MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ

marec 2009

 


V tomto čísle nájdete:

Blahoželáme Vladovi Nehybovi k 80-ke
Trochu histórie: Juraj Fándly propagoval podzemné jablká – krumple
Držitelia titulu "Malokarpatský Diaľkoplaz" - 1. časť (1996 - 2000)
Slovenský zimný zraz turistov Prešov 2009 - Očami Jozefa Karoviča
XI. Český zimný zraz turistov 2009 Bělá nad Radbuzou
Přerovští vytrvalci před vstupem do jarní sezóny: 24 HODIN NA BĚŽKÁCH
Predstavujeme ďalšiu "Českú stovku": Marcová stovka "Za povidlovým koláčem"
Je tu siedmy ročník súťaže "Vino Tirnavia"
Ako si udržať črevo v dobrom stave?
Pozvánka: 22. ročník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2009
Došlá pošta (Beata Mačicová a T-100 2009)
Pozvánka: Malokarpatský CikCak
Čo nebolo v kalendári: Prvoaprílová vychádzka - Na najvyšší "kopec" v Trnave
KALENDÁR: apríl 2009 - Malé Karpaty a okolie


Blahoželáme

10.marca 2009 dovŕšil svoje 80-ročné životné jubileum dlhoročný turista, diaľkoplaz – veľký milovník prírody, držiteľ viacnásobných diaľkoplazeckých ocenení a viacnásobný pokoriteľ Trnavskej stovky

Vlado Nehyba

Prajeme mu do ďalšej diaľkoplazeckej "kariery" veľa, veľa zdravia a hlavne chuti popasovať sa ešte so životom.

Za MKD a kamarátov Peter Minárik

 

Trochu histórie
Propagoval podzemné jablká – krumple

Juraj Fándly sa narodil v roku 1750 v Častej a zomrel v Doľanoch 7. marca 1811. Bol to katolícky farár, temperamentný a skromný. Študoval v Budíne a v Trnave, po úspešnom absolvovaní skúšok ho vysvätili za kňaza. Krátko pobudol v Seredi a Lukáčovciach. V roku 1780 ho vymenovali za farára do Naháča. Bola to jedna z najchudobnejších fár v okolí. Pôsobil tu 27 rokov, zažil tu nepokojné časy a aj vážne ochorel. Bol na svoju dobu veľmi vzdelaným človekom, za svoj materinský jazyk považoval slovenčinu, ale ovládal slovom i písmom i maďarčinu a nemčinu.

Juraj Fándly žil v osvieteneckej dobe Jozefa II. a jeho veľkých reforiem, ktoré aj horlivo podporoval. Napísal knihu, ktorá ho preslávila a volala sa "Dúverná zmluva medzi mňichom a ďablom". A čo bolo najdôležitejšie, kniha vyšla v novom jazyku – bernolákovčine. Jej obsahom bola závažná spoločensko – politická problematika. Texty mu pred vydaním schválila a povolila viedenská cenzúra. Kniha však spôsobila veľký rozruch a Fándly sa stal terčom mnohých útokov. V "Dúvernej zmluve..." vysvetľoval, prečo Jozef II. zrušil kláštory a obmedzil činnosť reholí. Mnohí vo Fándlyho myšlienkach videli nebezpečné útoky na cirkev. V krátkom čase sa ozval aj dolnodubovský farár Jozef Ignác Bajza. I keď si názorovo boli veľmi blízki, u Bajzu sa prejavila žiarlivosť. Jemu totiž cenzúra zakázala vydanie druhého zväzku známej knihy "René mládenca príhody a skúsenosti". Korene jeho nevraživosti boli aj v tom, že bernolákovci nepodporili jeho pravopis.

Bajza sa vysmieval z Fándlyho sedliackeho literárneho štýlu, ale aj nezemianskeho pôvodu. Zosmiešňoval jeho oblečenie i pôsobisko. Napriek tomu, že písomné útoky na Fándlyho uverejnil anonymne, uviedol také detaily, že sa tým prezradil.

Neskôr Fándlyho zatkli a vymerali mu aj trest. Keď sa ale písomne zaviazal, že nebude verejne publikovať svoje diela, prepustili ho. Dodržal to však len chvíľu.

V roku 1792 svoju činnosť rozbiehalo Slovenské učené tovarišstvo a tu začal vydávať svoje dielo "Piľni domajší a poľní hospodár". V ňom zhrnul najnovšie poznatky o pestovaní plodín. Väčšinu informácií si preveroval vlastnými skúsenosťami. Po prvýkrát doviezol, predstavil a pestoval - "podzemné jablká" – zemiaky a propagoval ich ako prvý na Slovensku medzi slovenskými sedliakmi. Poskytoval im rady ako obrábať pôdu, chovať statok a zvyšovať výnosy na gazdovstvách.

Okrem toho Fándly je aj autorom liečiteľskej a bylinkárskej knihy "Zelinkár". Podľa posledných zistení pravdepodobne však napísal len úvod a upravil niektoré jeho časti. Kniha verne zachytáva spôsoby liečenia neduhov pred dvesto rokmi. Dnes sa zo Zelinkára už lekárske rady použiť samozrejme nedajú.

Katolícky kňaz a farár Juraj Fándly bol človek, ktorý prekročil svoju dobu. Neustále v ňom a v jeho tvorbe ostáva niečo fascinujúce. Celý život prežil v chudobe, ťažko sa prebíjal a napriek tomu sa nikdy nevzdával. 7. marca 2009 si pripomenieme už 198 rokov od jeho smrti.

Rasťo Piovarči

Plnenie titulu "Malokarpatský Diaľkoplaz"
Poohliadnutie sa dozadu (1.časť)

Na stránkach MKD sa táto súťaž verejne prezentuje od roku 1999. Pre lepšiu informovanosť "mladšej generácie" diaľkoplazov postupne uverejníme všetky ročníky, ktoré boli vyhodnotené a zverejnené na stránkach MKD. Pokiaľ sa niekto ešte nájde, kto splnil nachodené kilometre v predchádzajúcich rokoch a neprihlásil sa a má záujem, má možnosť stav držiteľov MKD doplniť a rozšíriť. Diplomy, resp. pamätné listy na túto akciu pripravoval v rokoch 1996 až 2003 MUDr. Ivan Košický. Na okraj: Titul "Malokarpatský Diaľkoplaz" získal a získa každý turista, ktorý v kalendárnom roku prejde, prešlape na DP minimálne 1.000 km.

Držitelia titulu "Malokarpatský Diaľkoplaz"

Vyhodnotenie za rok 1996 vyšlo v 5/1999:

  1. Javorský Vlado 1.071 km
  2. Kyselica Ján 1.281 km
  3. Klokner Melo 1.799 km
  4. Korčok Attila 1.060 km
  5. Minárik Peter 1.362 km
  6. Nehyba Vlado 1.323 km
  7. Obdržálek Peter 1.002 km
  8. Obdržálková Jana 1.060 km
  9. Pado Rudo 1.047 km
10. Porubanec Cyril 1.482 km
11. Stotka Vlado 1.791 km
12. Šoula Pavol 1.108 km

Vyhodnotenie za rok 1997 vyšlo v 5/1999:

  1. Javorský Vlado 1.127 km
  2. Klokner Melo 1.788 km
  3. Kyselica Ján 1.101 km
  4. Minárik Peter 1.311 km
  5. Nižnan Ivan 1.149 km
  6. Nižnan Marián 1.090 km
  7. Nehyba Vlado 1.459 km
  8. Obdržálek Peter 1.001 km
  9. Porubanec Cyril 1.478 km
10. Stotka Vlado 1.694 km
11. Šoula Pavol 1.459 km

Vyhodnotenie za rok 1998 vyšlo v 5/1999:

  1. Bada Peter 1.037 km
  2. Javorský Vlado 1.219 km
  3. Klokner Melo 1.250 km
  4. Kyselica Ján 1.201 km
  5. Majdán Miro 1.091 km
  6. Minárik Peter 1.246 km
  7. Nižnan Ivan 1.074 km
  8. Nehyba Vlado 1.204 km
  9. Nagy Štefan 1.018 km
10. Obdržálek Peter 1.003 km
11. Parcer Ján 1.406 km
12. Stotka Vlado 1.532 km
13. Šoula Pavol 1.203 km

Vyhodnotenie za rok 1999 vyšlo v 6/2000:

  1. Bada Peter 1.243 km
  2. Bahurinský Ľudo 1.032 km
  3. Farkašovský Ladislav 1.107 km
  4. Indrišek Imro 1.056 km
  5. Javorský Vlado 1.290 km
  6. Klokner Melo 1.738 km
  7. Kyselica Ján 1.415 km
  8. Královič František 1.024 km
  9. Majdán Miro 1.592 km
10. Minárik Peter 1.353 km
11. Nehyba Vlado 1.083 km
12. Novák Jozef 1.003 km
13. Parcer Ján 1.760 km
14. Porubanec Cyril 1.450 km
15. Stotka Vlado 1.621 km
16. Šoula Pavol 1.256 km
17. Vida Vilo 1.317 km

