Rozvrh hodín

Krúžok: 2bc_AM/1 Obdobie: letny semester 2016/2017

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon pasme
a806
DYMES
a806
  dymes
a711
PASME
a806
     
            @MAKO
ab300
             
Uto       epoms
t003
  MIPS
bc150
mips
d106
     
Str   SAR1
cpue
sar1
cpue
EPOMS
c802
         
Stv       @FYZ3
bc150
        @FYZ3S
bc150
   
Pia   @MAT3
cd150
                   
  @SYMAK
c313
                     

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 6. marca 2017 o 08:51:05 z databázy L17p programom ROZVRHY