MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ

apríl 2014

Ročník 23.   3 / 281

V tomto čísle nájdete:

Komentár: je turistika šport? - pokračovanie diskusie
Prečítali sme za vás - V Grassalkovichovom paláci boli raz prezidenti, inokedy deti
Malokarpatské šliapaky v číslach
Vyhodnotenie za rok 2013 a plán práce značkárov v našom regióne na rok 2014
Kalendár - máj 2014
    - Malé Karpaty a okolie
    -
výber z kalendára hlavných podujatí KST


Komentár – je turistika šport?
S podtitulom: Len aby reč nestála!

Vo februárovom čísle Malokarpatského diaľkoplaza sme si mali možnosť prečítať dva príspevky od Šaňa Haasa. Sú to zaujímavé príspevky, ktoré oživili náš časopis, ktorý trpí chronickým nedostatkom príspevkov. A preto aj touto reakciou na jeho príspevok dávam podnet pre ďalšiu prispievateľskú aktivitu Šaňa. Hneď na začiatku uvádzam odpoveď na danú otázku: Je turistika šport? Samozrejme, že je! Záleží na tom, o aký druh turistickej aktivity sa jedná. Ak idem v lete na dovolenku k moru sa opaľovať, tak takáto turistika nie je športom. A mnoho ďalších turistických činností nemôžeme označiť, že sú to športové aktivity. Tento náš časopis je dlhodobo vydávaný v slovenčine. A preto aj niektoré pojmy, výrazy, definície, označenia a podobne snažíme sa pomenovávať slovenskými slovami. Je pravdou, že dnešná doba má tendencie do slovenčiny zavádzať hrubozvučné slová ako teplý pes, pub a podobne. Ak nám význam niektorého slovenského slova nie je celkom jasný a nezdá sa presný, tak si môžeme vypomôcť jedným z najväčších zákonov spisovnej slovenčiny, takou jazykovou “ústavou”, a tou je Krátky slovník slovenského jazyka. Samozrejme, že majetnejší a bohatší občania slovenskej národnosti môžu vlastniť aj veľký slovník slovenského jazyka. Vysvetlenie významu, pojmu slova turistika, preto si môžeme prečítať v tomto slovníku. Aj keď je to Krátky slovník slovenského jazyka, je značne rozsiahly a vyhľadanie hesla “turistika” chvíľu potrvá. Preto prosím turistov o trochu strpenia a zatiaľ čo ja budem hľadať v slovníku, vy si za ten čas môžete prečítať iný článok. Aha, už to mám: turistika –y ž cestovanie s rekreačným, poznávacím ap. cieľom: druh športu chôdzou, zahraničná turistika, turista, kto pestuje turistiku... Ešte je tu v tomto hesle niečo napísané o turistickej saláme, ale to nás už nezaujíma. Takže toto všetko je napísané v slovníku určenom nám Slovákom (súcim na slovo) a vydanom Slovenskou akadémiou vied. Ešte si musíme pozrieť čo znamená to malé písmeno ž napísané za heslom turistika. Na to bude treba asi sa pozrieť do zoznamu skratiek a značiek v slovníku, “ž – podstatné meno ženského rodu”. No samozrejme, všade musí byť žena. Nie nadarmo sa hovorí, že kam čert nemôže, pošle sa žena.

Týmto citovaním by sme vlastne mohli ukončiť akýkoľvek spor a dať jasnú odpoveď na položenú otázku. Ale šéfredaktor Paľo zas by nariekal, že nemá dostatok materiálu na uverejnenie, tak budeme túto tému trošku rozvíjať ďalej. Možno súhlasiť s definíciou, že “šport (teda aj turistika – doplnené autorom článku) je všeobecne uznávaný medzinárodný fenomén, ktorého aktivity sú sformulované do pravidiel... Najvýraznejším znakom športovej činnosti je snaha dosiahnuť čo najlepší výkon a najlepšie umiestnenie.” Takáto definícia má širokú platnosť. Veď skoro každý človek, pokiaľ sa nejedná o vysloveného flegmatika a lenivca, sa snaží dosiahnuť čo najlepší výkon (a snaha dosiahnuť čo najlepší plat prakticky nemá výnimku). Aj niekdajšie socialistické brigády sa snažili dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie v súťaži, aby získali rekreáciu alebo iné vecné ohodnotenie, ktoré sme priekopníkom práce udeľovali. A pritom BSP neboli športové formácie. Toto vraj v turistike neexistuje, tam sa nemeria čas ani umiestnenie. Nuž treba povedať, že na diaľkovom pochode je dokonca limitovaný čas pre absolvovanie pochodu a dokonca aj kontroly na pochode majú určené svoje časové rozpätie a keď ho nedodržíš, máš jednoducho smolu.

“Šport vyžaduje od účastníkov maximálne fyzické a psychické vypätie”. Toto je tiež citácia, s ktorou možno súhlasiť, ale tiež je pravdou, že aj v našom vrcholovom futbale, v prvej lige vídavame nejedného hráča, ktorý si značnú časť zápasu odkráča a nebadať tam žiadne “maximálne fyzické a psychické vypätie.” Na druhej strane turista na zdolanie stovky nemusí vynaložiť maximálne psychické vypätie, lebo kráča v pohodovej partii turistov, ale s tým fyzickým nasadením to mnohokrát nie je o nič horšie, ako u už spomínaných futbalistov, či iných neturistických športovcov. “Turistika je aktívny telesný pohyb. Je reprezentovaná fyzickou prácou.”, čítame v článku. Áno, je to pravda. Ale či nie každý človek až na tých, čo sú pripútaní k lôžku alebo na vozíček, nepotrebujú hneď z rána, ako otvorí oči, urobiť prvý krok, urobiť prvý aktívny telesný pohyb a nemusí to byť zrovna športovec ani turista. Ani ten najznámejší, najrozšírenejší a najpopulárnejší telesný pohyb nie je výlučnou doménou turistov. Podaktorí tomuto telesnému pohybu privlastnili dokonca označenie práca. Oponenti tvrdili, že aká to môže byť práca, keď pri nej nástroj stojí a aká to môže byť náročná, kvalifikovaná práca, keď aj ten najposlednejší študentík ju zvládne lepšie ako aj dlhoročný vysokoškolský profesor. Ďaleko najlepšie výsledky v tomto druhu pohybovej aktivity neturistického charakteru dosahujú naši potmavší občania, o ktorých sa vie, že k práci nemajú aktívny vzťah, ako sme to niekedy písali do našich socialistických posudkov. Koľko cigánov, predkov dnešných Rómov, robí diaľkovú výkonnostnú turistiku. Toto nevedecké, takmer pavedecké definovanie práce má korene v socializme. Vieme, že vtedy musel každý pracovať. Nuž ale donúťte zatiaľ ešte stále našu menšinu pracovať. A preto pomenovali prácou aj ten aktívny pohyb, a tak sa z nich stali úderníci práce a nejeden z nich by si zaslúžil i ocenenie hrdina socialistickej práce. Jeden múdry pán vyriekol aforizmus: “Leňoch je ten, kto predstiera prácu”. Z tohto pohľadu títo naši pracanti v žiadnom prípade nie sú leňosi. Nemám nič proti tejto ťažko pracujúcej skupine, ale pravdupovediac mňa to už serie, aj z dôvodu, že ich práca je veľmi plodná, vysoko plodná a odmeňovaná prídavkami. Už aj v parlamente zaznievajú na adresu tejto našej komunity tvrdé slová. Oni, teda poslanci, si to môžu dovoliť, lebo majú imunitu.

Vráťme sa však k nášmu “problému”. Tu si každý (rozumej turista) volí takú fyzickú záťaž a výkonnosť, aká mu momentálne vyhovuje. Áno, aj to je pravda. Vyberie sa skupina turistov rôznej vekovej kategórie na pochod, na prechádzku do Malých Karpát. Keď im to momentálne vyhovuje, zastavia sa pri prvej besiedke, ak im to vyhovuje, začnú si opekať špekáčky a keď náhodou niekto z prítomných objaví v batohu fľašku dobrého pezinského, o ďalšom pochode je rozhodnuté. Veď “Pezinská Baba” vydrží, pôjdeme tam inokedy. Nikto proti takémuto druhu turistiky nič nemá a i takýto druh turistiky je vítaný a aj užitočný. Ale toto nie je výkonnostná turistika (oficiálny názov), toto nie je šport. Aj pri diaľkovom pochode si môžem prispôsobiť záťaž, aká mi vyhovuje, ale tá zaťaž musí byť taká, aby som v časovom limite došiel do cieľa pochodu. Akože sa vo výkonnostnej turistike nehodnotí výkon turistu? Veď v ďalšej časti článku nie je uvedené nič iné, len kritéria pre výkonnostnú turistiku, ako sa dá získať to ktoré ocenenie. Veď napríklad pri VOPTe jeden získa bronzový odznak, iný zlatý odznak. Podľa čoho sa rozhoduje o tom, kto aký odznak dostane (jedine podľa výsledkov a dosiahnutého výkonu).