Vyhodnotenie za rok 2000 vyšlo v 5/2001:

  1. Bada Peter 1.670 km
  2. Bahurinský Ľudo 1.416 km
  3. Farkašovský Ladislav 1.062 km
  4. Hanuš Jaroslav 1.065 km
  5. Javorský Vlado 1.132 km
  6. Klokner Melo 2.162 km
  7. Korčok Attila 1.001 km
  8. Lumtzer Kvetoslav 1.363 km
  9. Majdán Miro 1.648 km
10. Minárik Peter 1.759 km
11. Nehyba Vlado 1.332 km
12. Nižnan Ivan 1.261 km
13. Nižnan Marián 1.092 km
14. Novák Jozef 1.236 km
15. Obdržálek Peter 1.236 km
16. Obdržálková Janka 1.001 km
17. Parcer Ján 1.786 km
18. Porubanec Cyril 1.154 km
19. Srnka Pavol 3.213 km
20. Stotka Vlado 1.852 km
21. Šoula Pavol 1.574 km
22. Vida Vilo 1.755 km

Tabuľky sú doplnené aj o údaje, ktoré poslal predseda TJ Tesla Ivan Nižnan za roky 1996 až 2000 a ktoré vyšli v MKD v 5/2001 str.11.

Trnava, 12.2.2009, Minárik Peter, registrátor MKD

 

Slovenský zimný zraz turistov - Prešov 2009
Očami Jozefa Karoviča

Veľmi dlhoročnú tradíciu má na území Slovenska zimné stretnutie turistov. Tento rok sa konalo v období od 28. januára do 1. februára 2009. Uskutočnil sa už 43. ročník. Tento rok mali účastníci možnosť zúčastniť sa zrazu už o deň skôr /v stredu/.

Streda 28.1.2009

Tento deň využívame na cestovanie zo svojich domovov. Z vlaku pozorujeme smutnú prírodu v tmavých farbách. Zaujímavejšie sfarbenie s prevahou bielej farby snehu sa nachádzalo len v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad. V Prešove vo vestibule športovej haly sa konala prezentácia účastníkov 43. SZZT. Organizátori mali pripravené účastnícke materiály pre dopredu nahlásených turistov. Každý prihlásený účastník dostal bielu igelitovú tašku s logom zrazu v červenom vyhotovení, v ktorej sme mali: zrazový odznak, visačku, preukaz účastníka, spravodaj č. 2, dve pohľadnice Prešova a okolia, dve prepisovačky, mapu Prešova a okolia s fotografiami a históriou obcí ako aj ich erbom, plán Prešova s popisom pamätihodností a reklamnú brožúrku firiem. Prekvapením v taške bol croinsant vo vákuovom balení. Účastníci, ktorí si dopredu objednali stravovanie, obdržali ešte aj stravné poukážky.

Pri prezentácii nás informovali, že na základe visačky a účastníckeho vyplneného preukazu máme nárok na bezplatnú dopravu vo všetkých linkách MHD Prešov, vrátane spojov "N".

Ubytovanie bolo zabezpečené v internátoch a v priestoroch škôl.

Večer v priestoroch prezentácie sa objavil oznam o zrušení väčšiny lyžiarskych trás, prípadne ich náhradou v pešom prevedení, a to z dôvodu nedostatku snehu. K tomu ešte aj začalo pršať.

Štvrtok 29.1.2009

Ráno nás prebúdza akési nezvyklé osvetlenie. Pohľadom z okien sme zistili, že počas noci napadalo asi 15 cm snehu a ďalší stále padal. V priestore prezentácie už boli nové aktualizované údaje o trasách. A zmenili sa aj údaje o lyžiarskych trasách, už ani jedna nemala poznámku o zrušení alebo náhrade za pešiu.

Organizátori v rámci 43. SZZT pripravili pre "bežkárskych" účastníkov celkom 8 trás rôznej dĺžky, prevýšenia a náročnosti a pre peších to bolo 7 trás. Trasy smerovali do pohorí Čergov, Slánske vrchy, Branisko a Bachureň. Každý účastník si mohol vybrať podľa svojich predstáv. Bolo možné absolvovať tieto trate:

L 1 /iba v piatok/: Kyjov – Minčol – Hýrová – Dvoriská – Hrašovík – Veľká Javorina - Čergov – Ostrý Kameň – Lysá – Driemnica /dĺžka 32 km,1220 m prevýšenie/
L 2: Priesmyk Branisko – Diablova diera – Kopytov – Lačnov – sedlo pod Bachurňou – Javor – Dubovické žliabky - Stavenec – Lipany /trasa 29 km, prevýšenie 770 m/
L 3: Zlatá Baňa - Temný les - vysielač Dubník - Grimov laz - Hermanovský hrebeň – Temný les – Zlatá baňa /trasa 24 km, 380 m prevýšenie/
L 4: Majdán - Hrašovík - Veľká Javorina - Čergov – Ambrušovce - Podbaranie - Olejníkov /trasa 26 km, 730 m prevýšenie/
L 5: Sigord – Hanušovské sedlo - Javornícka Poľana – Ruská Nová Ves – Solivar /trasa 21 km, 850 m prevýšenie/
L 6: Sabinov – Kanaše – Kohút – Močiare – Uzovské Pekľany – Grúň – Mindžová – Hermanovce /trasa 21 km, 850 m prevýšenie/
L 7: Prešov, Za kalváriou – Ortáš – Kvašná voda – Kadlubek – Malkovská hôrka - Ortovisko – Za kalváriou /trasa 14 km, 80 m prevýšenie/
L 8: Za kalváriou – Ortáš – Kvašná voda – Potok Chujava – Stádlo – Mláky – Malkovská hôrka – Otrovisko – Za kalváriou /trasa 18 km, 320 m prevýšenie/

Pre peších turistov boli pripravené trasy:

P 1: Kapušany – Kapušiansky hrad - Maglec – Bodáš – Šindlovec – Prešovec /17 km, 350 m/
P 2: Prešov – Pod Bikošom – Veľký Šariš - Šarišský hrad – Veľký Šariš - Prešov /19 km, 320 m/
P 3: Zlatá Baňa – Temný les – Grimov laz - Šimonka – Zlatá Baňa – Sigord /19 km, 510 m/
P 4: Prešov - Borkút – Furča – Borkút - Malkovská hôrka – Kvašná voda – Ortáš – Cemjata /12 km, 390 m/
P 5: Prešov – Solivar – Ruská Nová Ves - Zbojnícky hrad – Ruská Nová Ves – Solivar – Prešov /20 km, 280 m/
P 6: Po stopách histórie Prešova a Sabinova
P 7: Autobusový zájazd "Dubnické opálové bane"

Štvrtok večer sa v športovej hale uskutočnilo slávnostné otvorenie 43. SZZT. Otvorenia sa zúčastnil aj pán prezident SR Ivan Gašparovič, primátor mesta Prešov, predseda KST a zástupca KČT a pracovníci organizačného výboru. Počas otvorenia zrazu vystúpili mažoretky, dychová hudba, skupina moderného tanca, muzikáloví speváci a koniec patril hudobníkom folklóru.

Piatok 29.1.2009

Po raňajkách nás autobusy odvážajú na zvolené trasy. Usporiadatelia na trasách poskytovali občerstvenie v pevnom ale i tekutom skupenstve. Častým druhom občerstvenia boli napríklad krajce chleba hrubé cca 3 cm a dlhé 30 cm natreté s masťou a nakrájanou cibuľou či cesnakom a ešte posypané čiernym korením. Nechýbali ani oškvarky. Jednoducho "bomba". Tekuté občerstvenie tvoril čaj a R-40. V cieli bývali väčšinou rôzne druhy gulášov. Cieľ bol väčšinou v kultúrnom dome. Vo vnútri nás čakal pohárik na privítanie. O náladu sa starali domáci muzikanti, či už folk alebo country.

V piatok večer sa v aule Prešovskej univerzity konalo premietanie a beseda o Himalájach so známym horolezcom Petrom Hámorom. V priestoroch športovej haly bolo zase tancovanie v štýle country.

