Rozvrhy krúžkov Rozvrhy učiteľov Rozvrhy učební

Rozvrh hodín FEI STU na letny semester 2018/2019

1. bc 2. bc 3. bc 1. i 2. i Cvičenia z voliteľných predmetov

1. bc
API
1bc_API/1 1bc_API/2 1bc_API/3 1bc_API/4 1bc_API/5 1bc_API/6 1bc_API/7 1bc_API/8 1bc_API/9 1bc_API/10 1bc_API/11 1bc_API/12
RK
1bc_RK/1 1bc_RK/2 1bc_RK/3 1bc_RK/4
TLK
1bc_TLK/1 1bc_TLK/2 1bc_TLK/3 1bc_TLK/4
ELN
1bc_ELN/1 1bc_ELN/2 1bc_ELN/3
AM
1bc_AM/1 1bc_AM/2 1bc_AM/3 1bc_AM/4
ET
1bc_ET/1 1bc_ET/2
ENE
1bc_ENE/1 1bc_ENE/2
JFI
1bc_JFI/1

2. bc
API
2bc_API/1 2bc_API/2 2bc_API/3 2bc_API/4 2bc_API/5 2bc_API/6 2bc_API/7 2bc_API/8 2bc_API/9 2bc_API/10
RK
2bc_RK/1 2bc_RK/2 2bc_RK/3
TLK
2bc_TLK/1 2bc_TLK/2 2bc_TLK/3 2bc_TLK/4
ELN
2bc_ELN/1 2bc_ELN/2
AM
2bc_AM/1 2bc_AM/2 2bc_AM/3 2bc_AM/4 2bc_AM/5
ET
2bc_ET/1
ENE
2bc_ENE/1 2bc_ENE/2
JFI
2bc_JFI/1

3. bc
API
3bc_BIS/1 3bc_BIS/2 3bc_BIS/3 3bc_BIS/4
3bc_MSUS/1 3bc_MSUS/2 3bc_MSUS/3 3bc_MSUS/4 3bc_MSUS/5 3bc_MSUS/6 3bc_MSUS/7 3bc_MSUS/8 3bc_MSUS/9
RK
3bc_RK/1 3bc_RK/2 3bc_RK/3 3bc_RK/4
TLK
3bc_TLK/1 3bc_TLK/2 3bc_TLK/3
ELN
3bc_ELN/1 3bc_ELN/2 3bc_ELN/3
AM
3bc_AM/1 3bc_AM/2 3bc_AM/3
ET
3bc_ET/1 3bc_ET/2
ENE
3bc_ENE/1 3bc_ENE/2 3bc_ENE/3
JFI
3bc_JI/1
3bc_FI/1

1. i
API
1i_BIS/1 1i_BIS/2 1i_BIS/3
1i_MSUS/1 1i_MSUS/2 1i_MSUS/3 1i_MSUS/4
AME
1i_AME/1 1i_AME/2 1i_AME/3 1i_AME/4
JFI
1i_JI/1
1i_FI/1
EE
1i_EE/1 1i_EE/2
RK
1i_RK/1 1i_RK/2 1i_RK/3
AE
1i_AE/1
EN
1i_EN/1 1i_EN/2 1i_EN/3
MIKT
1i_MIKT/1 1i_MIKT/2 1i_MIKT/3

2. i
API
2i_BIS/1 2i_BIS/2 2i_BIS/3
2i_MSUS/1 2i_MSUS/2 2i_MSUS/3 2i_MSUS/4
AME
2i_AME/1
2i_ApMA/1
EE
2i_EE/1 2i_EE/2
2i_ST/1 2i_ST/2
2i_JE/1
JFI
2i_JFI/1
RK
2i_RK/3
AE
2i_AE/1
EN
2i_EN/1 2i_EN/2 2i_EN/3 2i_EN/4 2i_EN/5 2i_EN/6
MIKT
2i_MIKT/1 2i_MIKT/2

Cvičenia z voliteľných predmetov
1. bc
1bc_AM_MAT1E
1bc_API_MAT1I
1bc_ELN_MAT1
1bc_ENE_MAT1E
1bc_ET_MAT1E
1bc_JFI_MAT1E
1bc_RK_MAT1
1bc_TLK_MAT1
2. bc
2bc_AM_ELT2 2bc_AM_FYZ2 2bc_AM_FYZ3 2bc_AM_MK
2bc_API_MK 2bc_API_TRHE
2bc_ELN_MK
2bc_EMAR
2bc_ENE_FYZ2 2bc_ENE_FYZ3 2bc_ENE_TRHE
2bc_ET_FYZ2 2bc_ET_FYZ3 2bc_ET_TRHE
2bc_JFI_FYZ2 2bc_JFI_FYZ3 2bc_JFI_TRHE
2bc_RK_MK
2bc_ZFI
2bc_ZMP
3. bc
3bc_AM_DAVIS 3bc_AM_KSS 3bc_AM_MSBEZ 3bc_AM_NAVEZ 3bc_AM_PROPA 3bc_AM_SMS
3bc_API_BIS_WEBTE2 3bc_API_DTV 3bc_API_LA 3bc_API_MSUS_PKRIM 3bc_API_UMINT
3bc_ENE_DIS 3bc_ENE_OZE 3bc_ENE_TECHEE 3bc_ENE_VEEZ
3bc_ET_DTV
3bc_JFI_DTV 3bc_JFI_JI_ELSEL
3bc_RK_DTV 3bc_RK_DV 3bc_RK_STVR
3bc_TLK_A2G3G 3bc_TLK_MM2
1. i
1i_AE_PMP 1i_AE_TPU
1i_AME_MISA 1i_AME_MPM 1i_AME_PSZE
1i_API_BIOM 1i_API_PPDS
1i_EE_AENE 1i_EE_SVIET 1i_EE_SZP 1i_EE_VSV
1i_RK_MSS 1i_RK_PTAR
2. i