Rozvrh hodín

Krúžok: 2bc_RK/3 Obdobie: letny semester 2018/2019

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon       @MK
de150
  TPRI
e701
           
Uto   UMINT
bc300
@ZMP
ab150
                 
      @ZFI
bc300
                 
      @EMAR
cd150
                 
Str   CRI
e701
      OOP
bc300
           
Stv                 oop
c117b
       
Pia                            

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 25. februára 2019 o 10:59:19 z databázy L19L programom ROZVRHY