MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ

február / marec 2014

Ročník 23.   2 / 280

V tomto čísle nájdete:

Alino
História Turistického klubu Štart Bratislava
Bicyklisti v Bratislave
Komentár - je turistika šport?
48. slovenský zimný zraz turistov - Bardejov 2014
8. medzinárodný zimný zraz turistov - Králíky 2014
Prečítali sme za vás - Muž, ktorý zachránil svet
Pozvánka - Expedície 2014
Kalendár - marec/apríl 2014


 

Alino

Volám sa Alino. Som pes a malý-veľký turista. Aj dnes ma vzali moji kamaráti von, do hôr. Kým ostatné mladé či staré lenivé psy ležia doma pred televízorom (a škrabkajú si guľky), ja s radosťou behám po lese, leziem na skaly, či na stromy, skáčem do vody, ale hlavne upratujem les. Chcel by som odniesť každý spadnutý konár, každú malú paličku. Dnes sa kráča ťažšie. Labky sa zabárajú do zmrznutého snehu, stromy sa kníšu akoby to prehnali s alkoholom a hučia ako keby práve štartovali do vesmíru. Ale mne to nevadí. Som rád, že som tu a že môžem ísť. Tuto to poznám, aj tuto som už bol. Ešte krátka prestávka a už sme tu. Môj múdry prapradedo “divý pes Dingo” nazval túto časť “Zem bez problémov”. Keď sa tu postavíš a zadívaš sa na krajinu, nič ťa neboli, nič ťa netrápi, nič ti nechýba a nič nepotrebuješ. Len stojíš, dýchaš a pozeráš sa. Ale nie očami, pozeráš sa srdcom. Stávaš sa súčasťou prírody a príroda tvojou súčasťou. A vieš kde sa vzali všetky tie kopce? Ako všetko krásne, aj ony vznikli z bolesti. Matka Zem zastonala v pôrodných bolestiach “no poď už von, ty krpatý...” a navreli jej hrčky – kopce. A keď bolo po všetkom, vydýchla si a nežne sa im prihovorila “vy moje milé, malé ...”. (Tak mi to vravel prapradedo Dingo). Ľudia ich začali volať Malé Karpaty. A ešte niečo ma naučil Dingo, že krása je večná. Dnes som uvidel večnosť. Každý večer, keď sa presvedčím, že už všetci spia, aj ja si môžem ísť ľahnúť a zavrieť oči, myslím iba na jedno. Pane Bože, daj, aby som sa tam vrátil. Aspoň raz znovu uvidel pozemský raj.

Volám sa Alino. Som pes a malý-veľký turista, čo miluje prírodu...

Anna Figurová

 

História Turistického klubu Štart Bratislava
Moje spomienky

Úvod

Týchto pár stránok som napísal na podnet Vlada Ješka ako príspevok do sekcie História (Prehistória?) novovznikajúcej www stránky, na podporu povedomia o našom spolku, aby ľudia vedeli, čo bolo dávno, čo predchádzalo existencii dnešného Turistického klubu Štart Bratislava. Ide o nie celkom konzistentný text, ktorý vznikol behom pár voľných chvíľok na mojom pracovnom pôsobisku v Daliane. Veľa vecí som len naznačil: aby sa jednalo o všestranne výpovedný materiál, treba na ňom ešte popracovať, doplniť fakty (napr. o výške členskej základne, o rozpočtových limitoch atď.) s použitím našich archívnych zdrojov alebo iných pamätníkov.

Jozef Oravec
Dalian, február 2007

1. Obdobie do roku 1970

Obdobie Skautu

Osobne som nebol členom skautského oddielu, prvýkrát som sa stretol s Gomolom, Jeffom, Jimmym a Crackerom, ktorí (spolu s ďalšími) boli v oddiele vedenom Bleskom ako spolužiak v 6.B. na ZŠ Košická. Ja som chodil s nimi hlavne na jednodenné výlety. Hnedé šatky s cípmi spojenými v prevŕtanej dubienke. Hry podľa vzoru Jaroslava Foglara, fungovali aj iné kluby podľa vtedajšieho časopisu ABC a jeho námetov na klubové aktivity pre mladých. To bol môj život, napríklad poznávacie a stopovacie hry po Starom Meste.

2. Obdobie 1970 – 1974

Rané obdobie Oddielu turistiky pri TJ Štart VD

Skaut ako organizácia ”bol zaniknutý”. Obdobie normalizácie. Blesk ako zamestnanec výrobného družstevníctva dostal šancu prichýliť sa aj so svojimi zverencami pod krídla ČSTV, ktorej súčasťou bola aj Telovýchovná jednota Štart VD. Tak vznikol oddiel turistiky, alebo, podľa neskoršej metodiky v názvosloví, turistický oddiel mládeže. Členovia boli chlapci i dievčatá (spomínam si len na Bagíru) ročníkov narodenia 1958-1959, Musto bol o čosi starší od uvedených ročníkov (3 - 4 roky), samozrejme vodcom a prvým šéfom (predsedom) oddielu bol Blesk.

Naďalej sa chodilo na puťáky (letné putovné tábory), legendárne boli Banky a okolie, Kyslinky.

Keď mal Musto 18 rokov, ako dospelý a zodpovedný išiel na puťák prvýkrát vo dvojke s Gomolom, ktorý mal vtedy 14. Pre Gomola to bol nezabudnuteľný zážitok, a my ostatní sme im závideli. Presuny po Slovensku nákladnými vlakmi, sami sebe pánmi, spanie pod širákom atď. Sloboda, voľný život.

3. Obdobie 1974 – 1978

Obdobie stredoškolských štúdií: skupina Novohradská

Prevažná väčšina ročníka 1958 išla na gymnázium na Vazovovu, Musto už skončil Novohradskú, študoval na strojárine a bol v tomto období predsedom turistického oddielu. Na Novohradskú išiel aj ročník 1959 (aj Jimmy, ten bol síce narodený v októbri 1958, ale chodil do ročníka so mnou, od šiestej triedy na Košickej cez céčku na Novohradskej).

Na túry sa k nám pridali aj spolužiaci z Novohradskej: napr. hokejista Ciáš, Miro Gajdošík, Kropi i ďalší. Najviac sme sa túlali s Jeffom, aj prvé bežky sme si v roku 1976 spolu kúpili. V lete 1975 sme šiesti spolužiaci absolvovali hrebeňovku Nízkych Tatier, trvalo nám to sedem dní, napríklad dva daždivé dni sme strávili na Ramži a potom na Vyšnej Boci, kde sme sa zrazili s Andim, Daudíkom, Macíkom a ďalšími, ktorí tam v tom čase pôsobili ako samostatná výprava.

Okrem strechy ČSZTV (už nová skratka, namiesto ČSTV) sme využívali i organizačné možnosti SZM, lebo tak sme sa mohli aj uliať zo školy: napríklad školenia inštruktorov turistiky znamenali dva i viac dní výpadku zo školy. Strecha ČSZTV nám umožňovala aj unikať z povinných účastí na prvomájových sprievodoch: vystavili sme si potvrdenie, že osláv sa zúčastníme v rámci inej zložky NF (Národného frontu) ako je SZM, a tým sme mohli počas prvomájových voľných dní ísť do prírody. Došli sme síce o párky a kofolu (neskôr pivo), ale mali sme slobodu. A pivo bolo aj tak dostupné, len za 1,70 Kčs.

Okolo nášho ročníka, najmä keď sme už boli 2. B(C), 3.B(C) atď., sa začali na naše aktivity namotávať aj mladší kolegovia: Boris Rudolf a jeho spolužiaci na čele s Eugenom Leitmannom. Keďže aj na škole bežali zaujímavé projekty, napríklad prechod Devín - Dukla organizovaný Sveťom Krnom, nemohli sme chýbať ani tam. Okrem Jeffa sa tam angažoval Pelé, ten bol o dva roky vyššie a už koketoval s horolezectvom. Obyčajným turistom v OT TJ Štart VD sa stal o niečo neskôr. Rovnako sme sa dali dokopy aj s Jurom Hromkovičom, ktorý bol aj teoreticky podkutý: svoje už vtedy vedecké zameranie prezentoval o. i. aj tým, že sa zapojil do geografickej olympiády s prácou na tému Veľká Fatra. Prakticky sa prejavil na zimnom zraze na Martinkách, keď sa preslávil svojim bivakovaním v igloo. A to nemal ani spacák z kajčieho peria. Nie len tak pre nič za nič išiel na vojne dobrovoľne k paragánom (ako prieskumník).

4. Obdobie 1978 – 1983

Vymedzené obdobím môjho vysokoškolského štúdia

Musto odišiel na vojnu a vedenie klubu (alebo plným menom Odboru turistiky TJ Štart VD) ostalo na mne. Stal som sa predsedom a intenzívne som spolupracoval s pánom Schillerom, ktorý nad nami ako tajomník TJ a hospodár držal ochrannú ruku. Lebo stále sme boli viac-menej považovaní za skupinu exotov, ktorí sa potulujú po horách, nie sú ani zamestnancami VD (Blesk medzitým zomrel) a parazitujú na TJ. Lebo za plnohodnotných športovcov nás nepovažovali, boli sme ”len turisti”. Na druhej strane, vtedy bežalo intenzívne výkazníctvo a prezentácia činnosti oddielov, a na to sme boli dobrí. Začali sme plniť výkonnostné triedy, výkonnostné odznaky, kvalifikačné stupne cvičiteľov, dokonca sme vykazovali aj odznaky zdatnosti. A to pomáhalo získavať body aj našej materskej TJ, ktorej ostatní športovci (hádzanárky, futbalisti) sa až tak týmto aktivitám nevenovali.

