Rozvrh hodín

Krúžok: 1bc_ENE/2 Obdobie: letny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon       MAT2E
cd300
  ALPRE
cd300
FYZ1
cd300
       
Uto Angl
jaz
        @FYZ1S
ab150
   
Str       mat2e
b101
  elt1A
b122
           
Stv             ELT1
cd300
fyz1
a201
       
Pia             alpre
d010b
           

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 6. apríla 2018 o 10:10:38 z databázy L18o programom ROZVRHY