Rozvrh hodín

Krúžok: 3bc_MSUS/1 Obdobie: letny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon     AS
ab300
  VSA
bc300
             
Uto   @MATSTA
ab300
WEBTE2
cd150
  @PKRIM
cd150
@DTV
t004
       
Str   vsa
c117a
@RAL
ab150
        @FYZ2
cd150
@FYZ2S
cd150
 
  @UMINT
cd300
                     
  @OZE
cd150
                     
Stv   webte2
cpue
as
c802
                 
Pia                            

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 6. apríla 2018 o 10:10:38 z databázy L18o programom ROZVRHY