Čo je šport alebo nie je šport? Je celkom pomýlené tvrdenie, že šport je len to, kde sa vyžaduje maximálne fyzické vypätie. Šport sa nedefinuje podľa výkonnosti jednotlivých športovcov. O tenise, ktorý je u nás tak populárny a ktorému sa venuje značný počet tenistov, snáď nikto nepochybuje, že je športom. Tenis je športom, keď ho hrá Hantuchová, športom zostáva aj vtedy, keď ho hrá aj priemerný tenista, hrajúci v niektorej v nižších tenisových súťažiach alebo aj seniori, ktorí majú tiež svoje tenisové turnaje. Veď i v našom najvyššom telovýchovnom orgáne je evidovaný odbor RTVŠ, ktorý i v tejto skratke má uvedené, že sa v tomto odbore vykonáva Rekreačný Šport. Medzi šport sú zaradené napríklad aj šachy, či iné druhy športu, o ktorých by mohli niektorí pochybovať, či je to vôbec šport. Šport, športové disciplíny majú taký široký záber, že je aj obtiažne ich presne a jednoznačne definovať, aby jednotlivé kritéria športu mali všeobecnú platnosť pre všetky druhy športu.

Citujem: “Bývalý športovec však naďalej používa športovú terminológiu a uvažovanie. Tak sa stáva, že nesprávne považuje turistiku za šport”. Som bývalý aj súčasný športovec, a preto moje uvažovanie, v tomto prípade správne uvažovanie, považuje výkonnostnú turistiku za jeden druh športu. Žili sme, žijeme a asi budeme žiť v príliš polarizovanej spoločnosti. Ja si myslím, že v skutočnom živote to tak až jednoznačné nie je, len čierne alebo len biele. Aj v čierno - bielom obraze, okrem čiernej a bielej farby nájdeme aj farbu šedú. Aj pri technickej analýze čierno - bieleho obrazu nájdeme v obraze šedú farbu, a to dokonca celú škálu odtieňov šedej farby. Ak pre analýzu použijeme kvalitné, inteligentné zariadenie, tak sa nám objaví značný počet odtieňov šedej farby. A keď použijeme pre analýzu až príliš jednoduché, “neinteligentné” zariadenie, to nám objaví maximálne dva – tri odtiene šedej farby. Aj tak isto je to aj s človekom.

Záver. Dohadovať sa o tom, či turistika je alebo nie je športom, je prakticky o ničom. Článok som napísal len preto, ako je to uvedené aj v nadpise “Len aby reč nestála”. Pre to alebo oné tvrdenie (a to nielen v tomto prípade) sa dá uviesť alebo aj zamlčať toľko argumentov pre alebo proti, že sa v tom človek aj prestane orientovať. Polemiky neboli niekedy celkom neznámym pojmom v našej tlači. Tí predchádzajúci vodcovia prišli k uzáveru, že náš pracujúci človek musí mať v tom jasno, a preto musí uveriť tomu, čomu povedali, napísali z ústredného výboru či iného orgánu. Sloboda prejavu bola aj v tom čase deklarovaná, avšak sloboda po prejave už nebola zaručená. Dnes máme tiež slobodu slova deklarovanú, ale v praxi je to iba sloboda vydavateľa novín. Nakoniec to sa dá chápať. Aby novinárik, ktorého platím, písal ináč, ako si to ja predstavujem?

Šaňo Hass, ja navrhujem dohodu. V skutočnosti mi je to jedno či je alebo nie je turistika šport. Ja chodím na pochody a už dosť dlho a často a nie preto, že je to šport (akože je to aj šport), ale preto, že sa tam stretávam s partiou dobrých kamarátov, s ktorými sa dá porozprávať o všeličom, že chodím do partie, v ktorej vládne pohoda, do partie, v ktorej sa cítim dobre. Ak by sme mali kádrovať jednotlivých členov tohto nášho turistického spoločenstva podľa kolónky zamestnanie, vzdelanie, našli by sme tam pestrý výber. Od jednoduchého človeka schopného vo svojom odbore, cez dajakého maturanta či vysokoškoláka až po docenta či vysokoškolského profesora alebo podnikateľa, či dôchodcu. Je to skrátka pestrý výber, ale pre nás nezaujímavá informácia. V našej turistickej spoločnosti sa to nehodnotí. A preto ja budem chodiť na diaľkové pochody, lebo je to šport, a ty, Šaňo, budeš chodiť na tie isté pochody ako ja, ale ako píšeš, pre teba to bude len “pešia turistika obľúbenou a ľahko dostupnou fyzickou aktivitou.”

Ivan Nižnan

 

Prečítali sme za vás
V Grassalkovichovom paláci boli raz prezidenti, inokedy deti

V Grassalkovichovom paláci sa vystredali štyria prezidenti a tisícky bratislavských detí. Z prezidentov porevolučného Slovenska tu býval iba Rudolf Schuster.

V sobotu 29. 3. 2014 sa rozhodlo, kto bude na najbližších päť rokov chodiť do práce do Grassalkovichovho paláca na Hodžovom námestí v Bratislave. Palác v centre Bratislavy pôvodne vôbec nestál v meste a ani nebol odjakživa sídlom prezidentov. Slúžil ako letná rezidencia, sídlo vojenského štábu aj veľká klubovňa pre deti.

Najprv za hradbami

Okolo roku 1760 ho dal ako svoje letné sídlo postaviť šľachtic chorvátskeho pôvodu gróf Anton Grassalkovich, ktorý bol prezidentom Kráľovskej uhorskej komory. Palác stál hneď za bránou mesta na Suchom mýte. Napríklad aj za kráľovnej Márie Terézie sa tam konali rôzne slávnosti a bály. Vystupoval tam aj známy skladateľ Joseph Haydn. Najprv tam sídlil rakúskouhorský generál. Neskôr ho členovia cisárskej rodiny skonfiškovali. Po vzniku Československa v roku 1918 patril palác Československej vojenskej správe, prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk ani Edvard Beneš ho nevyužívali. “Masaryk, ktorý sa cítil napoly Slovákom vďaka pôvodu z Hodonína, mal svoje letné sídlo v Topoľčiankach,” vraví historik Stanislav Sýkora. “Chodieval tam v lete aj na tri mesiace. Ľudia ho mali radi, lebo tam jazdil na koni a rozprával sa s nimi.” Beneš podľa Sýkoru na Slovensku nemal sídlo.

Po Tisovi pionieri

Sídlom prezidenta sa palác stal za vojnového štátu. Katolícky kňaz Jozef Tiso býval len v malých priestoroch paláca. Návštevy prijímal v dnešnom audienčnom salóne, pracovňu mal na rovnakom mieste ako terajší prezident. Pre kňaza Tisa prestavovali tamojšiu kaplnku, prirobili oratórium – lóžu a na oltár prirobili slovenský znak. “Celé prízemie paláca obložili travertínovými doskami, ktoré boli pravdepodobne z rozobraného Štefánikovho pomníka,” hovorí historik Štefan Holčík. Po vojne za prezidenta Edvarda Beneša slúžil palác nejaký čas aj na potreby Slovenskej národnej rady. “Klement Gottwald potom rozhodol, že nepotrebuje rezidenciu v Bratislave, veď môže bývať aj v hoteli,” vraví Holčík. Prvý komunistický prezident tak poskytol palác pionierom. Komunizmus palác podľa historika Štefana Holčíka nedevastoval. “Museli sme sa dokonca aj prezúvať. Keď som raz asi ako osemročný vybehol po niečo von v prezuvkách, tak som dostal pár faciek,” spomína si bývalý viceprimátor Bratislavy Holčík. “Palác vtedy so štátnosťou nič nemal,” vraví zasa historik Jan Pešek. “Aj úmyselne to komunisti urobili, aby negovali Tisa. Zamurovali aj kaplnku.” Československí komunistickí prezidenti palác podľa historikov nikdy nevyužívali. Dokonca ani Gustáv Husák, ktorý bol ako jediný z nich Slovákom. V Bratislave pritom žil a dochádzal do Prahy. V osemdesiatych rokoch sa pionieri presunuli do budovy Iuventy a palác niekoľko rokov chátral. Bližšie do Bratislavy mal prvý porevolučný prezident Václav Havel, ktorý mal kanceláriu na Hrade. V Grassalkovichovom paláci zvažoval galériu moderného umenia a aj možnosť, že by tam prespával počas ciest na Slovensko.

