MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ

október 2009

 


V tomto čísle nájdete:

Uzamknutie rozhľadne na Veľkom Lopeníku - pozvánka na 21.11.2009
Jaskyňa DRINY – 80 rokov od jej objavenia
Kolárovo - história
Boli sme v Dunajskej Strede
Výstup na Záruby - 12.9.2009
Horolezecký maratón - 6.6.2009
Neúspešní účastníci 36.ročníka Trnavskej stovky
Medzinárodný týždeň turistiky na Valašsku: 11. - 17. júla 2009
Krajem pětilisté růže: 19. - 23. augusta 2009
Malokarpatský superdiaľkoplaz - vyhodnotenie 13. ročníka
Naozaj zabudnutá pošta ???
Spomienky Milana Kubiša na Novembrový výšľap (10. výročie pochodu)
KALENDÁR: november 2009 - Malé Karpaty a okolie


RR Klubu slovenských turistov Trenčín, KČT Valašsko – Chřiby,
Mikroregión Bojkovsko, Mikroregión Bílé Karpaty
a Mikroregión Bošáčka

pozývajú na

Jesennú rozlúčku s turistickou sezónou a

UZAMKNUTIE ROZHĽADNE

na Veľkom Lopeníku (911 m)

v sobotu 21. novembra 2009

    Bánovce Bobot T.Mitice Trenčín
Cestovné Členovia KST + mládež do 18 r. 4,5 E 4 E 3,5 E 3 E
  Nečlenovia KST 5,5 E 5 E 4,5 E 4 E
Odchod autobusov – autobusová stanica o 7,00 h 7,10 h 7,30 h 7,45 h

Trasa:

"Z" Mikulčin vrch – Lopenícke sedlo – "Z" Veľký Lopeník (911 m) – "M" Nová Bošáca

Stretnutie na vrchole v čase 11,00 – 11,30 h

Doporučenia:

Odchod autobusu z Novej Bošáce určí vedúci autobusu!

Návrat v podvečerných hodinách.

 

Jaskyňa DRINY – 80 rokov od jej objavenia

V novembri tohto roku si pripomíname 80.výročie objavenia jaskyne Driny v Malých Karpatoch. Jaskyňa sa nachádza západne od obce Smolenice, miestnej časti Smolenická Nová Ves /pôvodný názov Neštych/ na juhozápadnom skalnatom úbočí vrchu Cejtach -483 m n.m. Jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie prírodné pamiatky a hlavné turistické atrakcie v CHKO Malé Karpaty a od roku 1968 je vyhlásená za chránený prírodný výtvor.

Jaskynné priestory v jaskyni Driny na rozdiel od iných jaskýň na Slovensku neboli vytvorené pôsobením podzemného vodného toku, ale pôsobením atmosférických zrážok presakujúcich z povrchu úbočia Cejtachu do skalných puklín vytvorených tektonickými poruchami. Preto jaskyňa Driny pozostáva z úzkych puklinových chodieb a neveľkých sieňových priestorov. Napriek týmto skutočnostiam je však kvapľová výzdoba v jaskyni veľmi zaujímavá. Azda najznámejším kvapľovým útvarom jaskyne je visiaci záclonovitý stalaktit s názvom Slonie ucho, no nemenej zaujímavé sú i ďalšie kvapľové útvary, napr. Orgán, Trpaslík, Kukuričný klas, Babylonská veža, Ošklbaná hus, Tortová sieň, