Rozvrh hodín

Krúžok: 1bc_JFI/1 Obdobie: letny semester 2018/2019

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   MAT2E
cd300
ALPRE
cd300
      @MAT1E
ab150
mat2e
e702
   
Uto Angl
jaz
               
Str   elt1A
de35
alpre
d010b
    FYZ1
ab300
         
Stv   elt1B
de35
      ELT1
cd300
@FYZ1S
ab300
       
Pia             fyz1
a303
           

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 25. februára 2019 o 10:59:19 z databázy L19L programom ROZVRHY