Na Kováča padol luster

Sídlom prezidenta sa napokon palác stal až po rozdelení federácie, no ani to nie hneď. “Keď v roku 1993 zvolil parlament prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča, nemali ho kam posadiť,” spomína Holčík. Kováč dostal provizórny priestor na Hrade, najskôr v koniarni, potom aj v hlavných priestoroch. “V pracovni mal ťažký krištáľový luster, ktorý spadol, práve keď pod ním prechádzal. Našťastie ho len udrel do pleca,” spomína Holčík. Pre spory s premiérom Vladimírom Mečiarom mu vláda robila prieky. Prezidenta potom presunuli do Primaciálneho paláca k primátorovi Petrovi Kresánkovi. Prijal tam napríklad talianskeho prezidenta, dánsku kráľovnú alebo pápeža. Medzitým rekonštruovali Grassalkovichov palác, ktorý prezidentská kancelária prebrala v septembri 1996. Kováč tam presídlil svoj úrad, býval však vo svojom dome.

Schuster a dvojplatnička

Po Kováčovi prišiel do paláca Košičan Rudolf Schuster, ktorý v Bratislave nemal dom, tak začal v paláci aj žiť. Novinárom vtedy palác ukazoval s tým, že si musí variť na dvojplatničke. Po zdravotných problémoch Schustera prezidentská kancelária a vláda urýchlili debaty o novom reprezentatívnom ubytovaní prezidenta. Za vilu na Slavíne zaplatil štát 36 miliónov korún Východoslovenským železiarňam. Do vily je komplikovaný prístup, pretože okolité pozemky vlastnia súkromné osoby. V porovnaní so sídlami zahraničných prezidentov je vila pomerne malá a skromne zariadená. Dosluhujúci prezident Ivan Gašparovič vilu nechce a býva vo vlastnom dome v Limbachu.

Vilu prezident nechce

Prezidentská vila na Slavíne chátra. Ivan Gašparovič opakovane navrhuje jej predaj. Kúpili ju za Rudolfa Schustera, aby v nej býval prezident, Ivan Gašparovič ju nechal desať rokov prázdnu. Na údržbu vily na Slavíne kancelária prezidenta míňa mesačne dvesto eur. Prezident Gašparovič už dlhšie hovorí o tom, že chce vilu predať, chce to stihnúť do konca svojho funkčného obdobia. Kancelária prezidenta dala vypracovať audit jej ceny, vraví hovorca prezidenta Marek Trubač.

Michal Durdovanský

Býval tam, kde Schuster

V osemdesiatych rokoch tam mal služobný byt. Peter Ružička bol domovníkom v dnešnom prezidentskom paláci.

Kde ste v paláci bývali?

“S rodinou som býval približne od roku 1987 v dvojizbovom byte, kde neskôr býval prezident Rudolf Schuster. Bolo to v ľavom krídle, do bytu sa dalo dostať bočným vchodom hneď vedľa dnešnej autobusovej zastávky. Odtiaľ vedie úzke točité schodisko. Dalo sa prejsť, samozrejme, aj cez celý palác.”

Aké to tam bolo?

“Bolo to skvelé bývanie. Žili sme v úplnom srdci mesta, výhľad sme mali do dnešnej prezidentskej záhrady a napriek polohe tam bol úplný pokoj. Problém bol jedine s vykurovaním tých vysokých miestností a napríklad s elektrickými obvodmi vtedy, keď sa mal palác po revolúcii prerábať. Obvody robili ešte v čase, keď sa tam sťahoval prezident Jozef Tiso. Po poistkách sme vtedy pátrali v celej budove. Boli v opačnom krídle.”

Čo ste mali ako domovník na starosti?

“Bežnú údržbu. Kúril som, zametal, ráno odomykal a večer zamykal.”

Koľko vám denne trvala takáto denná údržba?

“Krúžky sa končievali o ôsmej večer a do takej deviatej som prešiel celý palác, či je všade pozamykané a pozhasínané. Ráno som pozametal dvor pred palácom. Záhradu som nemal na starosti.”

Michal Durdovanský

Rusovce majú vítať prezidentov a kráľov

Schátraný kaštieľ má byť reprezentatívnym miestom. Vzácny neogotický kaštieľ v okrajovej časti Bratislavy Rusovce je pod správou Úradu vlády už takmer dvadsať rokov. Doteraz ho však žiadna z vlád nedokázala opraviť a využiť. Začiatkom 90. rokov opravili jeho strechu a reštaurátori zachránili jeho najcennejšie časti. Pamiatkari viackrát varovali, že je v dezolátnom stave, no obnova sa iba odsúvala. O kaštieľ sa roky súdili benediktíni. Súčasná vláda Smeru začala opravu presadzovať hlavne po tom, ako rád sv. Benedikta v Komárne v lete prehral ďalší súd. Aj prezident Ivan Gašparovič chce, aby štát použil peniaze z predaja prezidentskej vily na opravu kaštieľa. Napriek tomu vláda popiera, že by malo byť v Rusovciach nové sídlo prezidenta. Má tam však byť apartmán prezidenta či kráľovský apartmán pre zahraničné návštevy. Opravu chcú stihnúť do roka 2016, keď má Slovensko predsedať Európskej únii.

Juraj Koník, Michal Durdovanský

Zdroj: http://bratislava.sme.sk/c/7133960/v-grassalkovichovom-palaci-boli-raz-prezidenti-inokedy-deti.html
Tlačená verzia vyšla v denníku SME 14.3.2014

 

Malokarpatské šliapaky v číslach
Prehľad o priebežnom zaznamenávaní účasti na jarných a jesenných malokarpatských šliapakoch

Malokarpatské šliapaky od svojho vzniku doposiaľ boli organizované počas 33 rokov, bolo usporiadaných 35 jarných a 32 jesenných šliapakov a počas svojej histórie usporiadateľskú činnosť zastrešovali 3 bratislavské turistické oddiely, a to:

- TJ Červená Hviezda (ČH) od 31.5.1981 do 12.5.1990 v počte 20 šliapakov
- Športový klub polície (ŠKP) od 6.10.1990 do 24.9.2008 v počte 37 šliapakov
- Klub turistiky (KT) Lokomotíva Bratislava od 9.5.2009 do 28.9.2013 v počte 10 šliapakov
- celkom bolo usporiadaných 67 šliapakov

Z podrobne dokumentovaných priebehov organizovania šliapakov bolo vyhotovené hodnotenie ako organizátorov, tak aj účastníkov turistickej verejnosti z účastí v počte dní:

Porado-
vé číslo organi-
zátora
Meno
účastníka
Počet dní účasti na príslušnej činnosti Poradové
číslo
účastníka
z turistickej verejnosti
Živé kontroly Terčíkové kontrolné miesta Bonus organizač-
ného príspevku
Úhrnné vyhodno-
tenie
Organi-
začná
príprava
Štart šliapa-
ka
Kontrol-
né miesto
Cieľ, účast-
nícky list
Vyhodno-
tenie, vypraco-
vanie
správy
Organi-
začná príprava
Montáž terčíkov Štart terčíko-
vého šliapaka
Cieľ, účast-
nícky list
Demon-
táž terčíkov
Vyhodno-
tenie, vypraco-
vanie
správy
1 Vida
Viliam
56 28   28 28 249 66 39 39 66 39 39 610  
2 Vidová
Anna
38   4 15 19 125 25   25 25 25 25 326  
3 Vida
Ján st.
25 15 10     79 25   25 25   4 208  
4 Rozsárová
Anna
22 1 6 15   78 23   26 23   6 200  
5 Kressová
Valéria
13   5 8   85 25   27 25   8 196  
6 Kress
Peter
13 3 6 4   85 26   26 26   7 196  
7 Rozsár
Tomáš
9   9     84 27   27 27   3 186  
8 Vida
Miloš
9   9     72 23   25 23   1 162  
9 Kressová
Katarína
5   4 1   75 24   26 24   1 160  
10 Kressová
Hana
6   3 3   73 24   24 24   1 158  
11 Korčok
Attila
  10       62 23 23 13 23   3 157  
12 Kress
Matej
6   3 3   72 23   25 23   1 156  
13 Vida
Ján ml.
6   6     72 23   25 23   1 156  
14 Vidová
Jana
6   6     72 23   25 23   1 156  
15 Rozsár
Ladislav
8   8     64 21   21 21   1 144  
16 Obdržálková
Jana
  12       48 12 18 12 12   12 128  
17 Šoula
Pavol
  10       12 4 18 4 4   22 94  
18 Kubiš
Milan
          42 13 6 13 13   3 90  
19 Surovcová
Zdena
          37 12 4 12 12   1 78  
20 Havranová
Emília
  13       16 4 26 6 5   1 71  
21 Diana - fena             19   19 19   1 58  
22 Zábojník
František
  4       25 8   8 8   1 54  
  Svrček
Vladimír
  17           34         51 1
23 Havran
Gabriel
  11       16 4 3 6 5   1 46  
  Nižnan
Ivan
  21           23         44 2
24 Mandová
Stanislava
      10 10 20           1 42  
  Klokner
Melichar
  23           19         42 3
  Stotka
Vladimír
  14           24         38 4
25 Racek
Jindrich
  5       16           16 37  
26 Novák
Jozef
  3       14   5       14 36  
  Nižnan
Marian
  4           32         36 5
27 Bahurinský
Ľudovít
  2       11   11       11 35  
  Groman
Peter
  2           32         34 6
28 Jajcay
Alojz
  6 8     17           3 34  
  Hanuš
Pavol
              27         27 7
  Porubanec
Cyril
  6           20         26 8
29 Sudil
Jaroslav
    11     13           2 26  
  Nehyba
Vladimír
  12           13         25 9
30 Javorský
Vladimír
    2     4   15 1     1 23  
  Farkašovský
Ladislav
  5           18         23 10
31 Holócsy
Štefan
    9 1   11           1 22  
32 Vida
Peter
  5 4     11           2 22  
  Tauber
Karol
  14           7         20 11
  Šulek
Karol
  2           18         20 12
33 Kráľovičová
Mária
    9     10           1 20  
  Suran
Július
              19         19 13
34 Sudilová
Anna
    8     9           1 18  
  Rím
Ondrej
  10           8         18 14
  Krno
Svetozár
  6           12         18 15
35 Piussi
Vladimír
8   7 1   1           1 18  
36 Patrovič
Milan
  9       1   6       1 17  
37 Mrvová
Mária
  3 4 1   6   2       1 17  
38 Obdržálek
Peter
  9           8         17 16
39 Balažovič
Ján
7 2 3 2   1           1 16  
40 Čajka
Bohuslav
7 1 5 1   1           1 16  
41 Pluhár
Ernest
7     7   1           1 16  
42 Šebová
Lívia
  6 2     1   4       1 14  
43 Kress
Miroslav
          7     3 3   1 14  
  Majdan
Miroslav
  1           13         14 17
44 Venclová
Angelika
2 8   2   1           1 14  
  Bada
Peter
  3           11         14 18
45 Puškárová
Libuša
5 2 4 1   1           1 14  
46 Macejáková
Soňa st.
5 2 4 1   1           1 14  
47 Križanová
Zuzana
6   6     1           1 14  
48 Vláčilíková
Jarmila
6 1 1 4   1           1 14  
49 Borovan
Peter
6 3 3     1           1 14  
  Kyselica
Ján
  12                     12 19
50 Daniš
Miroslav
5   5     1           1 12  
51 Pospíšilová
Marta
5 2 3     1           1 12  
52 Jajcayová
Marianna
5   5     1           1 12  
53 Puškár
Juraj
5   5     1           1 12  
54 Majdiak
Štefan
5 1 4     1           1 12  
  Kováč
Ján
  11                     11 20
  Haas
Alexander
  3           8         11 21
  Javorská
Zuzana
              10         10 22
  Zendulka
Libor
              10         10 23
  Vlčák
Jozef
  10                     10 24
55 Pospíšil
Richard
4 2 2     1           1 10  
56 Pospíšilová
Ivana
4 2 2     1           1 10  
57 Radič
Marian
4   4     1           1 10  
  Bodo
Alfonz
  5           5         10 25
58 Hronec
Ľubaš
2 4 2     1           1 10  
59 Puškárová
Gréta
4   4     1           1 10  
  Baláž
Ján
  5           4         9 26
  Hronkovič
Juraj
  5           4         9 27
  Holm
Kurt
              9         9 28
  Lehotská
Daniela
              9         9 29
  Valach
Peter
  4           5         9 30
60 Andódy
Tibor
3     3   1           1 8  
  Bušinská
Tatiana
  7           1         8 31
61 Čajková
Edita
3   3     1           1 8  
62 Jajcay
Richard
3 2 1     1           1 8  
63 Jajcay
Róbert
3 1 2     1           1 8  
64 Líška
Ľubomír
3 2 1     1           1 8  
65 Líšková
Eva
3 2 1     1           1 8  
66 Macejáková
Soňa ml.
3   3     1           1 8  
  Mikulka
František
  8                     8 32
  Minárik
Peter
  3           5         8 33
  Oravec
Jozef
  7           1         8 34
67 Puškár
František
3   3     1           1 8  
  Sojka
Juraj
  8                     8 35
  Hronkovičová
Dana
  8                     8 36
  Královič
František
  8                     8 37
  Tomášek
Ján
              8         8 38
  Kimian
Ján
  4           3         7 39
  Klacik
Ján
              7         7 40
  Lumtzer
Kvetozár
              7         7 41
  Mikulka
Martin
  7                     7 42
  Novota
Vincent
  7                     7 43
  Popov
Peter
  7                     7 44
68 Kožuchová
Žofia
2   2     1           1 6  
  Babor
Bystrík
  6                     6 45
69 Andódyová
Ingrid
2   2     1           1 6  
70 Deméterová
Helena
2   2     1           1 6  
71 Dominiková
Erika
2   2     1           1 6  
72 Lelkešová
Helena
2   2     1           1 6  
73 Líšková
Ľubica
2   2     1           1 6  
74 Maceják
Ladislav
2   2     1           1 6  
75 Puškár
Juraj ml.
2   2     1           1 6  
76 Puškárová
Libuša ml.
2   2     1           1 6  
  Ambros
Ivan
  2           4         6 46
  Rudolf
Boris
  6                     6 47
  Ciling
Július
  4           2         6 48
  Danek
Karol
              6         6 49
  Vrbík
Miroslav
  3           3         6 50
  Pado
Rudolf
  4           2         6 51
  Rechtovičová
Jarmila
              6         6 52
  Tóth
Alfonz
  6                     6 53
  Okruhlica
Ľubomír
  2           3         5 54
  Balla
Jozef
              5         5 55
  Dubec
Eugen
  5                     5 56
  Hanzlúvka
Milan
  5                     5 57
  Jošt
Jozef
  5                     5 58
  Lavotha
Ladislav
  5                     5 59
  Mihalik
František
  5                     5 60
  Múčka
František
  5                     5 61
  Markušová
Henrieta
  1           4         5 62
  Polák
Rudolf
  5                     5 63
  Schenk
Emil
  5                     5 64
  Severa
František
  5                     5 65
  Sedliaková
Oľga
  2           3         5 66
  Šerik - pes               5         5 67
  Šimkovič
Ivan
  5                     5 68
  Špánik
Juraj
  5                     5 69
77 Mrva
Rastislav
1 1       1   1       1 5  
  Adamovič
Jozef
  4                     4 70
  Drlička
Peter
  4                     4 71
  Hrabinský
Ladislav
  3           1         4 72
  Hušek
František
              4         4 73
  Junas
Jozef
              4         4 74
  Košický
Ivan
  4                     4 75
  Kramárová
Gabriela
              4         4 76
  Mihal
Dušan
  4                     4 77
  Petráš
Jozef
  4                     4 78
  Pavlík
Michal
              4         4 79
  Pavlíková
Danica
              4         4 80
  Sládeček
Štefan
  4                     4 81
  Spevák
Alexej
  4                     4 82
  Samek
Jaroslav
  4                     4 83
  Veninger
Dušan
  4                     4 84
  Indrišek
Imrich
              4         4 85
  Vongrej
Ivan
  3           1         4 86
78 Fitz
Peter
1   1     1           1 4  
79 Medoňová
Mária
1   1     1           1 4  
80 Mlyneková
Jana
1   1     1           1 4  
81 Čavoš
Vladimír st.
1 1       1           1 4  
82 Čavoš
Vladimír ml.
1 1       1           1 4  
83 Kačúr
Miroslav
1   1     1           1 4  
84 Kress
František
          2     1     1 4  
85 Kressová
Irena
          2     1     1 4  
86 Ondrusová
Gabriela
1     1   1           1 4  
87 Piusiová
Zuzana
1   1     1           1 4  
88 Radičová
Oľga
1   1     1           1 4  
89 Radičov syn st. 1   1     1           1 4  
90 Radičov syn ml. 1   1     1           1 4  
91 Amita R. T.
Marianka
1   1     1           1 4  
92 Hirner
Alexander
1   1     1           1 4  
93 chata
Cementárka
1   1     1           1 4  
                               