V roku 1979 naše rady posilnila skupina turistov pôvodne operujúcich pod hlavičkou TJ Slávia Medik: Tomáš Kuchta, Peter Nemec, Zuzka Kajanová, Alena Maňásková a ďalší. Vďaka dobrým finančným podmienkam, ktoré sa nám podarilo vytvoriť v našom klube (vtedy sme hovorili ešte odbore), sa rozhodli presunúť k nám. To bol veľmi silný impulz a podpora trendov výkonnostnej turistiky zvnútra. Pôvodne sme sa stretávali hlavne na diaľkových pochodoch, kde došlo aj k dohode o prestupe, ale neskôr sme sa venovali už všetkým presunom, snáď okrem mototuristiky. Pešiakmi sme boli všetci, v zime bežkármi tiež (nezabudnuteľné zimné zrazy a prechody, napríklad Veľkou Fatrou), cykloturistike sa venovala takisto silná skupina členov, vodáci sa začínali aktivizovať pod vedením Jeffa, Bagíra sa venovala jazdeniu (i keď viac mimo klubu, neskôr mala vlastné aktivity v jazdeckom zväze i profesionálne písala do časopisu Jazdectvo).

5. Obdobie 1984 – 1989

Toto bolo obdobie najväčšieho výkonnostného vzostupu klubu. Veľa našich členov získalo vtedy najvyššie – zlaté stupne výkonnostných odznakov pešej turistiky (po línii diaľkových pochodov), lyžiarskej turistiky a cykloturistiky. Akceptovali sme aj vtedajší trend KPČ (kultúrno-poznávacej činnosti), venovali sme sa plneniu tematických Oblastných turistických odznakov i plneniu podmienok odznaku Turista SR. Naši turisti obsadzovali pravidelne popredné miesta v každoročnom hodnotení bratislavských turistov (pravidelne býval Najlepším turistom Bratislavy Tomáš Kuchta, úspešne mu sekundovali Peter Nemec, Juraj Hromkovič a samozrejme i pisateľ tohto textu).

V našich radoch už pôsobili i turisti, ktorí vyrástli v TJ IAMES (Peter Obdržálek, Igor Travěnec a ďalší). To bolo zárukou kvalitnej vysokohorskej turistiky.

Aj skupina diaľkoplazov, pôvodne pôsobiaca v TJ Vinohrady BSP, posilnila rady OT TJ Štart VD a pod našou značkou pochodovali v tých časoch na diaľkových pochodoch také esá, ako Ondrej Rím, Karol Babor, Atila Korčok, Peter Popov, Karol Tauber, Vlado Stotka a ďalší.

Naši členovia sa venovali významne aj značkárstvu, lídrom aj v oblasti bratislavskej turistickej organizácie bol Tomáš Kuchta, mal k dispozícii silnú skupinu výkonných značkárov.

Samozrejme, vyrástli sme z pozícií pasívnych turistov, stali sme sa aj pedagogicky spôsobilými odovzdávať naše skúsenosti iným: veľa z nás malo kvalifikáciu cvičiteľov alebo inštruktorov rôznych druhov (presunov) turistiky: pešia, VHT, voda, lyže, cyklo: od pomocných cvičiteľov (IV. trieda) po 2. triedu, napr. pre lyžiarsku alebo cykloturistiku, čo bolo a dodnes je (z hľadiska výkonu činnosti inštruktora ako povolania, napr. v rámci živnosti) už na úrovni kvalifikácie získanej na FTVŠ.

Mali sme čo povedať aj do diania v oficiálnych turistických štruktúrach, mali sme svojich zástupcov na rôznych fórach štruktúr ZT (Zväz turistiky, Klub slovenských turistov sa znovuobnovil až po roku 1990): v klasifikačných komisiách, komisiách presunov, v už spomínanej oblasti turistického značenia. Ja som bol predsedom regionálnej organizácie Zväzu turistiky v 2. bratislavskom obvode, kde mal náš klub sídlo.

Členská základňa nebola masová (na vtedajšie pomery, keď vysokoškolské kluby typu Slávií vykazovali rádovo niekoľko stovák členov), množstvo našich členov oscilovalo na úrovni počtu niekoľko desiatok, cca 80. Financovanie telovýchovy bolo v tom čase v rukách štátu a ním zriadených a kontrolovaných organizácií. A napriek tomu, ako som napísal vyššie, že turisti boli popri ostatných športoch len mlčky tolerovaní, podarilo sa nám získať dotácie (ročné rozpočty) na financovanie našej činnosti v objeme niekoľko desiatok tisíc Kčs, konkrétne v roku 1989 to bolo 75 000 Kčs.

6. Obdobie 1990 – 1994

Zmena politického systému priniesla aj zmenu v hodnotových orientáciách ľudí. Naviac, v tomto období (vzhľadom na vekovú štruktúru našich členov) víťazili u mnohých dovtedy lídrov klubu rodinné povinnosti nad voľnočasovými aktivitami. To prinieslo minimálne stagnáciu, alebo ináč povedané, nevyužitie všetkých možností rozvoja v nových podmienkach otvorenej spoločnosti. Klub organizačne vegetoval v štruktúre TJ, ktorá už nebola takým ekonomickým garantom činnosti ako v minulosti. Veľa aktivít bežalo zotrvačnosťou alebo sa využívali nové komerčné možnosti v oblasti cestovného ruchu (o tom viac v rámci kapitoly Expedičná turistika). Vďaka tomu sme sa dostali do mnohých nových oblastí, predtým nedostupných pre železnú oponu.

Našťastie, prišiel pre túto dobu typický impulz založený na peniazoch: našiel sa potenciálny sponzor v osobe finančnej skupiny Slávia Capital. TJ sa ešte pred akceptáciou tohto sponzora skonsolidovala, z viac ako desiatky rôznych oddielov (v TJ Štart VD existovali kedysi akvabely, stolní tenisti, kolkári atď.) ostali v TJ len oddiely hádzanej, basketbalu, futbalu a turistiky. Tie nadobudli právnu subjektivitu a TJ poňali ako vyššiu formu združenia, samozrejme, s funkciou nástupníctva (v dobrom i zlom) po bývalej socialistickej forme TJ. To sa už písal rok 1994. A aj keď spolupráca so Sláviou Capital nepriniesla v konečnom dôsledku finančný sponzoring, boli sme organizačne aj ideovo vybavení na vysporiadanie sa s konkrétnym dedičstvom po našej materskej TJ, ktorá pomaly odchádzala do dejín.

Samostatné kapitoly

Expedičná turistika

V osemdesiatych rokoch už boli slovenské hory pochodené, logicky sme sa pozerali do zahraničia. Dostupné boli rumunské a bulharské hory, za určitých podmienok spolupráce s oficiálnymi štruktúrami sa dali získať bumážky (alebo pečiatky do pasov) aj na cesty po ázijských horách vtedajších sovietskych republík. Tieto možnosti sme využívali ako sa dalo, až sme sa dostali aj do nemilosti vtedajších vrcholových funkcionárov ČSZTV, či už medzi horolezcami alebo v našom Zväze turistiky. Boli sme negatívne prezentovaní v denníku Šport, hoci organizácia našich akcií bola perfektná. Na organizáciu ciest sme využívali kontakty s partnermi vo vtedajšom ZSSR, ktoré sprostredkoval najmä Paľo Učník, ktorý tiež na nejaký čas zakotvil v našom klube. Organizačne sa v rámci vtedajšieho odboru turistiky vytvoril samostatný oddiel expedičnej turistiky, z ktorého neskôr vznikol Expedičný klub so samostatnou právnou subjektivitou. Tento subjekt dokonca v jednom období aj zamestnal niekoľkých našich turistov na plný úväzok, toľko aktivít sa organizovalo. Nemožno zabudnúť aj na expedície iným smerom ako do Ázie: napríklad do Maroka. To boli už viac komerčné aktivity, expedície sa organizovali ako otvorené zájazdy, s účasťou ľudí prihlásených aj z iných klubov a lokalít. Nemožno pri popisovaní tejto kapitoly histórie nášho klubu zabudnúť na Ivana Mikuliča, ktorý bol motorom a organizačným garantom oddielu expedičnej turistiky. Ivan sa potom angažoval v Moskve aj v rámci svojich primárnych pracovných aktivít a cez svoju lásku, vodu a splavy divokých riek, nakoniec zakotvil vo Zväze raftingu. Paľo Učník tiež dal neskôr prednosť svojej pôvodnej profesii a dnes robí riaditeľa jednej nemocnice vzdialenej 2 hodiny od Bratislavy (toto už neplatí, nedávno tragicky zahynul niekde medzi Slovenskom a Maďarskom).

Vytrvalostné športy

Keďže koncom sedemdesiatych rokov sme najviac fandili diaľkovým pochodom, účasťou na trasách od 50 do 100 km každý víkend sme nabrali nadpriemernú fyzickú kondíciu. Potom už samotné DP ako forma sebarealizácie nepostačovali a začali sme sa zúčastňovať aj na rôznych súťažných podujatiach. Boli to dlhé behy organizované najmä atlétmi, ale aj horolezcami, lyžiarmi, orientačnými bežcami a pod. Aktívnou účasťou i organizačne bol vtedy neprehliadnuteľnou postavou Rudo Skrúcaný, ktorý sa venoval aj trénerstvu, jeho najúspešnejšou zverenkyňou bola jeho neskoršia manželka Viki, ktorá zažiarila na stupňoch víťazov aj na zahraničných pretekoch (Viedeň, Budapešť). Vtedy takýchto nadšencov nebolo veľa, vedeli sme o sebe, pretekov sme sa zúčastňovali aj v mixoch, napríklad bratislavský team poskladaný zo šiestich účastníkov z rôznych klubov (bežci z Interu, Rače, triatlonistky IAMESu, ja zo Štartu) sa umiestnil na druhom mieste v medzinárodnom štafetovom behu z Brna do Berlína, korunovanom účasťou na Berlínskom maratóne. Na bicykloch sme jazdili nielen v rámci cykloturistických podujatí, ale i s cyklistami. Hosťovali sme v Lokomotíve Bratislava, odtiaľ sme k nám stiahli Ľuboša Fábryho, ktorý bol neskôr jedným z najlepších triatlonistov Slovenska (tragicky zahynul pri pretekoch československého pohára v triatlone pri Brne). Na bežkách sme absolvovali nielen slovenskú Bielu stopu SNP, najobľúbenejším pretekom bývala Jesenická 70-ka po kopcoch okolo Praděda. S Jurom Hromkovičom sme absolvovali v kategórii dvojíc Krkonošskú 24-hodinovku, kde sme sa nestratili v konkurencii špecialistov.

