Rozvrh hodín

Cvičenia pre zameranie: 2bc_JFI z voliteľného predmetu: ELT1K Obdobie: zimny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon                            
Uto                            
Str                            
Stv                            
Pia   #elt1k
2bc_JFI/#1
c119
#elt1k
2bc_JFI/#2
c119
                 
  A   #elt1k
2bc_JFI/#1
b329
A   #elt1k
2bc_JFI/#3
b329
                 

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #
A, B naľavo znamená výukový týždeň v semestri: A - nepárny týždeň (1., 3., ...) B - párny týždeň (2., 4., ...)

Generované 29. septembra 2017 o 13:49:07 z databázy Z17l programom ROZVRHY