Typ šliapaka Usporiadateľský turistický oddiel Šliapak Ročník Termín konania Počet účastí
organizátorov turistickej verejnosti Šliapaka Úhrnný priebežný
jednotlivý úhrnný jednotlivý úhrnný
živé kontroly TJ Červená Hviezda jarný 1. 31.5.1981 15 15 34 34 49 49
jarný 2. 22.5.1982 19 34 50 84 69 118
jesenný 1. 27.11.1982 15 49 75 159 90 208
jarný 3. 21.5.1983 17 66 47 206 64 272
jesenný 2. 15.10.1983 11 77 64 270 75 347
jarný 4. 19.5.1984 17 94 46 316 63 410
jesenný 3. 20.10.1984 21 115 49 365 70 480
jarný 5. 18.5.1985 15 130 44 409 59 539
jesenný 4. 12.10.1985 18 148 27 436 45 584
jarný 6. 31.5.1986 18 166 27 463 45 629
jesenný 5. 4.10.1986 18 184 42 505 60 689
jarný 7. 23.5.1987 14 198 1 506 15 704
jarný 7. + 1 30.5.1987 5 203 6 512 11 715
jesenný 6. 3.10.1987 18 221 36 548 54 769
jarný 8. 14.5.1988 13 234 44 592 57 826
jarný 8. + 1 28.5.1988 4 238 8 600 12 838
jesenný 7. 1.10.1988 16 254 25 625 41 879
jarný 9. 13.5.1989 25 279 37 662 62 941
jesenný 8. 14.10.1989 19 298 30 692 49 990
jarný 10. 12.5.1990 30 328 35 727 65 1055
Športový klub polície jesenný 9. 6.10.1990 9 337 7 734 16 1071
jarný 11. 18.5.1991 22 359 7 741 29 1100
jesenný 10. 5.10.1991 7 366 7 748 14 1114
jarný 12. 16.5.1992 15 381 19 767 34 1148
jesenný 11. 3.10.1992 19 400 25 792 44 1192
jarný 13. 15.5.1993 18 418 27 819 45 1237
jesenný 12. 2.10.1993 16 434 10 829 26 1263
jarný 14. 14.5.1994 24 458 36 865 60 1323
terčíkové kontroly jesenný 13. 1.10.1994 15 473 14 879 29 1352
jarný 15. 13.5.1995 10 483 18 897 28 1380
jesenný 14. 30.9.1995 10 493 29 926 39 1419
jarný 16. 11.5.1996 14 507 22 948 36 1455
jesenný 15. 28.9.1996 21 528 13 961 34 1489
jarný 17. 10.5.1997 15 543 25 986 40 1529
jesenný 16. 27.9.1997 12 555 19 1005 31 1560
jarný 18. 16.5.1998 15 570 29 1034 44 1604
jesenný 17. 26.9.1998 14 584 27 1061 41 1645
jarný 19. 15.5.1999 16 600 22 1083 38 1683
jesenný 18. 25.9.1999 16 616 18 1101 34 1717
jarný 20. 13.5.2000 17 633 24 1125 41 1758
jesenný 19. 23.9.2000 18 651 20 1145 38 1796
jarný 21. 12.5.2001 17 668 32 1177 49 1845
jesenný 20. 22.9.2001 16 684 24 1201 40 1885
jarný 22. 11.5.2002 17 701 37 1238 54 1939
jesenný 21. 21.9.2002 17 718 22 1260 39 1978
jarný 23. 10.5.2003 17 735 17 1277 34 2012
jesenný 22. 20.9.2003 17 752 21 1298 38 2050
jarný 24. 8.5.2004 17 769 17 1315 34 2084
jesenný 23. 25.9.2004 17 786 19 1334 36 2120
jarný 25. 14.5.2005 18 804 19 1353 37 2157
jesenný 24. 24.9.2005 16 820 16 1369 32 2189
jarný 26. 13.5.2006 15 835 21 1390 36 2225
jesenný 25. 23.9.2006 15 850 20 1410 35 2260
jarný 27. 12.5.2007 15 865 19 1429 34 2294
jesenný 26. 22.9.2007 14 879 17 1446 31 2325
jarný 28. 10.5.2008 12 891 16 1462 28 2353
jesenný 27. 20.9.2008 5 896 8 1470 13 2366
Klub turistiky Lokomotíva Bratislava jarný 29. 9.5.2009 9 905 19 1489 28 2394
jesenný 28. 26.9.2009 11 916 21 1510 32 2426
jarný 30. 8.5.2010 10 926 16 1526 26 2452
jesenný 29. 25.9.2010 7 933 20 1546 27 2479
jarný 31. 14.5.2011 9 942 26 1572 35 2514
jesenný 30. 24.9.2011 4 946 40 1612 44 2558
jarný 32. 12.5.2012 4 950 17 1629 21 2579
jesenný 31. 22.9.2012 8 958 35 1664 43 2622
jarný 33. 11.5.2013 9 967 18 1682 27 2649
jesenný 32. 28.9.2013 6 973 32 1714 38 2687

V súhrne boli dosiahnuté tieto výsledky:

- počet organizačnej činnosti s výskytom 4 až 610 účastí - 93 účastníkov
- počet účastí na šliapakoch turistickej verejnosti s počtom výskytov 4 až 51 účastí - 87 účastníkov
- počet účastí na šliapakoch turistickej verejnosti s počtom výskytov 3 účastí - 35 účastníkov
- počet účastí na šliapakoch turistickej verejnosti s počtom výskytov 2 účastí - 50 účastníkov
- počet účastí na šliapakoch turistickej verejnosti s počtom výskytov 1 účasti - 360 účastníkov
- sumárne teda bolo zaregistrovaných 625 účastníkov
- počet organizátorov na šliapakoch z usporiadateľského oddielu bol v rozsahu 4 až 30 osôb
- počet účastníkov z turistickej verejnosti bol v rozsahu 1 až 75 osôb
- počet organizátorov z turistickej verejnosti bol v rozsahu 11 až 90 osôb
- priemerný počet organizátorov na 1 podujatie je 14 osôb
- priemerná účasť z turistickej verejnosti na 1 podujatí je 26 osôb
- priemerná účasť organizátorov z turistickej verejnosti na 1 podujatí je 40 osôb

Viliam Vida

Vyhodnotenie za rok 2013 a plán práce značkárov v našom regióne na rok 2014

V roku 2013 plánovali a obnovili značkári v našom regióne tieto turistické chodníky:

Oblasť Považského Inovca (zodpovedný značkár Jaroslav Bohm):

Modrá Piešťany – Podhradie 26,8 km obnovené, chodník Cyrila a Metoda
Zelená Nitrianska Blatnica – Modrová 12,9 km obnovené
Spolu   39,7 km  

Oblasť Malých Karpát - juh (zodpovedný značkár Miloslav Kubla):

