Rozvrh hodín

Krúžok: 2bc_ENE/1 Obdobie: zimny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   ELT2E
bc150
MAT3
bc150
A   elt2e
e133
@ELT1K
b704
       
            @MAKO
ab300
           
Uto             mer1A
b327
mer1B
b327
@FYZ1S
cd150
   
                @FYZ1
cd150
@FYZ2E
ab150
   
Str       MECH
c801
fyz3
a222
elt2e
b122
@FYZ3S
ab150
   
Stv   @ENEF
cd150
MER1
cd150
  FYZ3
ab150
         
Pia       mech
a801
  mat3
b101
@FYZ2S
ab150
       
      @MAT2K
ab300
               

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #
A, B naľavo znamená výukový týždeň v semestri: A - nepárny týždeň (1., 3., ...) B - párny týždeň (2., 4., ...)

Generované 29. septembra 2017 o 13:49:07 z databázy Z17l programom ROZVRHY