Sobota 30.1.2009

Na sobotu usporiadatelia pripravili všetky trasy okrem L1. Účastníci si ich mohli zvoliť podľa svojich možností a schopností. Osobne v sobotu som si zvolil autobusový zájazd do neďalekých opálových baní na Dubníku. Priviezli nás autobusom do dediny Červenica. Ďalej sme pokračovali asi 3 km k vstupu do štôlne. Pretože do podzemia mohlo ísť naraz iba 26 osôb, rozdelili nás na dve skupiny. Prvá skupina fárala do podzemia a druhá si zatiaľ urobila obhliadku povrchových banských stavieb. Po približne 1,5 hodine nastala výmena skupín. Pred vstupom do podzemia dostal každý z bezpečnostného hľadiska na hlavu prilbu a k tomu banícku baterku so svietidlom. Začiatok vstupu sme absolvovali medzi ľadovými útvarmi. Počas prehliadky, ktorá bola dlhá asi 1,5 km, nám sprievodca ukázal a povedal veľa zaujímavého o histórii opálovej bane. Na spiatočnej ceste sme si v miestnej časti Prešova Solivare so záujmom prezreli expozíciu Národnej kultúrnej pamiatky o dobývaní a spracovávaní soli v Soľnej bani.

Večer sa uskutočnilo slávnostné ukončenie SZZT. Počas programu sa predstavili členky oddielu modernej gymnastiky a vystúpila folková skupina Montana.

V rámci oficiálnosti odovzdali dve turistické vyznamenania a odovzdali štafetu zrazov SZZT ďalšiemu organizátorovi.

44.ročník SZZT sa bude konať v Oravskej Lesnej vo februári 2010. Po oficiálnostiach bola zábava. Do tanca hrali dve hudby. Jedna folklórna a druhá kapela čo hrala všetko.

Nedeľa 1.2.2009

V nedeľu tí, ktorí sa neponáhľali, si ešte išli prejsť niektoré trasy, ale už s obmedzením, nie všetky boli zabezpečené organizačne. A príchod z trás bol už bez autobusov, iba individuálne. Nuž potom sme sa pomaly rozišli na cestu do svojich domovov.

43.Slovenský Zimný Zraz Turistov v Prešove v číslach:

Účastníci celkovo: 1.101 plus 87 organizátori, z toho Slovensko 1.036, Česko 60, Poľsko 5.

Bratislava, 3.2.2009, Jozef Karovič

 

XI. Český zimný zraz turistov 2009

Na základe záujmu bolo ústredím Klubu Českých turistov pridelené organizovanie českého zimného zrazu turistov na rok 2009 KČT a mestu Bělá nad Radbuzou. Toto podujatie sa uskutočnilo v dňoch 5. - 8. 2. 2009.

Štvrtok 5. 2. 2009

Bělá nad Radbuzou, miesto konania českého zimného turistického zrazu, je vzdialené od Bratislavy 606 km a asi 10 hodín cestovania. Najbližšie a najrýchlejšie spojenie je cez Prahu a Plzeň. Takže celý štvrtok nám zabralo cestovanie do miesta zrazu. Pri prezentácii sme obdržali visačku účastníka a ľahkú plátenú kapsu, v ktorej sa nachádzali: pamätný list, pohľadnica, drevená turistická známka, spravodaj č.2, špeciálne farebné turistické mapy formátu A4 so zakreslením pripravených turistických trás, odznak mesta Bělá, informačný materiál o meste a okolí, cestovný poriadok zrazovej autobusovej dopravy.

Večer o 19.h sa na námestí uskutočnilo slávnostné zahájenie zrazu. Zvláštnu atmosféru navodzovali zvláštnym spôsobom urobené ohne. Drevené kláty asi 50 cm v priemere a dĺžky 1 meter, boli narezané viacerými pozdĺžnymi rezmi. V klátoch boli pomocou PE-PO založené ohne. Na tribúne bol starosta mesta, duch českého lesa NIKL, predseda KČT pán Strássky, podpredseda KST pán Kuiš, veliteľ policajného zboru p.Zvon, riaditeľ CHKO Český les. Po oficiálnych príhovoroch nás ešte pozdravila starostka spoza hraníc z nemeckej dediny Schonsee. Pani starostka nás pozvala aj na nemeckú stranu na ich upravené bežecké trasy v Schonsee.

Po slávnostnom otvorení zrazu sa v kultúrnom dome uskutočnila hudobná produkcia s možnosťou tanečkov.

Piatok 6.2.2009

Po výdatných raňajkách odchádzame autobusom na prvú etapu do Bělé pod Radbuzou.

Boli pripravené tieto trasy:

  1. Bělá – Ružov - Bystřice – Bělá /12 km/
  2. Bělá – Ružov – Karlova Huť – Běla /15 km/
  3. Bělá – rybník Chobot – Dubce – Bělá /15 km/  
  4. Rybník – prameň Radbuzy – Rybník /16 km/
  5. Bělá – Líščí hora – Bělá /12 km/
  6. Stráž - Valcha – Bělá /16 km/
  7. Bělá – Karlova Huť - Pleš – Velký zvon – Bělá /18 km/
  8. Bělá - Hostoun – Mutěnín – Ostov – Bělá /18 km/
  9. Železná – Velký zvon – Železná /15 km/
10. Bělá – Velký zvon - Liščí hora – Bělá /25 km/

Niektorí si urobili kombinované trasy, dve či tri si spojili. V piatok nám organizátori doporučovali prejsť si trasu vedúcu cez Líščí horu, kde bola otvorená chata s občerstvením. Terén bol čiastočne zľadovatený a od nadmorskej výšky cca 550 m sa už nachádzala len snehová perina. Teplota bola mínus 2 stupne.

Po poriadnej večeri /hovädzí vývar a kuracie stehno so zemiakmi a šalátom/ sa uskutočnila beseda o histórii Bělska a Českého lesa. Veľmi zaujímavý bol i večerný pochod na Bystrčák. Celá trasa bola lemovaná horiacimi sviečkami, cca 2 metre od seba, a aj účastníci niesli horiace sviečky. V cieli pochodu horela vatra a už nám známe drevené kláty. Na občerstvenie sa podávalo varené biele a červené víno.

Sobota 7.2.2009

V sobotu nám organizátori doporučovali trasy vedené do oblasti Velkého Zvonu, kde je sprístupnený vojenský areál a tiež je tu i možnosť sa občerstviť. Turistické trasy boli rovnaké ako v piatok a boli vedené po klasických turistických a cyklo značkách. Rôzne spojnice mimo TZ mali označené pomarančovými a žltými doplnkovými značkami, kde mali dopísané číslo trasy A - C 1, 2, 3, 4.

V rámci kultúrneho programu pripraveného pre účastníkov na sobotu bola svätá omša v miestnom kostole. Vo večerných hodinách bola beseda o CHKO Český les a klasický turistický bál spojený s ukončením zrazu. V priebehu bálu sa uskutočnilo ukončenie zrazu a odovzdanie štafety ďalšiemu organizátorovi.

XII.ČZST sa plánuje uskutočniť vo februári 2011 vo Veľkých Karlovicích /Beskydy a Javorníky/.

Tohtoročného XI. ČZST sa zúčastnilo celkom: 720 turistov a 50 organizátorov, z toho 698 z Česka, 18 z Nemecka, 4 zo Slovenska.

Počas turistického bálu bola aj bohatá tombola, kde každý účastník mohol vyhrať od drogérie a kozmetiky cez víno a rôzny alkohol až po vrece cementu alebo "žrádlo pre psov". Skrátka, ako sa činili sponzori, tak také boli ceny.

Nedeľa 8.2.2009

Ráno balíme svoju batožinu a naposledy sa vezieme našou špeciálnou zrazovou linkou. Rybník – Bělá nad Radbuzou. V priebehu zrazu nám táto naša doprava fungovala bez závad a autobusy nás vždy odvážali na trasy presne ako hodinky. Pretože nás čakala znovu 10 hodinová cesta domov, už sme v nedeľu na túru nešli.

Za Slovensko sa XI. Českého zimného turistického zrazu zúčastnili páni Jozef Karovič, Ladislav Khandl, Štefan Kuiš a Anton Horváth.

Bratislava, 9.2.2009, Jozef Karovič, vedúci slovenskej účasti

 

Přerovští vytrvalci před vstupem do jarní sezóny

Mezi nejvytrvalejší vytrvalce ČR je řazen Jiří Březina z SK Přerov, ač věkem mezi veterány,je stále aktivním a výkonným sportovcem. Dokladem toho je, že ani v zimním období nevynechává závody a tak už si připsal na své konto 481.maraton na klasické trati.

V sobotu 10.1. startoval v Ostravě-Třebovicích na 5. ročníku maratonu v Memoriálu Jaroslava Dubničky, pořádaného MKS Ostrava. Mezi vytrvalci ČR, Polska a Maďarska zvítězil Marek Procházka z TJ Šumperk časem 2:58:39 h a mezi ženami Šárka Krčková z LS Olomouc za 3:59:12 h. Závod probíhal za mrazu na kluzkém zasněženém povrchu, proto byly dosažené časy pomalejší. Jiří Březina z SK Přerov vybojoval v kategorii nad 60 let 2. místo na stupni vítězů. Z přerováků startoval v hlavní kategorii mužů také Karel Hostaša, který uběhl náročnou trať za 4:23:46 h.

