Rozvrhy krúžkov Rozvrhy učiteľov Rozvrhy učební

Rozvrh hodín FEI STU na letny semester 2017/2018

Blok A Blok B
ab150 ab300 ab35 bc150 bc300 bc35
  b001 b002 b003 b004 b005
  b101 b102 b103 b104 b105 b106 b107 b108 b110 b112 b121 b122
a201 a202 a202a a204 a217 a222 a223 b201 b203 b206 b223 b229
a302 a303 a320 a321 a324 b302 b305 b309 b327 b329
  b401 b403 b408 b418 b419
a515 a516 a518 b501 b504 b505 b516 b517
a601 a614 a615 b602 b614 b615 b616
a709 a711 b701 b704
a801 a806  
  bU01 bs09
Blok C Blok D
cd150 cd300 cd35 de150 de300 de35
c015 c016 c020 c022 c025 c026 c027  
c101 c102 c114 c117a c117b c119 c120 c121 c124 d105 d106 d109 d113
c201 c202 c207 c214 c216 c221 d201
c301 c302 c311 c312 c313 c315 d301 d307 d328 d330 d332
c402 c415 c418 c419 d405 d406 d422 d424
c517 c518a c518b d501 d502 d519 d520 d521
c601 c602 c603 c613 c616 d601 d618 d619
c701 c702 c711 d712 d713
c801 c802 c805  
  cpua cpuc cpue cpui cpuk d010a d010b
  ds03
Blok E Iné
e009 t003 t004 t005 t014 t015 t022 t026
e111 e121a e121b e123 e125 e130 e131 e133 t104 t105 t106 t118 t119
e222 e224 e225 e226 e227 e228 e229 e231 lvn lvnT
e323 e324 ne100 ne101
e405 e406 e413 plava plavb pos tm tv
e515  
e607 LO Mlad RI
e701 e702