Rozvrh hodín

Krúžok: 2bc_TLK/1 Obdobie: zimny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon       MAT3
bc150
@MAKO
ab300
@ELT1K
b704
kisA
b516
   
Uto   ELT2I
cd150
KIS
bc150
  A   elt2i
e133
elt2i
b122
mppA
e228
   
            @RCS
ab300
@FYZ1
cd150
@FYZ1S
cd150
   
Str   MPP
bc150
        mat3
bc150
  kisB
b516
   
                      @FYZ2S
bc150
 
Stv   epoB
e405
      EPO
cd150
@FYZ2I
bc150
       
Pia       epoA
e405
  mppB
e228
           
      @MAT2K
ab300
               

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #
A, B naľavo znamená výukový týždeň v semestri: A - nepárny týždeň (1., 3., ...) B - párny týždeň (2., 4., ...)

Generované 29. septembra 2017 o 13:49:07 z databázy Z17l programom ROZVRHY