Rozvrh hodín

Krúžok: 1bc_TLK/1 Obdobie: letny semester 2016/2017

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon       ALPRE
cd300
  AP
cd300
  fyz2i
a222
   
                  @FYZ1
cd150
     
Uto   alpre
cpue
ap
d010a
  mat2e
c802
elt1i
b701
       
Str     MAT2E
ab300
  Angl
jaz
   
Stv   FYZ2I
ab300
ELT1I
ab150
      @MAT2ES
ab300
       
Pia   @FYZ1S
bc150
A   elt1i
b105
                 
  @FYZ2IS
ab150
@MAT1E
ab150
               

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #
A, B naľavo znamená výukový týždeň v semestri: A - nepárny týždeň (1., 3., ...) B - párny týždeň (2., 4., ...)

Generované 6. marca 2017 o 08:51:05 z databázy L17p programom ROZVRHY