Organizačne sme si na tieto aktivity zriadili v rámci Odboru turistiky Oddiel vytrvalostných športov, z ktorého neskôr vznikol v TJ Štart VD samostatný Oddiel triatlonu.

Mená v texte:

Andi - Andrej Petrek
Bagíra - Rút Facunová
Bibas - Juraj Hromkovič
Ciáš - Vojto Kubek
Cracker - Jano Prokop
Daudík - Juraj Podoba
Gomol - Peter Gomolčák
Jeffo - Vladislav Chaloupka
Jimmy - Marián Krempaský
Kropi - Ľuboš Bartošovič
Macík - Matúš Palička

Jozef Oravec
(doplnené 12. 3. 2014)

 

Pozvánka na nami pripravovaný diaľkový pochod

12.4.2014 MALOKARPATSKÝ CIK-CAK 7. obnovený ročník
(sobota) TK Štart Bratislava

Trasa: 50 km (pešo)
Rača - Medené Hámre - Biely Kríž – Svätý Jur, Neštich – Košarisko – Limbach - Tri Kamenné Kopce - Biely Kríž – Rača.
Štart: 50 km: Rača, nad kúpaliskom Zbojníčka, 7.00 - 7.30 h
38 km: Svätý Jur, Neštich, 9.15 - 10.00 h
Cieľ: Biely kríž
Vedúci: Bystrík Babor, Belehradská 6, Bratislava,
Boris Rudolf, Povraznícka 18, Bratislava,
e-mail: malokarpatsky.cikcak[zavináč]gmail.com
tkstart.udt.cz

 

Bicyklisti v Bratislave

V čísle 3 Bratislavských novín je na strane 4 uverejnený článok pána Antona Šilháneka: Cyklisti snáď chodca ešte neusmrtili. Bohužiaľ usmrtili. Je to už niekoľko rokov dozadu, presný dátum si nepamätám. Manželský pár bol na prechádzke. Kráčali po turistickom chodníku označenom žltou pásovou značkou, ktorý strmo klesá po svahu Hrubého Drieňovca. Manželia sa nachádzali na lúke s besiedkou. Dolu strmým svahom sa rútili dvaja bicyklisti. Samozrejme, že v takej rýchlosti, akú na strmom svahu docielili, nezvládli svoje bicykle a jeden z nich zozadu narazil do muža. Muž túto zrážku neprežil. Túto smutnú udalosť sme sa dozvedeli od vdovy, asi tri mesiace po tejto nešťastnej udalosti, pri náhodnom stretnutí na turistickej akcii. Druhý smrteľný prípad, o ktorom informovali aj naše masmédiá, sa stal na petržalskej dunajskej hrádzi. Zrazil sa tu bicyklista s korčuliarom. Odvtedy je chodník na hrádzi vyhradený korčuliarom a pre bicyklistov je určený chodník na úpätí hrádze. Od pohostinstva sa pokračuje po asfaltke až po čunovskú hydroelektráreň. To je iba teória. Veľa bicyklistov toto označenie nerešpektuje. Tretí prípad, ktorý bol zverejnený v našich médiách, skončil chvalabohu “iba zrazením dieťaťa v parku”, ktoré zrážku prežilo. Tento prípad tiež svedčí o bezohľadnosti bicyklistov. Pritom bicyklista sa obhajoval tým, že dieťa mu podbehlo pod bicykel. Tu vidieť aroganciu mnohých bicyklistov. Ako to, že tam, kde sa pohybujú deti, si dovolí bicyklista jazdiť na bicykli !? To je absurdná bezohľadnosť. Chybu urobil aj magistrát, keď dovolil bicyklistom jazdiť po chodníku rýchlosťou 4 km/h. Ak mám ísť po chodníku rýchlosťou 4 km/h, zosadnem z bicykla a tlačím ho uvedenou rýchlosťou vedľa seba. Podľa môjho názoru bicyklisti nemajú po chodníku jazdiť. Takých slušných bicyklistov, ako je pán Šilhánek, je veľmi málo. Veľa bicyklistov sa rúti po chodníku veľkou rýchlosťou, pričom si vynucujú prednosť, na ktorú nemajú nárok!

Po skončení štúdia som pracoval v podniku, ktorého podnikové byty boli v jeho blízkosti. Cesta do práce mi pešo trvala niekoľko minút. Po zmene zamestnania bolo moje pracovisko vzdialené od môjho bytu najprv asi 5 km a neskôr po presťahovaní pracoviska asi 12 km. Po zmene zamestnania som jazdil do práce a z práce na bicykli. Výnimkou boli zimné dni, keď napadol sneh alebo bola poľadovica. Pred dvadsiatimi rokmi ma zamestnávateľ poslal do dôchodku. Odvtedy sa situácia na cestách v Bratislave radikálne zmenila. Dnes by som si už nedovolil denne jazdiť na bicykli do zamestnania a späť po bratislavských cestách. Pribudlo veľa aut a aj veľa agresívnych a bezohľadných šoférov. Svedčia o tom každodenné havárie na našich cestách.

Hordy bicyklistov vtrhli do lesov. Pritom mnohým z nich ide hlavne o naháňanie kondície, adrenalínu a výkonnostného tréningu. Bez ohľadu na prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Chodci sú pre nich nežiaduce elementy, ktoré im prekážajú. Pritom si vynucujú pred chodcami prednosť, na ktorú nemajú nárok. Je neospravedlniteľné, že takmer všetkým bicyklom chýbajú zvončeky. To je v rozpore s vyhláškou. Chodec, ktorý netuší, že ho bicyklista predbieha, môže urobiť mimovoľný pohyb na stranu, po ktorej je obiehaný. To sa už aj viackrát stalo. Môjmu známemu tak poranil bicyklista ruku, ďalšia turistka tak získala modrinu na lakti. To sú len prípady mne známe. A koľko je takých ďalších podobných prípadov na Slovensku!?

Alexander Haas

 

Komentár - je turistika šport?

V augustovom čísle časopisu MALOKARPATSKÝ DIAĽKOLPLAZ 5/275 je na strane 12 uvedený príspevok Brezovská špacírka. Prvá veta príspevku znie: Pešia turistika sa v posledných rokoch stáva obľúbeným a ľahko dostupným športom pre všetky vekové kategórie. Než pristúpim k analýze tejto vety, pár slov na úvod.

Definícia: Šport je všeobecne uznávaný medzinárodný fenomén. Jeho aktivity sú sformulované do pravidiel, ktoré majú medzinárodnú platnosť. Najvýraznejším znakom športovej činnosti je súťaživosť v ňom vystupujúcich subjektov a snaha dosiahnuť čo najlepší výkon a najlepšie umiestnenie.

U nás je najrozšírenejším športom hokej, resp. futbal. Môžeme si však zobrať hociktorý šport, napr. maratón, tenis, lyžovanie, atď., všade dominuje snaha o najlepší výkon a umiestnenie. Toto v turistike neexistuje. Tam sa nemeria ani čas ani umiestnenie.

Definícia: Turistika je determinovaná tromi základnými atribútmi:

1. Pohybová zložka. Je to aktívny telesný pohyb. Umožňuje pohyb a pobyt v prírode. Táto zložka je reprezentovaná fyzickou prácou potrebnou k pohybu a pobytu v prírode.

2. Odborno technická zložka. Je to súbor vedomostí a znalostí potrebných k účelnému a bezpečnému pohybu a pobytu v prírode. Sú to predovšetkým znalosti z okruhu orientácie a práce s mapou, znalosti o subjektívnom a objektívnom nebezpečí v prírode, poskytnutie prvej pomoci a príprava a vedenie turistickej akcie.

3. Kultúrno poznávacia zložka. Táto činnosť je špecifickým motívom a často cieľom pohybovej činnosti. Ide tu predovšetkým o poznávanie navštíveného prírodného, prípadne kultúrneho prostredia.

Šport vyžaduje od účastníkov maximálne fyzické a psychické vypätie. Tvrdý tréning. To je možné len do určitého veku. Mnoho športovcov, ktorí prekročili zenit svojej výkonnosti, hľadá možnosť ďalšieho aktívneho nenáročného pohybu. Nájdu ho v turistike. Neuvedomia si však, že už sú v inej kvalite pohybovej telesnej aktivity. Tu si každý volí takú fyzickú záťaž a výkonnosť, aká mu momentálne vyhovuje. Nebojuje ani o čas, ani o umiestnenie. Bývalý športovec však naďalej používa športovú terminológiu a uvažovanie. Tak sa stáva, že nesprávne považuje turistiku za šport. Keď sa teda ako turisti zamyslíme nad prvou vetou spomínaného príspevku, mohla by znieť pravdepodobne takto: Pešia turistika sa v posledných rokoch stáva obľúbenou a ľahko dostupnou fyzickou aktivitou pre všetky vekové kategórie.

Na Slovensku je turistika zastrešená KLUBOM SLOVENSKÝCH TURISTOV (KST). KST má podrobne prepracované podmienky pre plnenie jednotlivých stupňov výkonnostnej turistiky.

1. Výkonnostná turistika v línii zápočtových ciest

Definícia: Výkonnostná trieda (VT) je klasifikačná kategória, pomocou ktorej hodnotíme výkonnosť turistu. Určuje klasifikačné stupne dosiahnuté turistami vo výkonnostnej turistike.
Rozlišujeme štyri stupne výkonnostných tried. III. VT, II. VT, I. VT, Majstrovská VT a titul Majster turistiky.

Titul Majster turistiky získa turista, ktorý získa Majstrovskú výkonnostnú triedu a splní nasledovné podmienky:

- obnoví jedenkrát Majstrovskú výkonnostnú triedu
- splní podmienky pre udelenie Zlatého odznaku Turista SR
- menovaného odporučí materský OKST a regionálna rada KST.