V neděli 25.1. běžel netradiční maraton v Českých Budějovicích na okruhu v podzemních garážích, což představovalo 63x běžet okruh, dlouhý 666 m a na závěr ještě 195 metrů. Za příjemných 15 stupňů si na velké obrazovce mohl každý kontrolovat, kolik kol má ještě běžet a své průběžné umístění. Zvítězil Daniel Orálek z MS Brno za 2:38:23 h a mezi ženami Milena Procházková z Trisk České Budějovice za 3:07:30 h. Jiří Březina vybojoval v kategorii nad 70 let 2. místo časem 4:32:36 h.

V sobotu 14. 2. běžel v Prievidzi tzv. Chodbový maraton na okruhu ve školní chodbě. Na této netradiční trati zvítězil Daniel Orálek z MS Brno. Jiří Březina z SK Přerov vybojoval 2. místo v kategorii nad 60 let. Zvládl tak úspěšně svůj již 481. maraton a na další se letos ještě chystá.

Mezi vytrvalce veteránských kategorií v ženách patří také Hana Tovaryšová z SK Přerov, závodí mezi ženami 2. atletické ligy na dráze na tratích 3 km a 5 km, na nichž v loňské sezóně získala pro SK Přerov řadu cenných bodů. Úspěšná byla také v silničních a terénních bězích. A v mnoha stanula na stupních vítězů. Zvítězila na běhu na 9 km v Nemojanech a na 10 km trati v Brně. Druhou příčku vybojovala v Olomouci na Běhu výstavištěm Flóry, v Hranicích a v Chropyni na 10 km a ve Vyškově na 7 km a v Tučapech další. Vždyť jarní sezóna teprve začne.

VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD - 24-hodinovka na lyžích

V závěru zimy na přelomu března a února se konal v okolí chaty Paprsek v Jeseníkách vytrvalostní závod v běhu na lyžích na 24 hodin. Za těch 24 hodin měli závodníci ujet co největší trasu na okruhu se strojově upravovanou stopou v okolí chaty Paprsek a Růžové boudy. Start byl v sobotu 28. února v 11 hodin a konec závodu v neděli 1. března, taktéž v 11 hodin. Závodníci měli zázemí ve vyhřívaném stanu hned vedle chaty Paprsek. Jezdilo se nepřetržitě, pauzy na odpočinek si volil každý dle potřeby. Počítaly se ujeté okruhy a kilometry na členitém 3.1 km okruhu. Za tmy museli mít závodníci povinně baterku – čelovku. Závodilo se v těchto kategoriích: Muži jednotlivci, ženy jednotlivci, Týmy (štafety): muži, ženy a smíšené. Kolik na takovémto členitém kopcovitém okruhu lze za 24 hodin najezdit, ukázala vítězná štafeta mužů výkonem 312,8 km, smíšená štafeta 282,1 km žen: 235,6 km. Z jednotlivců byl nejlepší Tomáš Bek výkonem 213,9 km a Daniela Chlíbková 186 km. Z běžců přerovského regionu startovala v tomto závodě vytrvalkyně z Drahotuš Zdeňka Tvrdá, která vybojovala mezi ženami bez rozdílu věku v jednotlivcích 4. místo výkonem 139,1 km.

24 HODIN NA BĚŽKÁCH

Jeseníky - Rychlebské hory – poslední únorová sobota. Sněhu na horách je letos nadbytek, tady v okolí chaty Paprsek ve výšce nad 1000 metrů je ho přes metr. K tomu sluníčko, výhledy do dálky, tedy počasí, lákající lyžaře a turisty do hor. Kromě klasických běžkařů a výletníků se tu scházejí také ti, kteří si troufají na víc než obyčejnou vyjížďku či výlet. Většina z nich nepatří mezi výkonnostní lyžařské běžce a přesto si troufají na hodně dlouhou trasu, která je pro ně jakousi výzvou. Někteří to zkoušejí poprvé a ti většinou ani vlastně neví, co to obnáší a co je na takové trase čeká. Těžko si mohou odhadnout jak bude jejich trasa dlouhá na rozdíl od těch zkušenějších ostřílených borců. Předem známý je pouze čas, tedy časový úsek či limit 24 hodin. A je teď na každém, jak dlouhou vzdálenost stihnou za tuto dobu ujet na běžkách. Pouští se na trasu, která zároveň láká i odrazuje především lidi, kteří mají odvahu a sportovního soutěživého ducha. Je to svým způsobem také adrenalin, ale především se jedná o dobrodružství vytrvalosti, vůle i dřiny v atmosféře kamarádství, sounáležitosti, humoru, vlídné nálady a optimizmu uprostřed krásné horské přírody. Pro lidi, kteří nemají sportovního ducha, jde o nepředstavitelnou vzdálenost a nesmyslné bláznovství. Budiž – to je věc názoru – aneb každý je svého štěstí strůjcem.

Je sobotní dopoledne před 11. hodinou – přípravy včetně mazání lyží jsou v plném proudu. Přijíždím na poslední chvíli asi 20 minut před startem na lyžích z Ramzové.přes Petříkov po lyžařské promenádě. Přihlášená jsem a tak se tu se mnou též počítá. Odkládám batoh do stanu pro závodníky, poslouchám pokyny a řadím se k hromadnému startu. Čeká nás strojově upravený 3.1 km dlouhý členitý okruh od Paprsku k Růžové boudě a zpět, který budeme jezdit pořád dokola. Zdá se to dost fádní, ale krásně prosluněná horská příroda s dalekými výhledy nám okruhy zpříjemňuje. Navíc je tu perfektní atmosféra. Týmy (štafety) závodí v kategorii mužů, žen a mix (smíšené). Jednotlivci mají povolen v prostoru cíle doprovod (něco jako manažer, servisman a realizační tým v jedné osobě). Jelikož jsem nikoho ze známých nezlákala, přijala jsem zavděk osobu fiktivní. Za vydatné podpory Járy da Cimrmana, který sem dorazil ze svého Nábřeží J. D Cimrmana v Lipníku nad Bečvou na solárních sáňkách a hlídal mi v prostoru startu a cíle oplatky, energit a další povolený doping. Počasí se tvářilo přívětivě k turistům a výletníkům, ale nám sluníčko dělalo starosti. Sníh měkl a ve stopách to podkluzovalo. Postup byl pomalý a neefektivní. Zkouším přemazat, ale moc to nepomáhá. Až k večeru se ochlazuje a kvalita sněhu se zlepšuje. Po 18. hodině se stmívá a nastupuje se do jízdy s baterkou - čelovkou. Bez ní není nikdo připuštěn na trať potmě. Ochladilo se, stopy jsou zledovatělé a pořadatelé zajistili jejich nové projetí rolbou. Po setmění si dávám zhruba hodinu oddech, pořádné jídlo, přemazávám lyže a chystám čelovku do pohotovostní polohy a poté znovu vyrážím do terénu. Zpočátku mám trochu obavy z jízdy potmě, ale jsou zbytečné. Kupodivu to jde líp jak ve dne, navíc s romantikou pohyblivých světýlek jako bludičky v lese – tak působí světla čelovek. Sníh má kvalitu prašanu, pouze do stopy je vidět jen na omezený úsek. Ve sjezdech je nutno zpomalit, ale i ta serpentinka dolů je upravená i dobře klopená a vynáší nás správným směrem. Jede se dobře, okruhy přibývají. Blíží se půlnoc. Jsme už 12 hodin na trase. Je nutno dát další odpočinek. I můj manažer Jára da Cimrman mi to doporučuje a radí mi: "Jeď jako můj pětidobý motor. Funguje jako ten běžný čtyřdobý, jen je zde zakomponována doba na odpočinek, to je právě ta pátá doba. Perpetum mobile se mi dosud nepodařilo sestrojit. Mají ho údajně jen štafety a ty jeho tajemství nebudou prozrazovat konkurenci." Usedám tedy znova ve vyhřívaném stanu a k jídlu vybaluji domácí rýžový nákyp a nabízím i svému doprovodu: "Tak papej, Jaroušku, papej, ať se spolu dobře posilníme."

Po půlhodinovém odpočinku s jídlem, kdy jsme právě vyčerpali onu 5. dobu, ženeme svůj pětidobý motor plnými obrátkami na trať. Jede se výborně, až na to, že viditelnost se značně zhoršila. Na krajinu padla hustá mlha, jak v té pohádce o rybníčku Brčálníčku, v němž přebýval skřítek Rákosníček. Takže... za mlhou tak hustou, že by se dala krájet, pokračují stopy, z nichž vidíme jen nejbližší úsek a v dáli se z ní jako duchové vynořují světýlka dalších závodníků.

