Rozvrh hodín

Krúžok: 3bc_ELN/2 Obdobie: letny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon       LEK
e702
    @AON
e701
  lekA
e224
   
Uto   AVTECH
e702
RAKTEC
e231
    avtechA
e227
         
                @DTV
t004
       
Str   PNIO
e702
PREN
e702
          prenA
e227
   
                  @FYZ2
cd150
@FYZ2S
cd150
 
Stv       LAST
e702
      last
e515
       
Pia                            

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 6. apríla 2018 o 10:10:38 z databázy L18o programom ROZVRHY