Rozvrh hodín

Krúžok: 2bc_AM/3 Obdobie: letny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   PASME
a806
DYMES
a806
  dymes
a806
         
            @MAKO
ab150
             
Uto       epoms
t003
  MIPS
bc150
@ELT2E
b122
       
Str   SAR1
cpue
      EPOMS
c802
@FYZ2
cd150
@FYZ2S
cd150
 
                  @FYZ3
bc150
   
Stv   @SYMAK
c313
    mips
d106
    @FYZ3S
bc150
   
              @MAT3
ab300
       
Pia       pasme
a806
               

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 6. apríla 2018 o 10:10:38 z databázy L18o programom ROZVRHY