Nad ránem se vcelku pohodově dostávám přes magickou hranici 100 km. Teď by to chtělo ještě aspoň dalších 50. Odpočinek dávám až nad ránem těsně před rozedněním. Obloha bledne, ale hustá mlha zůstává, ale i tak je nálada za světla veselejší a kilometry líp nabíhají. Ale jen chvíli, tak asi do 8. hodiny a pak už se otepluje, sníh měkne, uježděné stopy jsou jako mýdlo a klouže to. Chce to vybruslit do stoupání. To se hezky řekne, ale už se hlásí únava, pohyb nemá patřičnou razanci, a tak se většina jednotlivců na rozdíl od členů štafet spíš jen plouží. Čas se krátí, a tak každý už se snaží najezdit co se dá a odpočinek se omezuje. I já už vím, že těch 150 nedosáhnu, vždyť za chvilku končíme. Ještě poslední kolo a končím. Stihla jsem "jen 139,1 km"... čas uplynul... Ale i tak jsem spokojená, že jsem to zvládla a znamená to 4. příčku mezi ženami bez rozdílu věku. I když mohlo to být lepší. Tak zas někdy příště. Hlásí se únava.

Po občerstvení a odpočinku a vyhlášení výsledků zbývá už jen sjet na běžkách oblíbenou pohodovou trasu zvanou Promenáda do Petříkova a odtud do Ramzové na vlak. Musíme domů, aneb bylo to krásné a bylo toho dost. I pro letošní sezónu běžkování. Nikdo však netvrdil, že nikdy víc. Všichni dojeli v pořádku, ve zdraví a s celými lyžemi i hůlkami. A pak až zmizí únava, zbydou jen hezké zážitky. Ty obnášejí kromě sportovního výkonu též poznání sebe sama v přátelské atmosféře v porovnání s ostatními v krásném přírodním prostředí - zážitky, na které se nezapomíná.

Projela, prožila a sepsala Zdeňka Tvrdá, Drahotuše

 

Predstavujeme ďalšiu "Českú stovku"
Marcová stovka "Za povidlovým koláčem"

Ročník: 30.ročník
Termín konania: 27. – 28. marca /března/ 2009
Usporiadateľ: Klub Českých Turistov - Odbor Benešov
v spolupráci s DDM Benešov a KČT Mrač
Hlavný vedúci: Milan Crhák
Štart 100 km: Benešov u Prahy – jedáleň ZŠ Jiráskova ul., piatok 27.3.2009 od 19 h do 23 h.
Štartovné: dospelý nečlen KČT 20 Kč, člen KČT 15 Kč
Odmeny: Diplom, jubilejné razítko IVV, povidlový koláč /lekvárový/ a pobyt v prírode
Trasa 100 km: Benešov – ZŠ Jiráskova ul – Chocerady – Stříbrná Skalice - Kozmice – Teplýšovice – Okrouhlice – Konopište - Neveklov – Křečovice – Maršovice – Benešov. Okrem najdlhšej 100 km majú organizátori pripravené pre peších turistov ešte aj kratšie trasy od 7 km do 50 km.
Cieľ: Benešov ZŠ – v sobotu do 22.00 h.
Ubytovanie je zaistené pred i po akcii vo vlastných spacákoch v kultúrnom dome.

Tradíciu Diaľkového pochodu "Za Povidlovým koláčem" založili v roku 1979 vtedajší zväzáci a ich dobrí kamaráti a známi, pričom z tejto generácie "otcov a matiek" stále ešte jeden z nich pokračuje ako organizátor a poriadateľ. Po roku 1990 držal túto pomyselnú štafetu Milan Crhák so svojími kamarátmi.

V roku 1995 nad akciou prevzala záštitu vtedajšia "Oblast KČT Podblanicko" a od roku 1999 diaľkový pochod pripravuje Odbor KČT Benešov. Z dôvodu bezpečnosti účastníkov sa v roku 1997 zmenilo miesto štartu a cieľa, ktorým sa stala školská jedáleň v Jiráskovej ulici v Benešove. /Výhoda jedného miesta štartu a cieľa, z dôvodu dopravy na miesto akcie/.

Tento pochod sa hneď od začiatku zaradil medzi tie vyhľadávané a obľúbené, či už kvôli vhodnému termínu alebo lákavému názvu odvodeného od prezývky Benešovákov – Povidláci. /po slovenský jednoducho Lekvári/

Hneď v treťom ročníku sa účasť vyšplhala nad tisíc účastníkov na všetkých trasách, a v posledných rokoch už päťkrát presiahla dve tisícky. Čiže tým sa pochod zaradil medzi tie "masové".

Pochod je určený hlavne diaľkoplazom, ale radi uvítame i tých menej zdatných, pre ktorých sme pripravili viacero kratších trás od 7 km do 50km. Naozaj, vybrať si môže každý podľa chuti.

Od roku 2000 pripravujeme aj trasy pre cykloturistov, v dĺžke od 20, 45, 80 a 115 km. Štart všetkých trás, okrem 100 km, je v sobotu 28. marca 2009 od 6,00 do 12.00 h.

DP "Za Povidlovým koláčem" je zaradený do seriálu akcií IVV a do projektu "Dvojstovka", čo je 10 akcií IVV vybraných z celej Českej republiky.

KČT Benešov, Milan Crhák

 

Je tu siedmy ročník súťaže "Vino Tirnavia"

Veľká verejná degustácia súťažných vín sa uskutočnila 13. a 14. marca v Mestskej športovej hale v Trnave na Rybníkovej ulici.

Nie je to ani desaťročie, čo sme v Trnave začali obnovovať jej vinársku tradíciu, ktorá má korene až v 13.storočí. Že to bol krok dobrým smerom, ukázal nasledujúci čas. Jednotlivé podujatia Trnavského vinárskeho roka sa stali známymi a populárnymi.

Všetko každoročne otvárajú požehnania mladého vína. Tentoraz tak bolo 30.januára 2009 v pivnici Západoslovenského múzea. Teda v prostredí naozaj historickom a zároveň štýlovo na vysokej úrovni. Svätenie mladých vín vykonal arcibiskup Ján Sokol, slovo Božie prečítal mons. Vendelín Pleva. Zhodnotenie vinohradníckej a vinárskej sezóny za Malokarpatskú vínnu cestu urobila Anna Píchová a pri naliatych čašiach mladého vína ročníka 2008 predniesol slávnostný prípitok primátor mesta Trnavy Štefan Bošnák.

Požehnaných bolo tentoraz osemdesiat štyri vzoriek z novej úrody od tridsiatich štyroch vinárov. Medzi nimi nechýbali ani dlhoroční priaznivci z Kroměříža, do Trnavy si dali požehnať víno aj vinári z Hlohovca či Modry, o okolitých obciach ani nehovoriac.

V nasledujúcej vzájomnej degustácii sa vinári dostatočne presvedčili, že i v takých náročných podmienkach, aké uplynulí rok priniesol, dá sa urobiť veľmi dobré víno. V jednom prípade dokonca bolo z toho, čo nepriazeň počasia nechala na kroch. Aj tento "hroznový výber" ako žartoval výrobca, zachutil.

Ročník 2008 v nejednom naznačil návrat k pôvodným chutiam našich podmalokarpatských vín – bude, alebo už je, viac suchých, menej tých sladších. Ale vďaka za to všetko, znelo unisono z úst vinárov.

Už onedlho bude v Trnave ďalšie a väčšie stretnutie s vínom. Vo februári sa už naplno zbierali vína pre najväčšie vinárske podujatie roka – súťaž "Víno Tirnavia" 2009. Keď tieto riadky uzrú svetlo sveta, už bude po odbornej degustácii, ktorá sa koná 28. februára a my budeme vedieť a poznať meno nového vínneho šampióna a ďalšie ocenené, no i neocenené, ale bodujúce vína. Všetko nasvedčuje tomu, že ani v počte vzoriek, ani v počte účastníkov, nezaostane tento ročník za tými predchádzajúcimi. Okolo 650 vzoriek od vyše stovky výrobcov, zdá sa, opäť sľubuje neopakovateľný zážitok.

Nakoniec, každý rok je iný, jedinečný, najmä ak vidieť, že naši vinári prekonali za posledných desať rokov rôzne "detské" choroby a dokážu vyrobiť vína, ktoré vo svete hanbu nerobia a doma vytvárajú dobrý pocit. Prichádza oveľa viac než v predchádzajúcich rokoch vinárov z Moravy, stretneme sa tu aj s vínami rakúskymi, francúzskymi a luxemburskými.