Postupné získavanie výkonnostných tried sa docieľuje plnením predpísaných zápočtových ciest (ZC). Stupne ZC sú tri: III ZC, II ZC, I ZC. Podmienky pre udelenie III ZC treba splniť za 3 – 6 dní. Podmienky pre udelenie II ZC treba splniť za 6 – 11 dní. Podmienky pre udelenie I ZC treba splniť za 10 – 15 dní. Toto neplatí pre vodácke ZC. To je špeciálny presun, ktorý má inak upravené podmienky pre plnenie ZC. Podľa presunov je päť druhov ZC: Pešia, Lyžiarska, Cyklistická, VHT (vysokohorská), vodácka. Na dvoch stranách klasifikačnej príručky sú podrobne rozpísané podmienky pre plnenie jednotlivých ZC. Plnenie ZC sa nemusí realizovať naraz, bez prerušenia. III ZC je možno deliť na 3 úseky, II ZC I ZC na 2 úseky. Delené ZC treba dokončiť do 24 mesiacov odo dňa, kedy bola začatá.

Pri plnení ZC možno kombinovať jednu ZC tromi presunovými prostriedkami. Pre prepočet platí: 1 km pešo = 1,2 km na lodi

1,2 km na lyžiach
2,6 km na bicykli.

Normy ZC:

    Stupeň ZC
    III II I
Pešia ZC počet cestovných dní 3 - 6 6 - 11 10 - 15
  min. dĺžka v km 100 200 300
  max. denná norma 50 km
Lyžiarska ZC počet cestovných dní 3 - 6 6 - 11 10 - 15
  min. dĺžka v km 120 240 360
  max. denná norma 50 km
Cyklistická ZC počet cestovných dní 3 - 6 6 - 11 10 - 15
  min. dĺžka v km 260 520 780
  max. denná norma 130 km
VHT počet cestovných dní 3 - 6 6 - 11 10 - 15
  min. stúpanie v m. 3500 7000 10500
  denné min. stúpanie 800 m.
  min. výšky cieľov
(chata, sedlo, vrchol hrebeň.)
v každom dni dosiahnuť cieľ nad 1500 m. n. m. v každom dni dosiahnuť cieľ nad 1500 m. n. m, z toho aspoň tri dni nad 1.800 m. n. m. v každom dni dosiahnuť cieľ nad 1500 m. n. m, z toho aspoň tri dni nad 1.800 m. n. m. a ďalšie tri dni nad 2.200 m. n. m.
Vodácka ZC počet dní a delení neobmedzený
  Minimálna dĺžka trate v km podľa obtiažnosti toku:
    III II I
  I. ZWA-ZWC 160 60  
  II. WW 1-2   100 140
  III. WW 3-6     20

Schvaľovanie ZC, udeľovanie VT a presné pokyny ako vypracovať príslušnú dokumentáciu VT sú podrobne uvedené v KLASIFIKÁCII VT V KST.

2. Výkonnostné odznaky presunov (VOT)

Definícia: Cieľom a účelom VOT je oceniť a ohodnotiť výkonnosť v jednotlivých druhoch turistiky podľa špecializácie záujemcov. Majú trvalú platnosť a neobnovujú sa. Podmienky vypisujú, odznaky udeľujú a evidujú jednotlivé sekcie prostredníctvom svojich klasifikátorov.

Odznaky majú tri stupne:

III. - bronzový
II. - strieborný
I. - zlatý

s nasledovnými presunmi:

pešo - VOPT
VHT - VOVHT
cyklo - VOCT
voda - VOVT
lyže - VOLT

Technické podmienky pre získanie VOT podľa jednotlivých presunov sú nasledovné:

VOPT:

a - bronzový odznak 1000 km
b - strieborný odznak ďalších 2000 km, t. j. spolu 3000 km
c - zlatý odznak ďalších 3000 km, t. j. spolu 6000 km

Za podujatie výkonnostného charakteru sa počítajú:

a - Turistické podujatia s dĺžkou trasy od 35 do 100 km na deň.Nehodnotia sa podujatia, na ktorých sa hodnotí čas alebo poradie.
b - Schválené pešie zápočtové cesty (všetky km).

Za každých 100 m stúpania sa pripočítava 1 km.
Kombináciou oboch spôsobov – súčtom km.
V rámci iniciatívy výkonnostných peších turistov bol VOPT rozšírený až po hranicu 60000 km - poznámka redakcie.

VOVHT:

a - bronzový odznak.

Vystúpiť na 10 vrcholov v nadmorskej výške nad 1500 m.
Absolvovať jednu ZC III st. VHT.

b - strieborný odznak.

Po splnení bronzového odznaku vystúpiť na ďalších 15 vrcholov v nadmorskej výške nad 1800 m.
Absolvovať jednu ZC II st. VHT.
Vystúpiť na dva vrcholy s nadmorskou výškou nad 2.500 m.

c - zlatý odznak.

Po splnení podmienok strieborného stupňa vystúpiť na ďalších 20 vrcholov v nadmorskej výške nad 2.100 m.
Absolvovať jednu ZC I. st. VHT.
Vystúpiť na ďalšie štyri vrcholy s nadmorskou výškou nad 2.500 m.

Odznak možno plniť po absolvovaní Základov VHT. Absolvovanie výstupov na vrcholy, sedlá alebo chaty v nadmorskej výške 1.500 m. V jednom dni je možné uznať max. 2 dosiahnuté ciele. Výkony dosiahnuté v rámci plnenia VOVHT je možné započítať iba raz. Vrcholy, sedlá a chaty musia byť vyznačené na turistickej mape s mierkou 1: 50.000 a to názvom a nadmorskou výškou.

VOCT:

a - bronzový odznak - 2.600 bodov
b - strieborný odznak - ďalších 5.200 bodov, t. j. spolu 7.800 bodov
c - zlatý odznak - ďalších 7.800 bodov, t. j. spolu 15.600 bodov

Bodové hodnotenie:

1 bod = 1 km absolvovaný na bicykli.
2,6 bodov = 100 metrov prevýšenia absolvovaných na bicykli.

A - odznak sa plní účasťou na podujatiach, ktoré sú organizované KST.
B - plní sa kilometrami v schválených cyklo zápočtových cestách. Ak je zápočtová cesta kombinovaná inými presunovými prostriedkami, započítavajú sa iba body za presun cyklo.
C - kombináciou oboch spôsobov.
D - do plnenia podmienok VOCT sa započítavajú iba tie podujatia, na ktorých dosiahne účastník minimálne 91 bodov za jeden deň a maximálne 260 bodov za jeden deň.
E - každý uchádzač o VOCT musí ovládať v súčasnosti platnú vyhlášku o cestnej premávke časť Bicykle.

VOVT:

D. 1. Pri plnení podmienok VOVT turisti dodržiavajú pravidlá bezpečnosti pri VT a zásady ochrany prírody.

D. 2. Do plnenia VOVT sa započítava každý km absolvovaný turistickou loďou poháňanou pádlom pri vodných tokoch. Boduje sa podľa obťažnosti toku a ročného obdobia takto:

  počet bodov za 1 km
Obtiažnosť 1.5. – 14. 9. 15. 9. – 30. 4.
ZWA – C 2 3
WWI 4 6
WWII 6 9
WWIII 10 15
WWIV 30 45
WWV 60 90
WWWVI 120 180

D. 3. Až do vydania samostatnej kilometráže slovenských riek sa náročnosť vodných tokov posudzuje podľa “Československé řeky – kilometráž” vydanej v r. 1987 vo vydavateľstve Olympia, zoznam riek, uverejneného v ročenke Vodná turistika 87 a podľa vodáckej mapy ČSFR, vydanej Kartografiou Prfaha v r. 1991.

D. 4. Každý splavený úsek sa zaraďuje plnou bodovou hodnotou len trikrát. Pri ďalšom opakovanom úseku sa zaratúvajú iba základné hodnoty, t. j. resp. 3 body za km podľa ročného obdobia.

D. 5. Na dosiahnutie jednotlivých stupňov VOVT treba získať:

bronzový odznak - 5.000 b.
strieborný odznak - ďalších 10.000 b., t. j. spolu 15.000 b.
zlatý odznak - ďalších 20.000 b., t. j. spolu 35.000 b.

VOLT:

A - odznak sa plní účasťou na podujatiach, ktoré sú organizované KST.
B - absolvovanim lyžiarských zápočtových ciest.
C - kombináciou oboch spôsobov.
D - pre splnenie jednotlivých stupňov VOLT je potrebné získať:

bronzový VOLT - 250 b.
strieborný VOLT - ďalších 800 b., t. j. spolu 1.050 b.
zlatý VOLT - ďalších 1500 b., t. j. spolu 2.550 b.

E - bodovanie

1 km na lyžiach = 1 bod
100 stúpania = 1,2 bodu

3. Klasifikácia v línii výkonnostných odznakov

III. výkonnostná trieda.

Získa ju turista ktorý získal 3 bronzové VO ľubovoľných presunov.

II. výkonnostná trieda.

Získa ju turista, ktorý po splnení podmienok III VT získal 3 strieborné VO ľubovoľných presunov

I. výkonnostná trieda.

Získa ju turista, ktorý po splnení podmienok II VT získal 3 zlaté VO ľubovoľných presunov.

Majstrovská výkonnostná trieda.

Získa ju turista, ktorý po splnení podmienok I VT získal zlatý odznak Turista SR.

Majster turistiky.

Získa turista, ktorý po splnení podmienok MVT získa ďalší zlatý VO štvrtého presunu.

Všeobecné podmienky:

1. Podmienky výkonnostnej turistiky môžu plniť iba členovia KST po dosiahnutí 15 rokov.

2. Jednodenné podujatie je také, ktoré sa začína a končí v ten istý deň.

3. Členovia KST, ktorí majú zaplatené členské a v členskom preukaze majú nalepenú platnú členskú známku, sú počas organizovanej turistickej činnosti poistení pre prípadný úraz. Podmienkou je, že vedúci organizovanej turistickej činnosti je riadne vyškolený cvičiteľ turistiky KST.

