Rozvrh hodín

Krúžok: 2bc_API/6 Obdobie: zimny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon       PT
bc300
@MAKO
ab300
LA
ab300
       
Uto       @ELINFO
ab150
  @MAT2A
ab150
dus
c802
psA
c613
   
                @FYZ1
cd150
psB
c616
   
                    @FYZ1S
cd150
   
Str   @LSI
cd300
MPP
ab300
DUS
bc300
PS
bc300
  @FYZ2S
bc150
 
  @EKENS
ab150
                     
Stv     @MAT2A
bc150
la
c201
      mppA
e229
mppB
e229
   
                @FYZ2I
bc150
       
Pia         pt
c117b
               

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 29. septembra 2017 o 13:49:07 z databázy Z17l programom ROZVRHY