Súťažilo sa vo všetkých siedmich vinárskych kategóriách, i keď sa zdá, že do povedomia sa tlačia najmä vína ružové. Ochutnať však bolo možné aj slovenský merlot, pestrá bola aj paleta sektov, ale o všetkom sa mohli účastníci presvedčiť na verejnej degustácii v dňoch 13. a 14. marca 2009 v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici v Trnave.

Edo Krištofovič

 

Ako si udržať črevo v dobrom stave?

Lekári sa jednoznačne zhodujú v tom, že vo veľkej miere si za svoje pokazené črevá môžeme sami. Vedci sa zase priam pretekajú, ako prísť na to, čo nás uchráni pred súčasnou metlou ľudstva "rakovinou".

Zostavili sme pre Vás rebríček najúčinnejších potravín, ktoré chránia Vaše črevá pred touto chorobou.

1. Brokolica je jednička

Vedci z Harvardovej univerzity tvrdia, že úplne najúčinnejšia potravina, ktorá pomáha predchádzať rakovine hrubého čreva, je podľa súčasných vedomosťí – brokolica. Látky obsiahnuté v tejto zelenine pomáhajú telu produkovať enzýny, ktoré ničia karcinogénne látky ešte predtým, ako stihnú napadnúť DNA zdravej bunky.

2. Dožičte si cesnak

Pol strúčika cesnaku denne stačí, aby ste si mohli pokojne povedať, že ste práve urobili niečo pre svoje hrubé črevo. Podľa odborníkov na prevenciu proti nádorom hrubého čreva stačí ľuďom skonzumovať približne polovicu strúčika cesnaku, najlepšie za surova alebo ako prísadu v šalátoch. Varený cesnak obsahuje deväťkrát menej vzácnych zložiek ako surový.

3. Cestoviny

Je zaujímavé, že nielen zelenina a ovocie, ale aj cestoviny brzdia vznik rakoviny čriev, tvrdí zase taliansky toxikológ Piero Dolara z Florentskej univerzity. Talianska štúdia, ktorá skúmala súvislosť medzi cukrom a rakovinou čriev, zistila, že riziko zhubného nádoru hrubého čreva rastie s každou lyžičkou cukru, ktorou si účastníci prieskumu osladili kávu alebo čaj.

4.Tekutiny – treba piť minimálne 11 pohárov tekutín denne

Riziko vzniku rakoviny hrubého čreva možno až o polovicu znížiť pitím. Najlepšia pre organizmus je samozrejme obyčajná voda, ale aj iné nápoje vrátane piva. Nedoporučujú sa rôzne presladené. Podľa súčasných výsledkov štúdie vedcov z Harvardu vyplýva, že u ľudí, ktorí denne vypijú najmenej 11 pohárov tekutín, sa riziko vzniku rakoviny hrubého čreva znížilo o polovicu v porovnaní s tými, ktorí vypijú päť a menej pohárov.

5. Jablko – aspoň jedno denne

Podľa posledného výskumu amerických vedcov z Cornell Univerzity v New Yorku stačí, aby človek zjedol len jedno jablko denne a väčšina chorôb vrátane rakovinových ochorení má menšiu šancu ohroziť ho.

V 100 gramoch skúmaných vzoriek odrody Červený Delícius našli toľko antioxydantov ako v 1500 – miligramovej tabletke vitamínu C. Jedenie jabĺk, akejkoľvek sorty, výrazne znižuje aj rast rakovinových buniek v hrubom čreve a pečeni. Účinok je takmer priamo úmerný množstvu skonzumovaných jabĺk.

6. Chren – tradičná zelenina, v súčasnosti trochu zabudnutá

7. Pohyb

Ale ani tá najideálnejšia strava nič nepomáha bez pohybu.

Všetky tieto rady, resp. informácie výskumu, jednoducho platia v súčinnosti s pohybom. Nedá sa presne pre všetky vekové kategórie predpovedať, kto, koľko, a ako sa má pohybovať. Je to individuálna záležitosť každého. Je ale jedno, či rýľujete záhradu, cvičíte strečink, beháte "svoje" trate alebo sa "zahrievate" iným spôsobom. Pohyb čriev podporuje totiž každý pohyb a zdravý pohyb čriev je polovica zdravia.

Materiál je prevzatý z časopisu "Zdravie"
pre MKD pripravil Peter Minárik


Klub slovenských turistov a Občianske združenie KARPATY pozývajú na 22. ročník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov

EXPEDÍCIE 2009

Vážení priatelia,

Zima sa pomaly končí a priaznivci tajomných diaľav a krásnej prírody už pomaly premýšľajú o lete. Jedni majú smelé plány, iba doťahujú detaily a upresňujú zostavu. Druhí, zaťažení prácou alebo školou, si nenašli čas, aby popremýšľali, rozhodli sa a pustili sa do príprav ľahšej výpravy alebo náročnej expedície. Tretích tiež lákajú neznáme a málo známe miesta, ale majú obavy pred prvými krokmi. Potrebujú prvého hýbateľa a spoľahlivý kolektív, aby si rázne povedali, tak a teraz to začnem. Štvrtí sa venujú odlišným záľubám, ale ako viacrozmerné bytosti zaujímajú sa aj o to, čo robia iní nadšenci – expediční turisti, horolezci, jaskyniari, cykloturisti, vodáci a ďalší netradiční cestovatelia.

Desiatka ľudí na širokom plátne bude prezentovať vydarené podujatia z nenarušených alebo málo narušených oblastí, ktorým sa spravidla vyhýbajú masmédia a cestovný ruch.

Medzi prvými ponukami prišli:
Nepálske Himaláje, Indické Himaláje, Severný Ťanšan, Ararat, Karpatský oblúk 2007, Severný Ural v zime, Dunajská Delta, Arménska vysočina.

Súčasťou stretnutia bude aj krst knihy "Od brehov Issyk – kulu po Pamír"

Pozývame Vás na 22. stretnutie expedičných turistov a netradičných cestovateľov, ktorého cieľom je výmena informácií, skúseností uskutočnených turistických expedícii, prezentácia navštívených oblastí, inšpirácie k novým plánom a tvorba nových cestovateľských partií.

Podujatie sa uskutoční v sobotu 18. apríla 2009 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v areáli Mlynskej doliny od 9,30 do 18,30 h.

Ak aj Vy máte záujem podeliť sa s účastníkmi o vlastné skúsenosti, obratom pošlite prihlášku alebo sa skontaktujte na uvedenej adrese.

Súčasťou podujatia bude aj výstava fotografií, predaj a burza cestovateľskej literatúry a máp.

S pozdravom Svetozár Krno a Ladislav Harmatha

Kontaktná adresa: Svetozár Krno, Holubyho 1, 811 03 Bratislava, e-mail: svetokrno[zavináč]yahoo.com

 

Najčastejší prednášajúci v doterajších 21. ročníkoch Stretnutí exp. turistov:

Barabáš Pavol: filmy - Karakorom 96, Pakistan 97, Ladak 97, Kanč 98, Venezuela 05

Bělocký Martin: Tuva 02, Fanské vrchy 05, Pamír 06, Ladak a Kašmír 06, Tibet 07

Blecha Jozef: Apušeni 94, Škandinávia 95, Fagaraš 96, rumuský kras 00, Capatiny a Cozia 01, Durmitor a Biogradská Gora 02, Narek 04, Retezat 07, Bajkalské hory 08

Fukas Ján: Prielbrusie 87, Mazurské jazerá 91, Mont Blanc 94, Alpy 95, Rax a Schneeberg 97, Monte Rosa 99, Gran Saso 03, Kaukaz 03, Fanské vrchy 03, Ararat 04

Holúbek Peter: Polárny Ural 93, slov.jaskyne 95, mong. Sajany 95, čínsky Ťanšaň 97, Bukovské vrchy 97, Sichote Aliň /jaskyne/ 97, jaskyne južnej Číny 98, povodie Leny a Východný Sajan 00, Krym 03, Mongolsko 03, Krym 04, Krym 05, jaskyne Buriatska 05, Kosovo 06

Hnyk Libor: Karakorum 94, nórske štíty 95, španielske kaňony 97, Mexiko 97, Korzika 97, Réunion 98, indický Himaláj 00, západná Čína 00, treck K2 01, Tahiti 02, Tibet 03, zakarpatské rieky 03, Aconcaqua 04, bolívijské a čílske Andy 04, Čo Oju 05, Nová Guinea 06, Etiópska vysočina 08

Hnyková Kamila: Annapurna 94, nórske rieky 95, grécke hory 96, Turecko 97, Peru 00, Kamčatka 01, Bali 92, juhotalianske sopky 04, Alaj a Terskej Alatau 05, Krym a zakarpatsko 07

