bc150
           
Pia                            

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 6. apríla 2018 o 10:10:38 z databázy L18o programom ROZVRHY