Číslo TZT Východzí TIM Cieľový TIM Pl.2013 [km] Sk.2013 [km]
0701a Hrad Devín, parkovisko Slavín 15.3 15.3
0701b Slavín Biely kríž 15.0 0
0701c Biely kríž Pezinská Baba 4.6 0
0701I Slavín Slavín, pamatník 0.5 0
0703a Pezinok Široké 6.8 0
0703c Zochova chata Modra, nám. 7.4 7.4
0714 Čunovo Trojmedzie SK-A-H 4.3 0
Spolu     53.9 22.7
2402b Malinský vrch Záhorská Bystrica 5.2 5.2
2404a Svätý Jur Košarisko 10.7 10.7
2406a Pezinok Pezinská Baba 10.6 10.5
2406b Pezinská Baba Pernek 4.4 4.4
2407a Harmónia Vysoká 12.8 12.8
2408a Plavecké Podhradie Sedlo Uhliská 7.5 7.5
2436 Karlova Ves, OD Centrum Dúbravka, Dom kultúry 5.4 5.4
2440 Slovnaft Kalinkovo 19.5 0
2458 Skala Prepadlé 3.0 0
2459 Lozorno Lintavy, červený domček 8.4 8.4
2459I Dúbrava Biofarma Príroda - Salaš 0.5 0.5
Spolu     88.0 65.4
5101a Rača Pod Dračím hrádkom 6.6 1.1
5101c Kozí chrbát 1 Limbach, PD 6.9 0
5104a Modra, nám. Horna Píla 8.4 15.7
5113 Stupava, Obora, hor. Lozorno 10.6 10.6
5114 Devínska Nová Ves Devínska Kobyla 3.0 3.0
5136 Dúbravka, Dom kultúry Technické sklo 0 3.1
5144 Jablonove Na vrškoch 1.8 1.8
5145 Štefánikova mohyla Biely kríž 0 17.1
5145a Ivanka pD most Ivanka pD múzeum 0 1.5
Spolu     37.3 53.9
8101 Kamzík, lúka Lamač 4.1 4.1
8102a Krasňany Snežienka 4.9 0
8103a Svätý Jur Svätý vrch 10.1 10.1
8103b Svätý vrch Stupava, kaštieľ 8.5 8.5
8105 Vinosady Pod Srnčím vrchom 4.9 4.9
8107 Červený Kameň Čermák 10.0 0
8108b Sklená huta Sološnica 8.4 8.4
8127 Plavecké Podhradie Vápenná 5.2 5.2
3806 Lozorno Košarisko 10.6 10.6
Spolu     66.7 51.8
      245.9 193.8

Oblasť Malých Karpát – sever (zodpovedný značkár Vladimír Chrapčiak):

Modrá Rozbehy – Buková 6,5 km obnovené
Zelená Brezinky –Buková, vlak 15,0 km obnovené
Žltá Čierna skala – Smolenice 10,9 km obnovené
  Jablonica – Prievaly 11,8 km obnovené
  Plavecký Peter – Brezinky 6,0 km obnovené
  Dolné Orešany – Orešan.sedlo 3,0 km obnovené
  Dechtice – Katarínka 4,2 km obnovené
Spolu   57,4 km  

Oblasť Záhorie (zodpovedný značkár Juraj Koba) - obnovené:

Holíč 5115 zelená Lopašov, smerovník nový  
  8129 žltá Salaš – Čupy 5,7 km
  5140 zelená Trnovec – Skalica 7,8 km
spolu       13,5 km
Senica 0770 červená Čupy – Kobyla 10,6 km
spolu       10,6 km
Studienka 0773 červená Závod, výmena smerovky  
  0773 červená Lakšárska Nová Ves – Závod 24,0 km
  8153 žltá Biely kríž, ľavá smerovka  
spolu       24,0 km
Sobotište 0771 červená Vrbovce, št. hr. – Lipová, Kad. 9,9 km
  5139 zelená Podbranč – Brezová p.Bradlom 11,3 km
spolu       21,2 km
Záhorie spolu       69,3 km

V roku 2013 sme v oblasti Malé Karpaty a okolie obnovili 360,2 km turistických značkovaných trás.

V roku 2014 plánujeme obnoviť v našom regióne tieto turistické chodníky:

Oblasť Považského Inovca (zodpovedný značkár Jaroslav Bohm):

Modrá Piešťany – Čertova pec 10,0 km
Zelená Piešťany – Čertova pec 11,6 km
Žltá Piešťany – Čertova pec 8,3 km
  Jurko, rázc. – Marhát, sedlo 3,0 km
  Jalšové – Ovčia skala 3,1 km
  Hrádza – Lúka n. Váhom 5,1 km
Spolu   41,1 km

Oblasť Malých Karpát - juh (zodpovedný značkár Miloslav Kubla):

Číslo TZT Východzí TIM Cieľový TIM Pl. 2014
0701b Slavín Biely kríž 15.0 km
0701c Biely kríž Pezinská Baba 4.6 km
0701e Sedlo Skalka Brezinky, chata 10.6 km
0701I Slavín Slavín, pamatník 0.5 km
0702a Vojenská nemocnica Mariánka, nám. 9.9 km
0702b Mariánka, nám. Košarisko 9.1 km
0703a Pezinok Široké 6.8 km
0714 Čunovo Trojmedzie SK-A-H 4.3 km
Spolu     60.8 km
2402a Krasňany Malinský vrch 6.2 km
2403a Rača, nám Pod Dračím hrádkom ?
2403b Pod Dračím hrádkom Rača 8.1 km
2404b Košarisko Stupava, kaštieľ 9.9 km
2405 Limbach, PD Sedlo Tri kamenné kopce 5.2 km
2406b Pezinská Baba Pernek 0 km
2407b Vysoká Kuchyňa, kostol 6.6 km
2408b Sedlo Uhliská Sedlo Skalka 9.2 km
2410 Píla, rázc. Piesok, chata UK 6.6 km
2440 Slovnaft Kalinkovo 19.5 km
2458 Skala Prepadlé 3.0 km
2459 Lozorno Lintavy, červený domček 0 km
2459I Dúbrava Biofarma Príroda - Salaš 0 km
Spolu     74.3 km
5101c Kozí chrbát 1 Limbach, PD 6.9 km
5102b Čermák Kuchyňa, kostol 8.1 km
5103 Sedláčkov jarok Rybníček 1.1 km
5105 Plavecký Mikuláš Monrepos 3.2 km
5144 Jablonove Na vrškoch 0 km
5145 Štefánikova mohyla Biely kríž 17.1 km
5145a Ivanka pD most Ivanka pD múzeum 1.5 km
Spolu     37.9 km
8102a Krasňany Snežienka 4.9 km
8102b Snežienka Záhorská Bystrica 8.3 km
8106a Pod Peprovcom Javorina,sedlo 10.6 km
8107 Červený Kameň Čermák 10 km
8108a Doľany Sklená huta 6.8 km
8131 Zumberg Sedlo Tri kamenné kopce 8.1 km
8140 Stupava, Obora, hor. Pod Dračím hrádkom 6.9 km
8158 Čunovo, št. hr. Rusovce 8.1 km
Spolu     63.7 km
Suma     236.7 km

Oblasť Malých Karpát – sever (zodpovedný značkár Vladimír Chrapčiak):

Červená Dolný Lopašov – Dvoly 14,8 km
Zelená Smolenice - Driny 2,5 km
  Hradište – Pustá Ves 18,8 km
  Zabité – Záruby 15,5 km
Žltá Prekážka - Hradište 13,5 km
  Smolenice – Havrania skala 2,6 km
Spolu   67,7 km

Oblasť Záhorie (zodpovedný značkár Juraj Koba):

Holíč

0770 červená Skalica, žel. st. – Čupy 14,1 km
2415 modrá obnoviť TIM Zlatnická dolina  
8161 žltá Holíč, dom turistiky – okruh 13,0 km
8165 žltá Skalica, kapl. Sv. Františka - Priep.ml. 6,0 km
spolu     33,0 km

Senica

0770 červená TIM Žalostiná  
0771 červená Senica – Senica, žel. st. 4,5 km
0772 červená TIM Hrušov, golfové ihrisko  
0772 červená Senica, žel. st. – Hrušov, golfové ihrisko 3,0 km
8129 žltá Čupy – Vrbovce, nám. 11,8 km
8163 žltá Kunov, ihrisko – Podbranč, Majer 5,6 km
spolu     24,9 km

Studienka

2444 modrá Lakšárska Nová Ves – Tomky, chaty 8,5 km
spolu     8,5 km

Sobotište

0771 červená Lipová, Kadlečíkovci – vodná nádrž Kunov 9,1 km
5115 zelená TIM Motorest Havran  
5115 zelená Motorest Havran – Sobotište, nám. 6,0 km
8164 žltá Turá Lúka, jednota – Turá Lúka, Vankovci 3,4 km
spolu     18,5 km

Záhorie spolu 84,9 km

V roku 2014 sa v oblasti Malé Karpaty a okolie plánuje obnoviť 430,4 km turistických značkovaných trás.