Gažárová Marcela: Alpské velikány 92, škandinávske národné parky 93, Picos de Európa a Pyreneje 94, Sichote – Aliň 95, Svidovec 95, Fínsko a Nórsko 96, Turecko 97, Altaj 04

Jegorová Nataša: Poloniny 92, 94, Polárny Ural 92, Gorgany 93, Zakaukazsko 93, Pamír 92 a 94, Ťanšaň 94

Košťál Jaroslav: kvetena v Pyrenejoch 91, Tribeč a Vtáčnik 96, botanické zaujímavosti Slovenska 97, vegetácia Korziky 98, flóra Južných Karpát 99

Kozák Libor: Cordilera Blanca 96, Kamčatka 97, Mt.Rainer a Olympic National Park 03

Králik Marcel: Hoggar 88, Karakorum 96, Kanč 97, Bafinov ostrov /Kanada/ 98, Špicberky 99, Kaukaz 03

Krno Svetozár: Balkánsky oblúk 95, Poloniny 95, Korzika 96, Apeniny 96, Karpatský oblúk 97, Kaukaz 97, Východný Sajan 97, Kodar a Udokan 97, Sichote Aliň 97, Kamčatka 98, Prielbrusie 99, Mongolsko 02, Kirgisko 04, Mongolsko 05, Arménska vysočina 07

Kuchárek Miloš: Pik Korženevskej 93, Mt. Blanc 95, Aconcaqua 95, Kilimandžáro 98, Eiger 98, Sicílske sopky 99, Mt. Kinley 00, Huascarán 01, Demávend 02, Tibet 04, Peru 05

Kuchta Tomáš: Dolomity 87, Pyreneje 89, 95

Kusendová Dáša: Chibini a Lovozerské tundry 92, kraj Nibelungov 94, Poloniny 97, Bieščady 97, Fuji 02, Japonsko 04

Langer Miro: Ťanšaň 89, Materhorn 95, zimné Tarcu 97, západné Tatry v zime 97, Huascarán 98, Peru 99

Lisý Pavel: Matča 94, západný Kaukaz 94, Korženevskaja 98, Kirgisko 06

Ludmilová Eva: austrálske NP 99, Austrália 03, Island 03

Magala Michal: Aconcaqua 07, Demaved, Elbrus, Ararat, Aragac 08

Pospíšil Ján: Kodar 92, Korzika 96, Brenta 97, Bieščady 97, Verdum 99, Kanárske ostrovy 01, rakúske Alpy 02

Šimek Roman: Antitaurus 93, čínsky Pamír 93 a 95, Karakorum 97

Šlégl Jiří: Sierra Nevada de Santa Marta 98, Borneo, Sulewesi a Lambok 98, Ekvádor 99, Altaj 99, Nová Guinea 00

Šmída Branislav: Velebit 77, Venezuela 04 a 05

Štefánik Braňo: azerbajdžanské Dolomity 02, Kazbek, Ararat, zakaukazské stavebné pamiatky 02, Albánsko, Čierna hora a Kosovo 03, Fanské hory 05, Čierna hora 05, Krym 06, Malajzia 06

Toman Miroslav: zimné Tatry 88, Ťan – šaň 89, Atlas 92, Pyreneje 93, Hoggar 93, Mont Blanc 93, Írsko 96, Južné Karpaty 96, Kréta 97, diapásma, grécke hory 98, diapásmo – Borinský kras 99, Kaukaz 00, Malé Karpaty 01, Južné Karpaty 01, Fínsko 02, Pirin a Rila 03, nemecké Alpy 04, vrcholy V. Británie 05, "z Európy na Sibír a späť" 06, Turecko 07, Sardínia a Korzika 08

Uhrín Marcel: Muránska planina 97, Albánsko 97, Irán 98

Vlach Tomáš: Pakistan 96, Kurdistan a Sýria 95, Dagestan 97, Svanetia 97

Zoufalý Dávid: Pik Komunizmu 99, Pik Lenina 00, Pik Korundy 01

Bratislava, Sveťo Krno


Došlá pošta

Odkazujem všetkým turistom - diaľkoplazom, že svoje pracovné a iné povinnosti som si zabezpečila tak, aby som v rámci priateľskej zodpovednosti za spoluorganizátorstvo na Trnavskej 100-ke v termíne 6. a 7. júna 2009 na kontrole Tri kamenné kopce - tento rok budem určite na "svojej" kontrole /ak sa nestane, čo minulý rok - náhly "odchod" blízkej osoby - účasť na pohrebe/.

zdraví Beata Mačicová


 

Milí priatelia,
Turistický klub Štart pokračuje v oživovaní diaľkového pochodu

Malokarpatský CikCak

V tomto roku sa chystáme zorganizovať druhý obnovený ročník CikCaku. Všetkých Vás pozývame na pochod v termíne

Sobota, 4. apríla 2009

Trasy 50 a 38 km sú klasické, ako ich už dávno vymysleli Musto a Jožo.

50 km (pešo): Rača – Medené Hámre – Biely Kríž – Svätý Jur, Neštich – Košiarisko – Limbach – Tri Kamenné Kopce – Biely Kríž – Rača.

Štart: 50 km: Rača, nad kúpaliskom, 7.00 – 7.30 h

38 km: Svätý Jur, Neštich, 9.15 – 10.00 h

Cieľ: Biely Kríž, 15.00 – 19.00 h

 

Čo nebolo v kalendári
Prvoaprílová vychádzka - Na najvyšší "kopec" v Trnave

Termín konania: 1.apríl 2009 - streda – meno má Hugo
Trasa: Zraz v parku pri Bernolákovi – Bernolákov park - cukrovar – Kalvária – Malý stav – Veľký stav - strelnica - Najvyšší kopec v Trnave - kaplnka pri psíčkaroch - Bieros. Cca 12 km.
Štart: 13,00 h
Cieľ: 16.00 h
Organizátor: Ing. Peter Minárik, tel.: 0911-550 921

 

KALENDÁR

apríl 2009 - Malé Karpaty a okolie:

1.4.2009 PRVOAPRÍLOVÁ VYCHÁDZKA NA NAJVYŠŠÍ KOPEC V TRNAVE
(streda)

Trasa: Zraz v parku pri Bernolákovi – Bernolákov park - cukrovar – Kalvária – Malý stav – Veľký stav - strelnica - Najvyšší kopec v Trnave - kaplnka pri psíčkaroch - Bieros. Cca 12 km
Štart: 13,00 h
Cieľ: 16.00 h
Organizátor: Ing. Peter Minárik, tel.: 0911-550 921

4.4.2009 TEPLIČKY - HLOHOVEC CEZ SOROŠ (FORNOSEG - FRAŠTÁK) 6.ročník
(sobota) Obecný športový klub Tepličky

Trasa: čas 1 až 2 hodiny
Štart: ObÚ Tepličky, 9.30 h
autobus z Hlohovca: 9.00 Hlohová ul., 9.05 žel.st.

4.4.2009 MALOKARPATSKÝ CIK-CAK 2. obnovený ročník
(sobota) TK Štart Bratislava

Trasa: 50km (pešo)
Rača - Medené Hámre - Biely Kríž –Svätý Jur, Neštich– Košiarisko – Limbach - Tri Kamenné Kopce - Biely Kríž – Rača.
Štart: 50 km Rača, nad kúpaliskom, 7.00 - 7.30 h
38 km Svätý Jur, Neštich, 9.15 - 10.00 h
Cieľ: Biely kríž
Vedúci: Bystrík Babor, Belehradská 6, Bratislava,
Boris Rudolf, Povraznícka 18, Bratislava.

