Rozvrh hodín

Krúžok: 2bc_API/5 Obdobie: zimny semester 2018/2019

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon       PT
bc300
  MATSTA
ab300
           
Uto       @PROG1
ab300
      psA
c613
       
                psB
c616
       
                @MAT2I
cd300
       
Str   MPP
cd300
      DUS
bc300
PS
bc300
       
Stv     mppB
e229
matsta
de150
      dus
e701
     
Pia     mppA
e229
pt
c117a
               

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 18. októbra 2018 o 15:24:46 z databázy Z18r programom ROZVRHY