Rozvrh hodín

Krúžok: 2bc_ET/1 Obdobie: zimny semester 2018/2019

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon       ELT2
bc150
  mer1
b327
A   elt2
e133
@FYZ2S
ab300
   
                @FYZ2
ab300
       
Uto                            
Str   MAT3E
bc150
MECH
c801
mech
c026
  @MAT2E
ab300
@FYZ1
bc150
   
            @ELT1
b122
           
Stv   @ENEF
cd150
MER1
cd150
      @FYZ1S
bc150
       
Pia         mat3e
b101
               

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #
A, B naľavo znamená výukový týždeň v semestri: A - nepárny týždeň (1., 3., ...) B - párny týždeň (2., 4., ...)

Generované 18. októbra 2018 o 15:24:46 z databázy Z18r programom ROZVRHY