4. Pre každý presun VO je osobitný záznamník, v ktorom si účastník eviduje splnené a potvrdené aktivity.

5. Pre dokumentovanie ZC sú osobitné formuláre.

6. Dokumentáciu absolvovanej výkonnostnej turistiky ľubovolným z troch uvedených spôsobov je potrebné predložiť Klasifikačnej Komisii na schválenie najneskoršie do 6 mesiacov po skončení ZC. Klasifikačná komisia je povinná dokumentáciu prejednať a schváliť najneskôr do troch mesiacov od dátumu jej obdržania.

Alexander Haas

 

48. slovenský zimný zraz turistov Bardejov 2014

Slovenský zimný zraz turistov (SZZT) má už veľmi dlhú tradíciu. V termíne 30. 1. - 2. 2. 2014 do análov napísal svoju 48. stránku. Toto turistické podujatie z poverenia ústredia KST organizovali turisti v spolupráci s mestom Bardejov a Bardejovskými kúpeľmi.

Priebeh podujatia

Štvrtok, 30. 1. 2014

Veľká časť účastníkov využila tento deň na cestovanie na miesto konania SZZT. Niektorí cestovali už nočnými spojmi, aby využili možnosť spoznať Bardejov a jeho okolitú prírodu.

Registrácia účastníkov prebiehala vo vestibule kina Žriedlo. Vopred prihlásení účastníci mali materiály už pripravené. V igelitke sa nachádzal zrazový odznak, spravodaj, preukaz účastníka, propagačné materiály. Ubytovanie na lôžkach bolo zabezpečené v ubytovacích zariadeniach Bardejovských kúpeľov. Mládež bývala v priestoroch školy v Bardejove. Stravovanie bolo zaistené v jedálňach liečebného domu Ozón.

Menšie problémy boli pri ubytovávaví sa. Pre všetky ubytovávacie zariadenia bolo určené len niekoľko recepcií. Doteraz na podobných podujatiach vedúci skupiny mal zoznam účastníkov s datami narodenia, adresou a číslom občianskeho preukazu, ktorý odovzdal na recepcii a dostal kľúče od izieb pre celú skupinu. Teraz v Bardejovských kúpeľoch to bolo inak. Každý účastník musel odovzdať k nahliadnutiu občiansky preukaz individuálne, recepčná vytlačila na tlačiarni zmluvu o ubytovaní a až potom dostal kľúče od izby. Vedúcemu skupiny odovzdali iba stravné poukážky pre celú skupinu. Týmto opatrením niektorí turisti strávili na recepcii okolo 60 minút.

Vo štvrtok sa viacero turistov nachádzalo aj na pripravených lyžiarskych a peších trasách. Už počas príchodu účastníkov bolo vidieť vplyv počasia na podujatie. Možno tretina si priniesla aj bežky, ďalší boli bez nich.

Vo štvrtok 30. 1. 2014 bolo polooblačno s teplotou okolo -2 şC. Večer sa v priestoroch kinosály uskutočnilo otvorenie zrazu. Príhovory mali riaditeľ kúpeľov, primátor, predseda KST, vedúci delegácie KČT. Bolo aj vystúpenie folklórneho súboru.

Organizátori mali na jednotlivé dni podujatia nachystaných 8 lyžiarskych trás v hraničnom hrebeni, v hrebeni Čergovského pohoria a okolitom bližšom i vzdialenejšom okolí s dĺžkou 11.5 - 30.5 km, 2 lyžiarske trasy pre TOM a 4 pešie túry s dĺžkou 4,7 - 17 km s návštevou okolitých turistických a kultúrnych pamiatok, čo vystihujú názvy jednotlivých trás: Návšteva Zborovského hradu, Z Hervartova do Bardejova, Za minerálnymi prameňmi a históriou (Cígeľka, drevený chrám vo Fričke), Lesnícky náučný chodník Čierna mláka (drevená rozhľadňa s vyhliadkou na Zborovský hrad, terasová vyhliadka na Čergov, kaplnka sv. Huberta, 18 zastávok a 3 veľké panely náučného chodníka). Ďalšími programami boli: Exkurzia po hradbách Bardejova, plnenie podmienok Oblastného turistického odznaku (OTO) Bardejov, možnosť zjazdového lyžovania v strediskách Nižná Polianka, Makovica, Regetovka a premietanie filmu s turistickou tematikou. Na základe účastníckeho preukazu bol do všetkých muzejných expozícií v Bardejove a v Bardejovských kúpeľoch vrátane skanzenu ľudovej architektúry vstup zadarmo. Pre účastníkov zrazu bola k dispozícii v určitých hodinách aj mestská plaváreň v Bardejove. Na základe účastníckeho preukazu bolo možné navštíviť aj Wellness a SPA v Bardejovských kúpeľoch s 50% zľavou.

Piatok, 31. 1. 2014

Po raňajkách účastníci odchádzajú na zvolené trasy. Pretože na 48. zimný zraz turistov som cestoval bez bežiek, môj výber účasti na trasách bol obmedzený. Nakoniec moja voľba padla na trasu Hervartov - Bardejov.

Do miesta východiska nás organizátori priviezli autobusmi. V Hervartove bolo možné navštíviť drevený 500-ročný kostol sv. Františka z Assissi (od roku 1968 národná kultúrna pamiatka a v roku 2008 zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO). Po prehliadke sme prešli hlavnou ulicou celým Hervartovom po asfaltke na okraj Kľušovskej Zabavy (asi 4 km). Následne ideme cez lúku a polia do Bardejovského Mihaľova. Na lúkach bolo ešte asi 10 cm vrstva snehu a skupina detí využila situáciu na stavbu obrovského snehuliaka. Viacero dospelých účastníkov si výtvor detí aj dokumentuje fotoaparátmi.

Oblasťou Mihaľov sa išlo asi 2 km po asfaltke a pokračovalo lesom a lúkami do Bardejova. Návrat do kúpeľov bol individuálny spojmi MHD. V Bardejovských kúpeľoch nás prekvapilo atraktívne pečenie vola (následne jeho konzumácia). Zároveň tam bol aj koncert hudobnej skupiny.

V piatok bolo slnečné a veterné počasie, teplota sa pohybovala medzi -1 - +3 şC. Celkove som prešiel asi 15 km vrátane prehliadky Bardejova.

Sobota, 1. 2. 2014

Organizátori zrazu už v Spravodaji č. 1 (predchádzal zasielanie záväzných prihlášok a poplatkov) avizovali fakultatívny výlet do Poľska (nie vykupovací). Na tento výlet sa bolo možné prihlásiť v priebehu štvrtka. Pôvodne mal ísť iba 1 autobus, naň boli vydané modré lístky. Pre veľký záujem nakoniec boli vypravené 4 autobusy dospelých a 1 autobus mládežníkov. Ďalšie lísky boli biele.

Na odchody autobusov organizátori mali pripravené 2 nástupištia. Podľa pôvodného rozpisu mal fakultatívny výlet odchádzať z nástupišťa č. 2. Tesne pred plánovaným odchodom nastala zmena nástupišťa na č. 1. Následkom bolo zmätočné pobiehanie (nástupištia boli od seba vzdialené asi 200 m).

Autobusom sme cestovali po trase Bardejovské kúpele - Bardejov - Rakytov - Tarnov - Murszynka - Tyllicz. V obci Tyllicz sme navštívili drevený kostol sv. apoštolov Petra a Pavla, ale aj novú krížovú cestu spojenú s výstupom na grottu. Na grottu viedol špirálový chodník lemovaný malými kaplnkami. Na vrchole grotty boli osadené rôzne kamene z pútnických miest Európy, Afriky i Severnej a Južnej Ameriky. Po prehliadke sa vezieme ďalej trasou Tyllicz - Powrožnik - Krynicza. V meste Krynicza sa nachádza najrozsiahlejší kúpeľný areál v Poľsku (okolo 250 kúpeľných objektov). Asi po hodine a pol venovanej prehliadke areálu pokračujeme v trase Krynicza - Powrožnik. V Powrožniku sa nachádza drevený kostol sv. Jakuba, prezeráme si ho interierovo i exterierovo. Po prehliadke nás prevážajú do Murszyny. Tu navštevujeme areál ruiny strážneho hradu s prekrásnymi výhľadmi. Ďalšia trasa autobusom bola Murszyna - Leluchov - Ruská Voľa - Ovručné - Lenartov - Malcov - Lukov. V Lukove navštevujeme drevený chrám sv. Kozmu a Damiana. Po prehliadke kostola v Lukove nás autobusy viezli trasou Lukov - Malcov - Gerlachov - Bardejov - Bardejovské kúpele. Na prehliadkach poľských a slovenských drevených chrámov nás sprevádzali miestni cirkevní hodnostári.

Počas fakultatívneho výletu som nachodil asi 10 km, prekonal 150 m prevýšenia. Počasie bolo oblačné, teploty -2 - +5 şC. Terén bol miestami zľadovatený.

V sobotu večer sa uskutočnilo slávnostné ukončenie 48. zimného zrazu turistov. Konalo sa vo vonkajších priestoroch. Atmosféru dokreslovali horiace polená. Strašne dymili a pretože večer fúkal aj vietor z rôznych strán, účastníkov dym dobre zaúdil. Po ďakovných príhovoroch a štatistike nasledovalo ukončenie zrazu. Zrazová štafeta namiesto organizátorom ďalšieho zimného zrazu bola odovzdaná do rúk predsedu KST, keďže zatiaľ sa nenašiel záujemca o jeho organizovanie. Treba len dúfať, že tento zraz nebol posledný. V rámci programu vystúpila folklórna spevácka skupina. Následne sa v priestoroch LD Ozón uskutočnil Papučový bál.

Nedeľa, 2. 2. 2014

Účastníci podľa svojho uváženia cestovali do svojich domovov. Niektorí ešte ráno, iní okolo poludnia i vo večerných hodinách. Tí, čo cestovali neskôr, ešte využili ponúkané možnosti zrazu.