Vladimír Chrapčiak
Predseda regionálnej sekcie značkárov Trnava

 

KALENDÁR

máj 2014 - Malé Karpaty a okolie:

1.5.2014 VÝSTUP NA VYSOKÚ 7. ročník
(štvrtok) Modranský turistický spolok, RR KST Malé Karpaty

Trasa: pešo: a, individuálne,
b, spoločne zo Zochovej chaty (7 km) o 10.00 h.
Stretnutie na vrchole Vysokej je o 12.00 h.
Informácie: Mária Godálová, Komenského 13, 900 01 Modra,
tel.: 033-647 4091, 0915-148 135, mail: modranski.turisti[zavináč]gmail.com
www.modranskyturistickyspolok.sk

1.5.2014 HORE VÁHOM – DOLE VÁHOM 1. ročník
(štvrtok) OT TJ Bezovec Piešťany

Trasy: cyklo - 70 km, prevýšenie 287 m, obtiažnosť ľahká
Piešťany – Ostrov – Podolie – Čachtice – Nové Mesto n. Váhom – Beckov – Hrádok – Hôrka – Lúka n. Váhom – Moravany - Piešťany
Štart: parkovisko Vŕšok Piešťany o 9.00 h, prezentácia 8.00 - 9.00 h
Cieľ: Piešťany, bufet u Dina, v cieli bude zabezpečené občerstvenie
Štartovné: 3 eurá
Zaujímavosti: Očkovská mohyla, park miniatúr Podolie, Čachtický hrad, Beckovský hrad, Kostolec Ducové
Informácie: Viera Mikesková, tel. 0908-783 639, vmikeskova[zavináč]gmail.com

3.5..2014 ČOŽE JE TO 50-KA, keď idú s nami aj dievčatká? 34. ročník
(sobota) TJ Tesla Bratislava

Trasy: pešo: 50 km/1550 m, 35 km/700 m
50 km: Rača - Zbojnícka studnička - Biely Kríž - Horvátka - Košarisko - Stupava - Biely Kríž - Kamzík - Bratislava
35 km: Rača - Zbojnícka studnička - Biely Kríž - Horvátka - Košarisko - Marianka - Pekná cesta - Kamzík -Bratislava
Štart: Rača, kúpalisko Zbojníčka, 7.00 - 8.00 h
Cieľ: Reštaurácia U Nagya (Furmanská viecha), do 19.00 h
Vedúci: Marián Nižnan, Vajnorská 34, 831 04 Bratislava
Ing. Ivan Nižnan, Mlynarovičova 1, 851 03 Bratislava, tel.: 0903-620 653

8.5.2014 TURISTICKÝ PRECHOD MALÝCH KARPÁT 36. ročník
(štvrtok) (Častovská 50-ka) KST Častá

Trasy: 50 km/1982 m, 35 km/1050 m, 25 km/850 m, 12 km
50 km: Častá - Píla - Zochova chata - Čermákova lúka - sedlo Skalka - Sološnická dol. - Vápenná - Plav. Podhradie - Plav. hrad - Amon - Sklená Huta - Častá
35 km: okrem časti: Plavecké Podhradie - Amon
25 km: okrem časti: Sološnická dolina - Vápenná - Plavecké Podhradie - Amon
12 km: Častá - Červený Kameň - Píla - Zajačí jarok - Tri kopce - Kukla - Pred vrchmi - Píla - Častá
Štart: Častá, BUS, 6.00 - 9.00 h
Cieľ: Častá, reštaurácia Štadión
Štartovné: 2 EURO pre účastníkov starších ako 15 rokov
Iné: - v cieli guláš, diplom, tanečná zábava
- profil trás je možné generovať na
www.hiking.sk, služba HIKEPLANNER
Kontakt: Ivan Užovič, tel.: 0907-367 366
Rudolf Pribul, tel.: 0904-155 588
Marián Porkert, tel.: 0907-795 388, e-mail: porkert[zavináč]slovanet.sk

8.5.2014 SOBOTIŠTSKÁ 15-KA 32. ročník
(štvrtok) KST Sobotište

Trasy: 10, 12, 15, 30, 50 km pešo a cyklo
Štart: Sobotište, Dom kultúry, 6.00 - 10.00 h
Cieľ: Sobotište, Dom kultúry, do 18.00 h
Iné: Pochod je zaradený do seriálu medzinárodných pochodov IVV
Vedúci: Ing. Juraj Koba, 906 05 Sobotište 72, tel. d: 034-628 2716, 0904-212 381

10.5.2014 JARNÝ MALOKARPATSKÝ TERČÍKOVÝ ŠLIAPAK 34. ročník
(sobota) KT Lokomotíva Bratislava

Trasy: 35 km/800 m, 20 km/500 m
35 km: Vojenská nemocnica - TV Kamzík - Biely Kríž - Marianka - nad Kačínom - Vojenská nemocnica
20 km: Vojenská nemocnica - TV Kamzík - nad Kačínom - Vojenská nemocnica
V cieli sú vítaní aj účastníci, ktorí si zvolia štart na hociktorom trečíkovom kontrolnom mieste. Číslo kontrolného terčíkového miesta si účastník zapíše.
Štart: Bratislava, vojenská nemocnica, MHD č.212, 7.00 - 9.00 h
Cieľ: Bratislava, vojenská nemocnica, MHD č.212, 15.00 - 17.00 h
Vedúci: Viliam Vida, Tranovského 38, 841 02 Bratislava,
tel. d.: 02-6436 7755

10.5.2014 HASPRÚNSKA 50-KA 31. ročník
(sobota) KST Studienka

Trasy: 15, 20, 50 km v povodí rieky Rudava
Štart: Studienka, obecný úrad, 7.00 - 10.00 h
Cieľ: Studienka, obecný úrad, do 18.00 h
Iné: Pochod je zaradený do seriálu medzinárodných pochodov IVV
Vedúci: Boris Soukup, 908 75 Studienka 272, tel.: 0905-323 477,
email: boris.soukup[zavináč]zoznam.sk

17.5.2014 50 KM S DERAVOU KANADOU 11. ročník
(sobota) Turistický klub Deravá Kanada, Trnava

Trasy: pešo: 55, 35, 25, 15 km
P 55 km: Dubová - Kukla - Červený Kameň - Sklená Huta - Vápenná - Taricové skaly - Čermákova lúka - Veľká Homoľa - Zochova chata - Dubová
Kratšie trasy sú odvodené z najdlhších trás.
Štart: Dubová, miestne parkovisko:
55 km: 5.30 - 7.00 h
35 km: 5.30 - 9.00 h
25 km: 5.30 - 9.30 h
15 km: 5.30 - 10.00 h
Cieľ: Dubová, futbalové ihrisko, 12.00 - 21.00 h
Iné: - akcia sa koná za každého počasia
Štartovné: 0.5 EURA
Informácie: Martin Šuran, Družstevná 36, 919 43 Cífer
tel.: 0911-729 114, e-mail: tk.deravakanada[zavináč]centrum.sk

17.5.2014 LOZORNSKÝ OKRUH 7. ročník
(sobota) KT Lozorno

Trasa: 35 km/850 m, 20 km/500 m, 10 km/250 m
Lozorno, priehrada - Skala - Prepadlé - Košarisko - Pajštún - Červený domček - Ohek - Lozorno. priehrada
Štart: Lozorno, priehrada, 7.00 - 9.00 h
Cieľ: Lozorno, priehrada, do 16.00 h
Iné: v cieli bude zabezpečený bufet a hudobná zábava
Informácie: Alojz Dvoran, Zvončínska 248, 900 55 Lozorno,
tel.: 02-6596 8435, 0908-114 723, e-mail: alojz.dvoran[zavináč]gmail.com

