Rozvrh hodín

Krúžok: 3bc_AM/3 Obdobie: letny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   @PROPA
a801
    @NAVEZ
t004
           
Uto   SENSAK
cd35
          sensak
t015
       
                @DTV
t004
       
Str   @DAVIS
t014
          @FYZ2
cd150
@FYZ2S
cd150
 
                @KSS
cd35
       
Stv   @SMS
cd35
@MSBEZ
a806
                 
Pia                            

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 6. apríla 2018 o 10:10:38 z databázy L18o programom ROZVRHY