Rozvrh hodín

Krúžok: 2bc_ET/1 Obdobie: letny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   epoA
e405
jazz
a518
  @MAKO
ab150
zee
c402
elt3
b101
     
Uto   ELT3
ab150
JAZZ
ab150
  @ENVIRO
a518
@ELT2E
b122
       
Str   ELMAT
c801
ZEE
c801
  EPO
e701
  @FYZ2
cd150
@FYZ2S
cd150
 
                  @FYZ3
bc150
   
Stv   A   elt3
e130
elmatA
c124
epoB
e405
    @FYZ3S
bc150
   
              @MAT3
ab300
       
Pia                            

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #
A, B naľavo znamená výukový týždeň v semestri: A - nepárny týždeň (1., 3., ...) B - párny týždeň (2., 4., ...)

Generované 6. apríla 2018 o 10:10:38 z databázy L18o programom ROZVRHY