VÝKONNOSTNÝ ODZNAK PEŠEJ TURISTIKY - VOPT

 

Cieľom a účelom výkonnostného odznaku pešej turistiky je oceniť a ohodnotiť výkonnosť záujemcov o pešiu výkonnostnú turistiku. Má trvalú platnosť, neobnovuje sa. Na Slovensku podmienky vypisuje, odznaky udeľuje a eviduje Zbor pešej turistiky KST.

VOPT sa plní v 2 úrovniach: základnej a nadstavbovej. Základná úroveň zahrňuje ohodnotenie pešej výkonnosti turistu do 6 000 km a má viac ako 20-ročnú tradíciu. Nadstavbová úroveň má novokoncipované pravidlá, ktoré pod záštitou KST majú celoslovenskú pôsobnosť a podľa ktorých sa v praxi udeľujú ohodnotenia od 1.3.2000. Zahrňuje ohodnotenie pešej výkonnosti turistu do 40 075 km (oficiálny obvod rovníka Zeme) a je priamym pokračovaním uplatňovania pravidiel určených pre základnú úroveň. Od 6.11.2002 je ohodnotenie nadstavbovej úrovne rozšírené až do 60 000 km.


Podmienky plnenia základnej úrovne VOPT
Propozície nadstavbovej úrovne VOPT

Návrh zmeny klasifikácie výkonnostnej turistiky pre výkonnostný odznak pešej turistiky (VOPT) v klasifikačnom poriadku KST

Držitelia nadstavbových odznakov VOPT (priebežne sa doplňuje)


Pripomienky adresujte: mailto:soula@elf.stuba.sk


Pozrite tiež stránky:

     http://www.kst.sk    - oficiálna stránka Klubu slovenských turistov
     
http://kbt.kluby.hiking.sk - stránka Klubu bratislavských turistov

Posledná úprava tejto stránky: 26.05.2010