Čierny deņ pre slovenské lesy !!!

Plįnovanie turistiky pomocou internetu (značené turistické chodnķky na Slovensku: trasa, dåžka, prevżšenie, čas) - starį adresa
Plįnovanie turistiky pomocou internetu - novį adresa


Pozrite tiež tieto strįnky:

     AKTUALITY

     DIA¼KOVĮ TURISTIKA V MALŻCH KARPATOCH A OKOLĶ - kalendįr Malé Karpaty a okolie, dia¾koplazecké sśaže a ocenenia,...

     http://www.kst.sk   - oficiįlna strįnka Klubu slovenskżch turistov
     http://kbt.kluby.hiking.sk/  - strįnka Klubu bratislavskżch turistov

     Linky na ļalšie turistické strįnky


Mesačnķk MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ vychįdza ako zbornķk nezįvislżch prispievate¾ov s turistickou tématikou oblasti Malżch Karpįt a okolia, zameranou prevažne na dia¾kovś pešiu turistiku. Za obsahovś nįplņ zodpovedį autor prķspevku. Medzi bratislavskżmi a trnavskżmi turistami mį už viac ako 10-ročnś tradķciu. V tlačenej forme možno mesačnķk zķska na dia¾kovżch pochodoch organizovanżch v Malżch Karpatoch a blķzkom okolķ.

Obsahovį nįplņ tejto strįnky sa bude priebežne dopåņa. V elektronickej forme sś dosia¾ spracované tieto čķsla časopisu (zatia¾ bez obrįzkov).

 


rok 2016:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr 2016 (1/293)
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - november 2016 (2/294)


rok 2015:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - januįr 2015
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr - marec 2015
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl - mįj 2015
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn - jśl 2015
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - december 2015


rok 2014:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - januįr 2014
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr / marec 2014
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl 2014
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - mįj 2014
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn 2014
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśl 2014
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - august / september 2014
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - október / november 2014
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - december 2014


rok 2013:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - marec 2013
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl - mįj 2013
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn 2013
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśl 2013
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - august 2013
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - september 2013
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - október - november 2013
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - december 2013


rok 2012:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - januįr 2012
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr 2012
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - marec 2012
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl 2012
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - mįj 2012
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn 2012
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśl 2012
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - august 2012
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - september 2012
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - október 2012
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - november 2012


rok 2011:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - januįr 2011
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr 2011
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - marec 2011
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl 2011
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - mįj 2011
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn 2011
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśl 2011
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - august 2011
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - september 2011
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - október 2011
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - november 2011


rok 2010:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - januįr 2010
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr 2010
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - marec 2010
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl 2010
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - mįj 2010
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn 2010
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśl 2010
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - august 2010
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - september 2010
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - október 2010
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - november 2010
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - december 2010


rok 2009:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - januįr 2009
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr 2009
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - marec 2009
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl 2009
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - mįj 2009
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn 2009
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśl 2009
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - august 2009
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - september 2009
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - október 2009
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - november 2009
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - december 2009


rok 2008:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - januįr 2008
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr 2008
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - marec 2008
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl 2008
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - mįj 2008
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn 2008
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśl 2008
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - august 2008
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - september 2008
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - október 2008
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - november 2008
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - december 2008


rok 2007:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - januįr 2007
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr-marec 2007
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl 2007
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - mįj 2007
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn 2007
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśl 2007
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - august 2007
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - september 2007
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - október 2007
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - november 2007
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - december 2007


rok 2006:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - januįr 2006
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr 2006
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - marec 2006
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl 2006
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - mįj 2006
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn 2006
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśl 2006
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - august / september 2006
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - október 2006
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - november 2006
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - december 2006 / januįr 2007


rok 2005:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - januįr 2005
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr 2005
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - marec 2005
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl 2005
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - mįj 2005
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn 2005
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśl 2005
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - august 2005
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - september 2005
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - október 2005
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - november 2005
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - december 2005


rok 2004:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - januįr 2004
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr 2004
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - marec 2004
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl 2004
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - mįj 2004
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn 2004
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśl 2004
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - august 2004
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - september 2004
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - október 2004
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - november 2004
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - december 2004
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - Silvester 2004


rok 2003:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - januįr 2003
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr 2003
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - marec 2003
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl 2003
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - mįj 2003
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn 2003
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśl 2003
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - august 2003
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - september 2003
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - október 2003
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - november 2003
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - december 2003
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - silvester 2003


rok 2002:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - januįr 2002
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr 2002
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - marec 2002
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl 2002
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - mįj 2002
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn 2002
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśl 2002
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - august 2002
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - september 2002
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - október 2002
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - november 2002
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - december 2002
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - silvester 2002


rok 2001:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - januįr 2001
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - februįr 2001
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - marec 2001
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - aprķl 2001
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - mįj 2001
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśn 2001
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - jśl 2001
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - august 2001
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - september 2001
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - október 2001
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - november 2001
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - december 2001
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - Silvester 2001


rok 2000:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 1/2000 - januįr 2000
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 2/2000 - februįr 2000
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 3/2000 - marec 2000
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 4/2000 - aprķl 2000
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 5/2000 - mįj 2000
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 6/2000 - jśn 2000
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 7/2000 - jśl 2000
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 8/2000 - august 2000
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 9/2000 - september 2000
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 10/2000 - október 2000
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 11/2000 - november 2000
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 12/2000 - december 2000
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - Silvester 2000


rok 1999:

MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 5/1999 - mįj 1999
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 6/1999 - jśn 1999
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 7/1999 - jśl 1999
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 8/1999 - august 1999
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 9/1999 - september 1999
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 10/1999 - október 1999
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 11/1999 - november 1999
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ 12/1999 - december 1999
MALOKARPATSKŻ DIA¼KOPLAZ - Silvester 1999


Prķspevky a pripomienky posielajte na adresu soula@elf.stuba.sk.


DIA¼KOVĮ TURISTIKA V MALŻCH KARPATOCH A OKOLĶ


Poslednį śprava tejto strįnky: 04.07.2019.