Niekoľko čísel:

Na 48. slovenskom zimnom zraze turistov bolo celkom 1585 účastníkov, z toho 191 mládežníkov a 53 organizátorov. Prišli zo Slovenska, Česka a Poľska. Najstarší účastník bol narodený v roku 1925, najmladší v roku 2012.

Jozef Karovič

 

8. medzinárodný zimný zraz turistov Králíky 2014

Medzi turistické podujatia, ktoré už píšu históriu a zároveň majú tradíciu, patrí aj Medzinárodný zimný zraz turistov. Táto viacdňová turistická akcia sa uskutočňuje v intervale 2 rokov. V jeho organizácii sa striedajú turisti Slovenska, Česka a Poľska, presnejšie turistické organizácie KST, KČT, PTTK. 8. ročník organizačne zabezpečoval KČT Horal Ústí nad Orlicí v termíne 6. - 9. 2. 2014 v Králíkoch.

Nescestovaných Slovákov upozorňujem, že tieto Králíky sa nenachádzajú v Kremnických vrchoch neďaleko Banskej Bystrice. Mesto Králíky sa nachádza v severovýchodnej časti bývalého Východočeského kraja, teraz je to Pardubický kraj. Ich poloha je situovaná medzi známe pohoria Jeseníky, Rychlebské hory, Králícký Sněžník a Orlické hory. Okolité mestá sú Zábřeh na Moravě, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Hanušovice. Posledne menované je známe hlavne milovníkom piva. V Hanušoviciach varia pivo Holba a Šerák.

Priebeh podujatia

Štvrtok, 6. 2. 2014

Väčšina účastníkov venuje štvrtok na cestovanie na miesto zrazu do Králík. Viacerí už využili aj možnosti turistického vyžitia na pripravených trasách. Mal som vedomosti o množstve snehu, a tak moje bežky zostali doma. Po príchode do Králík zisťujem, že podobného zmýšľania bola väčšina účastníkov. Samozrejme, našli sa aj fanatici, ktorí bežky mali so sebou. Niektorí ich po zistení situácie nechali v úschovniach batožín.

Registrácia účastníkov prebiehala vo vestibule školskej jedálne. Vopred prihlásení účastníci získali igelitovú tašku, jej obsah tvorili zrazový odznak, visačka účastníka, diplom, spravodaj, pohľadnica, vreckový kalendárik, turistická mapa, mapa mesta Králíky a propagačné materiály. Účastníci tiež dostali obálku, kde bola adresa ubytovania, vložené stravovacie lístky, prípadne vstupenka na papučový bál. Vo vestibule bola možnosť prihlasovania na trasy a zakúpiť rôzne suveníry (pohľadnice, odznaky, turistické známky, nálepky,...).

Na ubytovanie boli 3 možnosti: stan, podlaha a lôžko. Stanové mestečko bolo na Hedeči v blízkosti kláštora. Ubytovanie na podlahe bolo v základnej škole v triedach. Lôžkové ubytovanie v hoteloch, penzionoch a internáte. Naša partia mala lôžka v internáte poľnohospodárskej školy v miestnej časti Králíky - Dolní Lipka a stravovanie v školskej jedálni v priestore registrácie. Internát tvorili staršie budovy, kde sa už prejavil zub času. WC na chodbách boli bez kľučiek a zámkov - používali sa cedule z kartónu "Obsazeno" a "Volno". Kúpelka mala na počudovanie aj kľučku i zámok, režim striedania - hodina a 30 minút. V prízemí internátu bol zriadený dočasný bufet, ktorý ponúkal pivo, limonádu, tvrdé, slané a sladké. Internát bol z Králík, respektíve do Králík dostupný takto:

- Mikrobus, jedna jazda 10 Kč za osobu
- Kombinácia pešo, vlak a pešo asi 1200 m
- Pešo turistickou červenou značkou účelovou asfaltovou komunikáciou s dĺžkou 3 km

Vo štvrtok večer sa na námestí v Králíkoch uskutočnilo otvorenie zrazu. Pódium bolo prekryté obrovským teepee (indiánsky típí). Počas otvorenia nás privítala starostka mesta Králíky, niekoľko slov povedali aj predstavitelia vedenia KČT, KST a PTTK. Vystúpili aj folklóristi. V závere na pódium nastúpil aj miestny vládca hôr a dolín spoločne s pani Rozvodnicou.

Jak vám dupou králíci?
Přijeď pobejt a se podívat
Jak nám dupou krílíci!

Toto je krátky úryvok miestnej hymny, ktorú spieval vládca a Rozvodnice. K spevu tejto hymny sme sa pridali. Viacerí účastníci na otvorení sa vyskytovali aj na Českom zimnom zraze turistov v roku 2005. V roku 2005 sme mali k dispozícii celý text a všetci sme ju spievali.

Po otvorení zimného zrazu bez snehu bolo v kultúrnom dome premietanie filmov s turistickou tematikou.

Organizátori zimného zrazu mali pripravený bohatý turistický program pre bežkárov, snežničiarov i peších turistov. Počasie spôsobilo, že nebol sneh, a tak sa aj lyžiarske trasy konali ako pešie, ale s upraveným trasovaním a krátením dĺžky. V konečnom dôsledku sa tak zo 6 lyžiarskych, 2 peších a 2 snežnicových trás stal tento zimný zraz podujatím pešej turistiky. Oblasti pôsobenia turistov vystihujú názvy jednotlivých trás: Králícký Sněžník, Černá hora, Suchý vrch, Kocanda, Křížová hora, Bunkrovka, Hedeč, Králíky, Jeřáb, Tvarožské díry. Súčasťou zimného zrazu bol aj trojdňový prejazd z Jeseníkov cez Rychlebské hory, Králícký Sněžník do Králík (účastníci veľkú časť trasy bežky niesli). Zjazdové lyžovanie bolo možné na zjazdovke Dolní Morava.

Piatok, 7. 2. 2014

Po raňajkách bol odchod na zvolené trasy. Osobne som sa rozhodol pre vlastnú kombináciu peších presunov a prejazdov vlakom a autobusom. Cez deň bolo zamračené a hmla, teplota okolo 4 şC. Večer bolo premietanie filmov s turistickou tematikou.

V rámci mojich potuliek ma zaujala tabuľka pripevnená na jednom rožnom dome:

POZOR!!!
V zímě ze střechy padá sníh,
v létě pokřívač.

Sobota, 8. 2. 2014

Sobota bola podobná piatku s vlastným programom. Počasie nádherne slnečné, teplota 11 şC.

V sobotu po večeri sa v kultúrnom dome Střelnice konal papučový bál spojený s ukončením "zimnoletného zrazu turistov". Kultúrnym programom bolo vystúpenie moderných gymnastiek, členov klubu spoločenských tancov a členiek miestnej organizácie Sokol. Súčasťou slávnostného ukončenia zrazu bolo odovzdanie ocenení niekoľkým turistom (majster turistiky) a ďakovných diplomov pre starostku Králík a hlavných organizátorov zrazu. Následne bola odovzdaná štafeta medzinárodných zimných zrazov turistov budúcemu organizátorovi MZZT do Poľska. Má sa konať vo februári 2016 v oblasti pod Snieznikem.

Na papučovom bále nechýbala ani pieseň "Jak vám dupou krílíci". V rámci papučáku bola i súťaž o najkrajšie papuče. Víťazka si odniesla domov sladkú odmenu - tortu v tvare papuče. Súčasťou papučákov býva i tombola. V tombole bolo približne 460 výhier. Tombolové lístky v počte po 10 ks sa nachádzali v zalepených obálkach. 1 obálka = 50 Kč. Na stoloch bola výherná listina, označenie tombolových lístkov bola kombinácia čísla a písmena. 10 lístkov malo napísané finále. Ceny v tombole boli rôzne (igelitka, potraviny, drogéria, nášivky, tričká, propagačné materiály, mapy, veľký ruksak, palice a pod.). Osobne som mal šťastie, moja výhra v tombole bolo reklamné tričko Pivovar Holba. Kolega vyhral tiež, ale balíček šumienok. O zábavu sa starala hudobná kapela. V repertoári mali dychovky, country i modernejšie skladby. Papučový bál bol ukončený s úderom polnoci.

Nedeľa, 9. 2. 2014

Turisti cestovali do svojich domovov, niektorí ešte absolvovali nejakú kratšiu trasu. V nedeľu bolo polooblačno s teplotou 6 şC.

Záverom nejaké čísla

Počet účastníkov: Česko - 316, Poľsko - 46, Slovensko - 136, trojdňový prechod - 40, zimné táborenie - 16 osôb v 10 stanoch, jednodňoví účastníci - 56, organizátori - 44.

Bratislava, 16. 2. 2014, Jozef Karovič

 

Prečítali sme za vás
Muž, ktorý zachránil svet

Podplukovník Stanislav Jevgrafovič Petrov. Meno, ktoré väčšina ľudí nikdy nepočula, hoci nám všetkým v roku 1983 tento sovietsky dôstojník pravdepodobne zachránil život, keď svojím rozhodnutím zabránil vypuknutiu nukleárnej vojny.

Podplukovník Petrov dostal za svoje rozhodnutie niekoľko medzinárodných ocenení. 17. februára 2013 si prevzal cenu Dresden preis za mier.

Služba vlasti

Stanislav Petrov sa narodil v roku 1939. V roku 1983 slúžil v hodnosti podplukovníka sovietskeho letectva ako veliteľ zmeny na veliteľskom stanovišti Serpuchov-15. Úlohou tohto stanovišťa bolo zhromažďovať a vyhodnocovať informácie zo sovietskych satelitov včasného varovania. Tieto satelity snímali územie Spojených štátov amerických ako i štáty NATO a mali slúžiť ako prvotné varovanie v prípade odpálenia medzikontinentálnej balistickej strely proti Sovietskemu zväzu.

