Rozvrh hodín

Krúžok: 2bc_API/5 Obdobie: letny semester 2016/2017

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon       DM
ab300
  @MAKO
ab300
matsta
c201
         
              @HI
bc300
         
Uto   MATSTA
ab300
DBS
ab300
  OOP
bc300
           
Str   UMINT
cd300
      umintA
d713
           
            umintB
d712
           
              @ELINFO
cd300
         
Stv     oop
c117a
dm
b701
        dbs
bU01
   
Pia                            

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 6. marca 2017 o 08:51:05 z databázy L17p programom ROZVRHY