Rozvrh hodín

Krúžok: 2bc_AM/4 Obdobie: letny semester 2018/2019

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   DYMES
c801
@MK
de150
MSPM
cd150
             
Uto       @ZMP
ab150
MIPS
ab150
             
      @ZFI
bc300
                 
      @EMAR
cd150
                 
Str   mips
d106
    mspm
d113
  @FYZ2
cd150
@ELT2
b122
   
                @FYZ3
bc150
       
Stv   SAR2
cpua
              @FYZ2S
cd150
   
                    @FYZ3S
bc150
   
Pia                            

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 25. februára 2019 o 10:59:19 z databázy L19L programom ROZVRHY