Petrov bol osudného 26. septembra 1983 v službe v podzemnom bunkri stanovišťa Serpuchov-15. Tridsať minút po polnoci sa rozozvučal poplach. Počítač hlásil odpálenie medzikontinentálnej balistickej strely z územia USA proti Sovietskemu zväzu. Petrov celú situáciu vyhodnotil ako počítačovú chybu a jadrový útok nenahlásil nadriadenému veliteľstvu. Štandardnou stratégiou ZSSR v tej dobe bolo reagovať na útok vlastným odpálením všetkých jadrových rakiet.

Po chvíli systém včasného varovania opäť hlásil odpálenie ďalších štyroch medzikontinentálnych balistických striel. Každá takáto strela je vyzbrojená 3 - 10 samostatnými jadrovými hlavicami. I tentokrát bol Petrov presvedčený, že systém vysiela chybnú hlásku. Nemal však žiaden spôsob, ktorým by sa mohol presvedčiť o uskutočnení útoku proti ZSSR. Radary protivzdušnej obrany na území ZSSR boli schopné zachytiť prilietajúcu medzikontinentálnu strelu len v záverečnej fáze letu, teda len pár minút pred dopadom. Rozhodnutie nenahlásiť útok si vyžadovalo obrovskú osobnú odvahu, nakoľko akýkoľvek chybný úsudok mohol znamenať katastrofu.

Petrov neskôr spomínal na napätú atmosféru v podzemnom bunkri: “Mojou úlohou bolo riadiť činnosť zmeny veliteľského stanovišťa. Keď počítače ohlásili prvý odpal, všetci zbledli strachom. Z môjho vyvýšeného kresla som videl podo mnou päť ovládacích pultov s operátormi. Všetci piati vyskočili zo svojich kresiel a s obavami v očiach sa dívali na mňa. Vtedy som sa sám seba opýtal, či na seba zoberiem zodpovednosť za rozpútanie tretej svetovej vojny a odpovedal som si – nie."

Na pulte pred Petrovom blikalo tlačidlo ŠTART, ktoré mal veliteľ zmeny stlačiť v prípade zahájenia prvotného jadrového útoku zo strany USA. Mal dve možnosti: Buď mohol celú záležitosť považovať za chybu systému a útok nenahlásiť nadriadeným (čo bolo v priamom rozpore s nariadením) alebo stlačiť tlačidlo, čím by sa rozpútal jadrový armagedon.

Pokiaľ by Petrov nahlásil útok nadriadeným, je pravdepodobné, že by bol zahájený sovietsky jadrový protiútok proti americkému jadrovému útoku. Vzťahy medzi oboma štátmi boli veľmi napäté. Len tri týždne pred touto udalosťou bol sovietskym letectvom zostrelený Boeing 747 juhokórejských aerolínií pri lete z Aljašky do Soulu, ktorý sa z dôvodu navigačnej chyby odchýlil zo svojej letovej trasy a dostal sa nad územie ZSSR. Pri tomto nešťastí zahynulo 269 ľudí, vrátane amerického kongresmana Larryho McDonalda. Zároveň sa v tej dobe dokončovalo masívne vojenské cvičenie NATO, ktoré KGB vyhodnotilo ako možnú prípravu na zahájenie jadrovej vojny zo strany NATO.

Celý poplach osudnej noci bol neskôr vyhodnotený ako falošný. Poplach spôsobil odraz slnečných lúčov od oblakov, ktoré sa nachádzali vo vysokej vrstve troposféry. Odraz slnečných lúčov považovali snímače sovietskych satelitov za plamene motorov amerických medzikontinentálnych striel.

Po zahájení vyšetrovania bol plukovník Petrov veliteľom protivzdušnej obrany ZSSR generálplukovníkom Jurijom Votintsevom pochválený za riešenie incidentu, no neskôr, keď začalo byť jasné, že celý systém včasného varovania má obrovské poruchy, bol Petrov preradený na menej exponovanú funkciu. Petrov sa stal od tohto incidentu politicky nespoľahlivý a jeho nadriadení začali pochybovať o jeho prípadnej reakcii, pokiaľ by bol americký útok skutočný. Bol mu preto zastavený kariérny postup, na základe čoho sa Petrov rozhodol odísť na dobrovoľný predčasný odchod do zálohy.

Podplukovník Petrov dostal za svoje rozhodnutie niekoľko medzinárodných ocenení, vrátane svetového občianstva. 17. februára 2013 si prevzal cenu Dresden preis za mier.

3. 3. 2013, JUDr. Pavol Stern
Zdroj:
http://www.sho.sk/clanok/1293/muz-ktory-zachranil-svet

 

Pozvánka
EXPEDÍCIE 2014

OZ Karpaty a Klub slovenských turistov pozývajú na 28. ročník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2014, na ktorom bude desať prednášateľov na širokom plátne prezentovať vydarené podujatia z nenarušených alebo málo narušených oblastí, ktorým sa spravidla vyhýbajú masmédiá a cestovný ruch. Ide najmä o Kaukaz, ukrajinské Poloniny, pakistanský Karakorum, nepálske Himaláje a peruánske Andy. Osobitný blok bude venovaný pamiatke Antona Dobeša, ktorý spolu s druhmi tragicky zahynul pod horu Nanga Parbat.

Podujatie sa uskutoční v sobotu 5. apríla 2014 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v areáli Mlynskej doliny v Bratislave od 10:00 do 19:00 h. Vstup je voľný.

Viac informácii (najmä o programe) budeme zverejňovať na www.expedicie.estranky.sk.

Sveťo Krno

 

KALENDÁR

marec - apríl 2014 - Malé Karpaty a okolie:

1.3.2014 PREDJARNÝ PRECHOD HREBEŇOM VETERLÍNA 12. ročník
(sobota) Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Karpaty Trnava

Trasa: 35 km/1000 m, 17 km/700 m
35 km: Smolenice - Veterlín - Polámané - Starý Plášť - Majdán - Lošonec - Smolenice
17 km: Individuálny výstup na Veterlín, čas stretnutia 9.00 - 12.00 h (diplom)
Štart: 35 km: Smolenice, OÚ, 6.30 - 8.30 h
Cieľ: Smolenice, pohostinstvo Kumančík, do 17.00 h
Vedúci: František Královič, Beethovenova 34, 917 08 Trnava
tel.: 033-552 1992, 0944-359 936

8.3.2014 ČERVENO - MODRÝ TESLÁCKY OKRUH 32. ročník
(sobota) TJ Tesla Bratislava

Trasa: pešo: 40 km/1100 m
Rača - Zbojnícka studnička - Biely Kríž - Košarisko - Pajštún - Borinka - Marianka - Pekná cesta - Kamzík - Bratislava
Štart: Bratislava-Rača, kúpalisko Zbojníčka, 7.30 - 8.30 h
Cieľ: Reštaurácia U Nagya (Furmanská viecha), do 18.00 h
Vedúci: Ing. Ivan Nižnan, Mlynarovičova 1, 851 03 Bratislava, tel.: 0903-620 653
Marián Nižnan, Vajnorská 74, 831 03 Bratislava

15.3.2014 MALÝ MALOKARPATSKÝ FUČIAK - memoriál Ruda Korčeka 29. ročník
(sobota) KT Lokomotíva Bratislava

Trasa: pešo: 35 km/1400 m
Bratislava-Rača, nám. Andreja Hlinku - Hrubý Drieňovec - Pajštún - Biely kríž - Rača
Štart: Bratislava-Rača, nám. A. Hlinku, 7.00 - 8.00 h
Cieľ: Biely kríž, 13.00 - 15.00 h
Vedúci: Jindrich Racek, Slatinská 30, 821 07 Bratislava, tel.: 0907-234 802

22.3.2014 JARNÁ PRECHÁDZKA ZÁŽITKOVOU TRASOU ING.VRATISLAVA SCHAALA
(sobota) KST Holíč

Trasa: Holíč, Dom turistiky - Kátovské ramená - Holíč
Štart: Holíč, Dom turistiky, Kátovská 33, 9.00 h
Vedúci: Ing.Jozef Vlčej, Márie Terézie 55, 908 51 Holíč, tel: 0903-785 516,
email: vlcej[zavináč]ehs.sk

29.3.2014 JARNÁ 35-KA 40. ročník
(sobota) KT Lokomotíva Bratislava

Trasa: 35 km/900 m, 22 km/600 m, 15 km/400 m
35 km: Svätý Jur - Košarisko - Pajštún - Borinka - Marianka - Kačín - Partizánska lúka
22 km: Svätý Jur - Košarisko - Pajštún - Borinka - Marianka - Záhorská Bystrica
15 km: Svätý Jur - Biely Kríž - Rača
Štart: Svätý Jur, žel.st., 7.00 - 8.00 h
Vedúci: Jozef Novák, Ondrejevova 11, 821 03 Bratislava, tel.: 0907-473 656

5.4.2014 POCHOD OSLOBODENIA TRNAVY 37. ročník
(sobota) KST Slovšpost Trnava

Trasy: pešo: 35 km/800 m, 10 km
35 km: Buková, žel.zast. - Rozbehy - Buková, priehrada - Brezinky - Plavecký Mikuláš - Čierna skala - Jahodník - Driny - križovatka M a Ž - reštaurácia KaH Smolenice
10 km: Smolenice, reštaurácia KaH - dolina Hlboče - Smolenický zámok - Smolenice, reštaurácia KaH
Štart: 35 km: Buková, žel.zast., podľa prích.vlakov, max. do 8.00 h
10 km: Smolenice, reštaurácia KaH, 10.30 - 11.00 h
Cieľ: Smolenice, reštaurácia KaH, do 17.00 h
Vedúci: Peter Halenár, Špačinská cesta 657/2, 917 01 Trnava
tel. z.: 033-597 3173, mobil: 0910-673 072
email: halenar.peter[zavináč]kst-slovsport.sk, Peter.Halenar[zavináč]enel.com

