Rozvrh hodín

Krúžok: 2bc_API/1 Obdobie: letny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   DM
cd300
@PROG2
bc300
  @MAKO
ab150
@HI
bc300
         
        @PROG
b701
               
Uto   MATSTA
ab300
DBS
ab300
@PROG2
bc300
OOP
bc300
           
Str   UMINT
cd300
    oop
c117b
umintA
d712
@FYZ2
cd150
@FYZ2S
cd150
 
              umintB
d713
         
Stv     dm
b701
    dbs
c015
           
Pia     matsta
c202
                   

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 6. apríla 2018 o 10:10:38 z databázy L18o programom ROZVRHY