Rozvrh hodín

Krúžok: 1i_RK/2 Obdobie: letny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon             @MSS
de35
           
Uto       RMR
de150
      adriaA
d328
       
                adriaB
d330
       
Str   VIZS
de150
ADRIA
de150
  @VIR
e702
           
Stv             rmrA
d619
vizsA
d618
       
                rmrB
d619
       
Pia                            

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 6. apríla 2018 o 10:10:38 z databázy L18o programom ROZVRHY