Rozvrh hodín

Krúžok: 3bc_RK/2 Obdobie: letny semester 2017/2018

Hod
Zac
1
7:00
2
8:00
3
9:00
4
10:00
5
11:00
6
12:00
7
13:00
8
14:00
9
15:00
10
16:00
11
17:00
12
18:00
13
19:00
14
20:00
Pon   POHS
cd150
SP
cd150
          pohsA
d601
   
Uto             @DV
cd35
@DTV
t004
       
Str             spA
d301
spB
d301
  @FYZ2S
cd150
 
            robB
d601
robA
d601
       
                  @FYZ2
cd150
     
Stv     @STVR
c801
ROB
c801
               
Pia                            

Meno prednášky: VEĽKÉ PÍSMENÁ, Meno cvičenia: malé písmená
Voliteľné prednášky majú pred názvom znak @, ich cvičenia znak #

Generované 6. apríla 2018 o 10:10:38 z databázy L18o programom ROZVRHY