Rozvrh hodín

Krúžok: 1bc_API/9 Obdobie: letny semester 2016/2017

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   MAT2I
cd300
ALPRI
bc300
  @MAT1I
bc150
  ap
d010a
   
                  @FYZ1
ab150
     
Uto   AP
cd300
ALPRI
bc300
                 
Str fyz2i
a202
A   elinfo
b105
    ELINFO
cd300
@MAT2IS
cd300
@FYZ1S
ab150
 
                      @FYZ2IS
bc150
 
Stv Angl
jaz
    alpri
cpuc
       
Pia   FYZ2I
ab300
MAT2I
ab300
    elinfo
b122
           

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #
A, B naľavo znamená výukový týždeň v semestri: A - nepárny týždeň (1., 3., ...) B - párny týždeň (2., 4., ...)

Generované 6. marca 2017 o 08:51:05 z databázy L17p programom ROZVRHY