4.4.2009 OTVORENIE PEŠEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
(sobota) KST TJ Junior Sládkovičovo

Trasy: 11 km, peši, cyklo, Sereď - Kaskády
Zraz pred gymnáziom v Seredi o 8.00 h
Cieľ: hotel Kaskády
Vedúci: Pavol Macura, Školská 1090, 925 21 Sládkovičovo
tel. d.: 031-784 1725, 0908-187 591

4.4.2009 POCHOD OSLOBODENIA TRNAVY 32.ročník
(sobota) KST Slovšpost Trnava

Trasy: 35 km/800 m, 10 km
35 km: Buková, žel.zast. - Rozbehy - Buková, priehrada - Brezinky - Plavecký Mikuláš - Čierna skala - Jahodník - Driny - križovatka M a Ž - reštaurácia KaH Smolenice
10 km: Smolenice, reštaurácia KaH - dolina Hlboče - Smolenický zámok - Smolenice, reštaurácia KaH
Štart: 35 km: Buková, žel.zast., podľa prích.vlakov, max. do 8.00 h
10 km: Smolenice, reštaurácia KaH, 10.30 - 11.00 h
Cieľ: Smolenice, reštaurácia KaH, do 18.00 h
Vedúci: Ing. Juraj Ondrušek, Botanická 5636/24, 917 08 Trnava
tel. z.: 033-531 4556, mobil: 0905-634 104

11.4.2009 VEĽKONOČNÝ POCHOD K REHUŠOM KST Senica
(sobota)

Trasa: 20 km, Senica - Hlboké - Prietrž - Rehuši, pam. SNP
Štart: Senica, Gastrocentrum, 8.15 h
Cieľ: Rehuši, 12.00 h
Vedúci: Mgr. Anna Krahulcová, Štefánikova 1435, 905 01 Senica,
tel. 0908-579 700, 034-651 0124

12.4.2009 VEĽKONOČNÝ SPLAV MALÉHO DUNAJA
(nedeľa) KST TJ Junior Sládkovičovo

Trasy: 11km, vodná turistika, Kolový mlyn Jelka - Sedín
Zraz: vodný mlyn Jelka 10.00 h
Vedúci: Pavol Macura, Školská 1090, 925 21 Sládkovičovo
tel. d.: 031-784 1725, 0908-187 597

18.4.2009 JARNÝ POCHOD HLOHOVEC - PIEŠŤANY 31.ročník
(sobota) KST Hlohovec

Trasy: 35 km/850 m, 25 km/480 m, 15 km/300 m, 10 km/250 m
35 km: Hlohovec - Ovčia skala - Havran - Čertova Pec - Piešťany
25 km: Hlohovec - Ovčia skala - Havran
15 km: Jalšové - Ovčia skala - Havran
10 km: Hlohovec - Ovčia skala - Jalšové
Štart: 35, 25 a 10 km: Hlohovec, žel. st., 7.00 - 9.00 h
15 km: doprava z Hlohovca autobusom SAD
štartová registrácia je možná aj na kontrole Ovčia skala
Cieľ: 35 km: Piešťany, cieľová registrácia na kontrole Havran
25 km: Havran
15 km: Havran
10 km: Jalšové, cieľová registrácia na kontrole Ovčia skala
Iné: doprava z Havrana autobusmi SAD a osobitným autobusom Havran - Hlohovec
Info: Ing. František Miklovič, Bezručova 9/B, 920 01 Hlohovec, tel.: 0905-981 019,
e-mail: frantisek.miklovic[zavináč]sihot.net
Vedúci: Ján Bedeč, SNP 13, 920 01 Hlohovec, tel.: 0904-905 731

18.4.2009 DEVÍNSKA 37-KA 21.ročník
(sobota) OT KST Tatran Devín

Trasy: pešo: 37 km/1200 m, 18 km/530 m, 11 km/300 m
cyklo: 70, 55, 40 km
37 km (P): Svätý Jur - Biely Kameň - Biely Kríž - Malý Slavín - Pekná cesta - Kamzík - Lamač - Dúbravka - Sandberg - Devínska Kobyla - Devín
18 km (P): Kamzík - Lamač - Dúbravka - Sandberg - Devínska Kobyla - Devín
11 km (P): Dúbravka - Sandberg - Devínska Kobyla - Devín
70 km (C): Bratislava - Svätý Jur - Pezinok - Pezinská Baba - Pernek - Zohor - Devínska Nová Ves - Devín
55 km (C): Bratislava - Svätý Jur - Biely Kríž - Pekná cesta - Železná Studnička - Kačín - Lamač - Devínska Nová Ves - Devín
40 km (C): Bratislava - Pekná cesta - Železná Studnička - Kačín - Lamač - Devínska Nová Ves - Devín
Štart: 37 km (P): Svätý Jur, žel.st., 6.30 - 7.00 h
18 km (P): Bratislava-Kamzík, cvičná lúka, 9.00 - 12.30 h
11 km (P): Bratislava-Dúbravka, Dom Kultúry, 9.30 - 14.00 h
cyklo: Bratislava, Račianske Mýto, 9.00 h
Cieľ: Devín, detské ihrisko pri kostole, do 17.30 h
Vedúci: pešo: Juraj Ábel, Rajecká 18, 821 07 Bratislava, tel.: 0905-719 375
cyklo: Ladislav Bimbo, Tupolevova 7, 851 01 Bratislava, tel.: 0905-733 045

18.4.2009 JARNÝ PRECHOD V MALÝCH KARPATOCH
(sobota) KST Senica

Trasa: 20 km, Plavecký Mikuláš - Brezinky - Rozbehy
Štart: Plavecký Mikuláš, 7.45 h
Cieľ: Rozbehy, 14.00 h
Vedúci: PhDr. Alžbeta Šnittová, S. Jurkoviča 1207, 905 01 Senica, tel.: 034-651 7856

18.4.2009 - DIAĽKOVÝ POCHOD VO VIEDENSKOM LESE V RAKÚSKU
(sobota) KST Limba turist Bratislava

Trasy: 20, 35 km
Pohorím Kalter Berg pri Badene pod Viedňou, s výstupom na Hoher Lindkogel (847 m n.m.)
Vedúci akcie: Ing. Kurt Holm, Horná 3, 831 52 Bratislava, tel.: 0911-741 118
e-mail: kurt1943.holm[zavináč]gmail.sk

19.4.2009 HVIEZDICOVÝ POCHOD 36.ročník
(nedeľa) OT TJ Slávia STU Bratislava

Trasy: 37 km/500 m, 22 km/450 m, 19 km/350 m, 16 km/300 m, 12 km/300 m
37 km: Pezinok - Pezinská Baba - Tri kamenné kopce - Biely Kríž - Malý Slavín - Krasňany
22 km: Záhorská Bystrica - Marianka - Pajštún - Kozlisko - Medené Hámre - Panova lúka - Malý Slavín - Krasňany
19 km: Svätý Jur - Biely Kríž - Malý Slavín - Krasňany
16 km: Vojenská nemocnica - Kačín - Sekyl - Bariny - Malý Slavín - Krasňany
12 km: Rača - Zbojnícka studnička - Malý Slavín - Krasňany
Štart: 37 km: Pezinok, žel. st., 7.00 h
22 km: Záhorská Bystrica, konečná MHD č.37, 8.00 h
19 km: Svätý Jur, autobusová zast., 9.00 h
16 km: Bratislava, vojenská nemocnica, 8.30 h
12 km: Bratislava-Rača, zast. MHD, 9.30 h
Cieľ: Malý Slavín, 13.00 - 15.00 h
Vedúci: Doc.Ing. Ladislav Harmatha, PhD., KME FEI STU Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. z.: 02-6029 1127

25.-26.4.2009 ODOMYKANIE VODY - BAŤOV KANÁL
(sobota-nedeľa) KST Holíč

Trasa: Morava - Baťov kanál
Štart: Holíč, prístav, 8.30 h
Cieľ: Holíč, 13.00 h
Vedúci: Ing. Pavol Mastihuba, SNP 5, 908 51 Holíč, tel.: 034-668 4598

25.4.2009 ČOŽE JE TO 50-KA, keď idú s nami aj dievčatká? 29.ročník
(sobota) TJ Tesla Bratislava

Trasy: pešo: 50 km/1550 m, 35 km/700 m
50 km: Rača - Zbojnícka studnička - Biely Kríž - Horvátka - Košarisko - Stupava - Biely Kríž - Kamzík - areál TJ Tesla
35 km: Rača - Zbojnícka studnička - Biely Kríž - Horvátka - Košarisko - Marianka - Pekná cesta - Kamzík - areál TJ Tesla
Štart: Rača, kúpalisko Zbojníčka, 7.00 - 8.00 h
Cieľ: areál TJ Tesla Bratislava, do 19.00 h
Vedúci: Marián Nižnan, Vajnorská 34, 831 04 Bratislava
Ing. Ivan Nižnan, Mlynarovičova 1, 851 03 Bratislava, tel.: 0903-620 653


Mesačník MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ vychádza ako zborník nezávislých prispievateľov s turistickou tématikou oblasti Malých Karpát a okolia, zameranou prevažne na diaľkovú pešiu turistiku. Za obsahovú náplň zodpovedá autor príspevku. Príspevky adresujte Petrovi Minárikovi alebo Pavlovi Šoulovi, prípadne iným osobám, ktoré bývajú s nimi v kontakte, priamo na diaľkových pochodoch organizovaných v Malých Karpatoch a okolí. Technická realizácia tohoto čísla: príprava textových podkladov - Peter Minárik, Pavol Šoula, konečná úprava textu - Pavol Šoula, príprava obrazovej náplne - Peter Minárik, distribúcia - Peter Minárik, Peter Obdržálek, Ľudovít Bahurinský. Kontakt - elektronická pošta: soula[zavináč]elf.stuba.sk. V elektronickej forme môžete časopis nájsť na internetovej adrese http://www.elf.stuba.sk/~soula/mkd.