24.5.2014 PO HRADOCH A ZÁMKOCH MALÝCH KARPÁT 38. ročník
(sobota) KST Spartak Trnava

Trasy: pešo: 40, 18, 12 km, cyklo: 65, 53, 40 km
pešo 40 km: Smolenice, kostol – Smolenický zámok – rázc. nad Čertovým žľabom – Záruby – Ostrý Kameň – Brezinky – Buková, obec – Rozbehy – Korlátko – Hrubý kamenec – Buková, priehrada – Brezinky – Čierna skala – Jahodník – Vlčiareň – Hlboča – Smolenice, obec. úrad – Smolenice, reštaurácia pod zámkom
18 km: Smolenice, kostol – Smolenický zámok – rázc. nad Čertovým žľabom – Záruby – Ostrý Kameň – Brezinky – Čertov žľab – Vlčiareň – Hlboča – Smolenice, obec. úrad – Smolenice, reštaurácia pod zámkom
12 km: Smolenice, kostol – Smolenický zámok – Vlčiareň – rázc. nad Vlčiarňou – Jahodník – Vlčiareň – Hlboča – Smolenice, obec. úrad – Smolenice, reštaurácia pod zámkom
cyklo 65 km: Smolenice, kostol – Trstín – Sokolské chaty – Rozbehy – Cerová – Jablonica – Brezová p. Bradlom – Dobrá Voda – Dechtice – Trstín – Smolenice, reštaurácia pod zámkom
53 km: Smolenice, kostol – Trstín – Sokolské chaty – Rozbehy – Cerová – Jablonica – Suchánka – Dobrá Voda – Dechtice – Trstín – Smolenice, reštaurácia pod zámkom
40 km: Smolenice, kostol – Trstín – Sokolské chaty – Rozbehy – Cerová – Prievaly – Buková – Trstín – Smolenice, reštaurácia pod zámkom
Štart: pre pešie a cyklo trasy: Smolenice, kostol, 7,00 - 10,15 h
Štartovné: 0.5 EURO - dospelí, deti do 15 rokov zdarma
Cieľ: Smolenice, reštaurácia pod zámkom, do 17.00 h
Info pešie trasy: Ing. Daniel Viskupič, Hospodárska 61, 917 01 Trnava
tel.d.: 033-370 1046, mobil: 0910-136 852
Info cyklo trasy: Ing.Peter Benkovský, Golianova 9, 917 02 Trnava
tel.d.: 033-553 3077, mobil: 0905-326 997
Internet:
www.kstspartak.noyr.eu

24.5.2014 SKAUTSKÁ 55-KA 14. ročník
(sobota) 104.zbor skautov Bratislava-Ružinov

Trasy: 55 km/1850 m, 45 km/1550 m, 35 km/1130 m
55 km: Bratislava, hl. žel. st. - Kamzík - Pekná cesta - Stánisko - Pajštún - Košarisko - Kozí chrbát - Pezinská Baba - Čermák - Vysoká - Kuchyňa/Zochova chata
(Kratšie trasy sú súčasťou 55 km trasy.)
Štart: Bratislava, hl.žel.st., pod schodami na Žabotovej ul., 6.00 - 7.00 h
Cieľ: 55 km: Vysoká do 18.30 h (ďalej po modrej tur.zn. Kuchyňa/Zochova chata)
45 km: Čermákova lúka, do 17.00 (ďalej po žltej tur.zn. na Zochovu chatu)
35 km: Pezinská Baba, do 15.00 h
Info: Jana Filová ml., Senická 1, 811 04 Bratislava,
tel.: 02-5479 3533, e-mail: jankafilova[zavináč]gmail.com

24.5.2014 TRI HRADY MALÝCH KARPÁT 24. ročník
(sobota) KST Jablonica

Trasy: peši: 15, 25, 35 a 50 km, cyklo: 18, 28, 40 a 55 km
Jablonica - Dobrá Voda - Ostrý Kameň - Korlátko - Katarínka - Rozbehy - Buková - Jablonica
Štart: Jablonica, kultúrny dom, 7.30 - 10.00 h
Cieľ: Jablonica, kultúrny dom, do 18.00 h
Vedúci: Stanislav Hamerlík, Bernolákova 684, 906 32 Jablonica,
tel.: 0902-606 358, 0915 108 752
e-mail: hamerlikstano[zavináč]zmail.sk, hamerlikstano[zavináč]jablonica.net

31.5.2014 S BEZKOU DO MALÝCH KARPÁT IVV 31. ročník
(sobota) KST Spartak BEZ Bratislava

Trasy: pešo: 42 km/1060 m, 25 km/800 m, 10 km/300 m
cyklo: 45 a 100 km
P 42 km: Záhorská Bystrica - Pajštún - Košarisko - Biely Kameň - Biely Kríž - Snežienka - Hrubý Drieňovec - Záhorská Bystrica
P 25 km: Záhorská Bystrica - Pajštún - Kozlisko - Medené Hámre - Zbojnícka studnička - Spariská - Malý Slavín - Záhorská Bystrica
P 10 km: Záhorská Bystrica - Marianka - Malý Slavín - Záhorská Bystrica
cyklo: orientované k rieke Morava
Iné: Ubytovanie neposkytujeme
podujatie je zaradené do skupiny IVV turistických pochodov
Štart: Záhorská Bystrica, námestie Rodiny, MHD č. 37
42 km: 7.00 - 8.00 h
25 km: 7.00 - 9.30 h
10 km: 7.00 - 12.00 h
cyklo: 8.00 - 10.00 h
Cieľ: Záhorská Bystrica, námestie Rodiny, do 18.00 h
Kontakt: Jozef Karovič, Dopravná 57, 830 15 Bratislava, tel.: 0910-131 772
Ján Spevák, Hlavná 29, 831 01 Bratislava, tel.: 0917-568 266
e-mail: spevakjan1[zavináč]gmail.com, internet:
www.tjspartakbez.sk

Výber z kalendára hlavných podujatí KST

8.5.2014

Svetový deň turistiky IVV - WWD - World Walking Day podujatie IVV
organizované v rámci odborov KST. Pre rok 2014 odporúčané podujatie:
S Bezkou do Karpát; najstarší IVV pochod na Slovensku;
info: pozri 31.5.2014
www.kst.sk

23. - 25.5.2014

51. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska
Smrekovica (1200 m n. m.)
KST – Sekcia pešej turistiky, redakcia časopisu Krásy Slovenska, RR KST Levočské vrchy – Branisko, KST Smrekovica Kamilky Vyšný Slavkov, obec Vyšný Slavkov
info: Ján CHOVANEC, tel.: +421 905 387 115, chovanecjan[zavináč]centrum.sk
vysnyslavkov[zavináč]livenet.sk;
www.vysnyslavkov.sk; www.krasy-slovenska.eu; www.kst.sk

31.5.2014

31. S Bezkou do Karpát podujatie IVV
KST – RR Klub bratislavských turistov, KST Spartak BEZ Bratislava, Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
info: Ján SPEVÁK, tel.: +421 917 568 266; Jozef KAROVIČ, +421 910 131 772;
spevakjan1[zavináč]gmail.com; skrhova[zavináč]bez.sk;
www.tjspartakbez.sk; www.kst.sk


Mesačník MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ vychádza ako zborník nezávislých prispievateľov s turistickou tematikou oblasti Malých Karpát a okolia, zameranou prevažne na diaľkovú pešiu turistiku. Za obsahovú náplň zodpovedá autor príspevku. Príspevky adresujte Pavlovi Šoulovi, prípadne iným osobám, ktoré bývajú s ním v kontakte, priamo na diaľkových pochodoch organizovaných v Malých Karpatoch a okolí. Technická realizácia tohto čísla: príprava textových podkladov - Pavol Šoula a autori príspevkov, konečná úprava textu a príprava obrazovej náplne - Pavol Šoula, distribúcia - Peter Obdržálek, Ľudovít Bahurinský. Kontakt - elektronická pošta: soula[zavináč]elf.stuba.sk. V elektronickej forme môžete časopis nájsť na internetovej adrese http://www.elf.stuba.sk/~soula/mkd.