5.4.2014 Turistický POCHOD FORNOSEG – FRAŠTÁK 11. ročník
(sobota) Obec Tepličky

Trasa: 10 km
Štart: Tepličky (okr. Hlohovec), obecný úrad, 9:30 h
Doprava na štart z Hlohovca: Autobusom SAD a aj mimoriadnym (9:00 h z Hlohovej ul., 9:05 h zo žel. st.)
Cieľ: Hlohovec, žel. st.
Iné: Trasa vedie po značených aj neznačených cestách a lesných chodníkoch medzi Tepličkami a Hlohovcom. Prezentácia a odovzdávanie potvrdení o absolvovaní bude na hromadnom štarte pri OcÚ Tepličky. Zastávka na občerstvenie je možná vo vieche Jašter pred Hlohovcom.
Vedúci: Miroslav Veľký, OcÚ Tepličky, 0905 515 295
Info: Miroslav Veľký, OcÚ Tepličky, 0905 515 295,
internet:
obec.teplicky.sk,
Tur. vedúci: Ing. Jozef Kertész, e-mail: kertsz.jozef[zavináč]gmail.com
e-mail: obec.teplicky[zavináč]stonline.sk, teplicky[zavináč]topo.sk

5.4.2014 OTVORENIE PEŠEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
(sobota) KST TJ Junior Sládkovičovo

Trasy: 11 km, peši, cyklo: Sereď - Váhovce - Kaskády (okolo vodného diela Kráľová)
Zraz parkovisko pred gymnáziom v Seredi o 9.00 h
Cieľ: hotel Kaskády, 12.30 h
Iné: vhodné aj pre rodiny s deťmi
Vedúci: Pavol Macura, Školská 1090, 925 21 Sládkovičovo
tel. d.: 031-784 1725, 0908-187 597, palomacura[zavináč]gmail.com

12.4.2014 JARNÝ POCHOD HLOHOVEC - PIEŠŤANY 36. ročník
(sobota) KST Hlohovec

Trasy: 35 km/970 m, 22 km/680 m, 17 km/600 m, 12 km/340 m
35 km: Hlohovec - Ovčia skala - Havran - Čertova Pec - Piešťany
22 km: Hlohovec - Ovčia skala - Havran
17 km: Jalšové - Ovčia skala - Havran
12 km: Hlohovec - Ovčia skala - Jalšové
Štart: 35, 22 a 12 km: Hlohovec, žel. st., 7.00 - 9.00 h
17 km: Jalšové-obec, doprava z Hlohovca autobusom SAD
štartová registrácia je možná aj na kontrole Ovčia skala
Cieľ: 35 km: Piešťany, cieľová registrácia na kontrole Havran
22 a 17 km: Havran
12 km: Jalšové, cieľová registrácia na kontrole Ovčia skala
Doprava z Havrana autobusmi SAD a osobitným autobusom Havran - Hlohovec
Info: Ing. František Miklovič, Bezručova 9/B, 920 01 Hlohovec,
tel.: 0905-981 019, e-mail: kst.hlohovec[zavináč]gmail.com
web KST HC:
turistika.hlohovecko.sk
web HP:
hppochod.webnode.sk
Vedúci: Ján Bedeč, SNP 13, 920 01 Hlohovec, tel.: 0904-905 731

POZOR! Zmena termínu tohoto podujatia
13.4.2014 12.4.2014 MALOKARPATSKÝ CIK-CAK 7. obnovený ročník
(nedeľa) TK Štart Bratislava

Trasa: 50 km (pešo)
Rača - Medené Hámre - Biely Kríž – Svätý Jur, Neštich – Košarisko – Limbach - Tri Kamenné Kopce - Biely Kríž – Rača.
Štart: 50 km: Rača, nad kúpaliskom Zbojníčka, 7.00 - 7.30 h
38 km: Svätý Jur, Neštich, 9.15 - 10.00 h
Cieľ: Biely kríž
Vedúci: Bystrík Babor, Belehradská 6, Bratislava,
Boris Rudolf, Povraznícka 18, Bratislava,
e-mail: malokarpatsky.cikcak[zavináč]gmail.com
tkstart.udt.cz

13.4.2014 HVIEZDICOVÝ POCHOD 41. ročník
(nedeľa) TO FEI STU Bratislava

Trasy: 37 km/500 m, 22 km/700 m, 16 km/300 m, 12 km/300 m
37 km: Pezinok - Pezinská Baba - Tri kamenné kopce - Biely Kríž - Malý Slavín - Krasňany
22 km: Záhorská Bystrica - Marianka - Pajštún - Kozlisko - Medené Hámre - Panova lúka - Malý Slavín - Krasňany
16 km: Vojenská nemocnica - Kačín - Sekyl - Bariny - Malý Slavín - Krasňany
12 km: Rača - Zbojnícka studnička - Malý Slavín - Krasňany
Štart: 37 km: Pezinok, žel. st., 7.00 h
22 km: Záhorská Bystrica, konečná MHD č.37, 8.00 h
16 km: Bratislava, vojenská nemocnica, 8.30 h
12 km: Bratislava-Rača, zast. MHD, 9.30 h
Cieľ: Malý Slavín
Vedúci: Doc.Ing. Ladislav Harmatha, PhD., KME FEI STU Ilkovičova 3,
812 19 Bratislava, tel. z.: 02-6029 1127,
e-mail: ladislav.harmatha[zavináč]stuba.sk

19.4.2014 VEĽKONOČNÝ POCHOD K REHUŠOM KST Senica
(sobota)

Trasa: 20 km, Senica - Hlboké - Prietrž - Rehuši, pam. SNP - Hradište pod Vrátnom
Štart: Senica, Gastrocentrum, 8.15 h
Cieľ: Hradište pod Vrátnom
Vedúci: Júlia Mičová, Hollého 741/15, 905 01 Senica, tel. 034-651 7547

20.4.2014 VEĽKONOČNÝ SPLAV MALÉHO DUNAJA
(nedeľa) KST TJ Junior Sládkovičovo

Trasy: 11 km, vodná turistika: Kolový mlyn Jelka - Madaras - Sedín
Zraz: vodný mlyn Jelka, 10.00 h
Iné: na požiadanie môže lode a vodácku výstroj zabezpečiť TJ Junior
Vedúci: Pavol Macura, Školská 1090, 925 21 Sládkovičovo
tel. d.: 031-784 1725, 0908-187 597, palomacura[zavináč]gmail.com

26.4.2014 DEVÍNSKA 37-KA 26. ročník
(sobota) OT KST Tatran Devín

Trasy: pešo: 37 km/1200 m, 11 km/300 m
cyklo: 70, 55, 40 km
37 km (P): Svätý Jur - Biely Kríž - Malý Slavín - Pekná cesta - Kamzík - Lamač - Dúbravka - Sandberg - Devínska Kobyla - Devín
11 km (P): Dúbravka - Sandberg - Devínska Kobyla - Devín
70 km (C): Bratislava - Svätý Jur - Pezinok - Pezinská Baba - Pernek - Zohor - Devínska Nová Ves - Devín
55 km (C): Bratislava - Svätý Jur - Biely Kríž - Pekná cesta - Železná Studnička - Kačín - Lamač - Devínska Nová Ves - Devín
40 km (C): Bratislava - Pekná cesta - Železná Studnička - Kačín - Lamač - Devínska Nová Ves - Devín
Štart: 37 km (P): Svätý Jur, žel.st.
11 km (P): Bratislava-Dúbravka, Dom Kultúry
Čas štartu pre obe trasy bude zverejnený na internetovej stránke organizátora podľa aktuálneho cestovného poriadku železníc osobnej dopravy.
cyklo: Bratislava, Račianske Mýto
Cieľ: Devín, parkovisko pod hradom
Vedúci: pešo: Juraj Ábel, Rajecká 18, 821 07 Bratislava, tel.: 0905-719 375
cyklo: Ladislav Bimbo, Tupolevova 7, 851 01 Bratislava, tel.: 0905-733 045
Internet:
www.tatran-devin.wz.cz

26. - 27.4.2014 LAZOVÁ STOVKA 7. ročník
(sobota - nedeľa) UC - SG

Trasa: pešo: 109 km/3100 m
Vrbové - Tlstá hora - Pustá Ves - Košariská - Bradlo - Polianka - Turá Lúka - Zimovci - Vrbovce - Žalostná - Chalupovci - Kuželovský Větrák - Javorník nad Veličkou - Filipovské údolí - Megovka - Veľká Javorina - Cetuna - Lubina - Hrušové - Višňové - Veľký Plešivec - Šípkové - Vrbové
Štart: Vrbové, internát SOŠ, 26.4.2014 (sobota) 4.30 - 8.30 h
Cieľ: Vrbové, internát SOŠ, do 27.4.2014 (nedeľa) do 12.00 h
Iné: ubytovanie možné na SOŠ v rámci možnosti
Info: Slavo Glesk, nám. Hraničiarov 31, 851 03 Bratislava
tel.: 0903-744 336, internet:
www.lazovka.wbl.sk
e-mail: glesksla[zavináč]stonline.sk, glesksla[zavináč]gmail.com

30.4.2014 NOČNÝ POCHOD 39. ročník
(streda) KST Holíč

Trasa: 6 km
Štart: Holíč, Dom turistiky, Kátovská 33 o 18.00 h
Vedúci: Mgr. Helena Sedláková, Priečna 2, 908 51 Holíč, tel.: 0904-691 242
e-mail: helena.sedlakova[zavináč]gmail.com


Mesačník MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ vychádza ako zborník nezávislých prispievateľov s turistickou tematikou oblasti Malých Karpát a okolia, zameranou prevažne na diaľkovú pešiu turistiku. Za obsahovú náplň zodpovedá autor príspevku. Príspevky adresujte Pavlovi Šoulovi, prípadne iným osobám, ktoré bývajú s ním v kontakte, priamo na diaľkových pochodoch organizovaných v Malých Karpatoch a okolí. Technická realizácia tohto čísla: príprava textových podkladov - Pavol Šoula a autori príspevkov, konečná úprava textu a príprava obrazovej náplne - Pavol Šoula, distribúcia - Peter Obdržálek, Ľudovít Bahurinský. Kontakt - elektronická pošta: soula[zavináč]elf.stuba.sk. V elektronickej forme môžete časopis nájsť na internetovej adrese http://www.elf.stuba.sk/~soula/mkd.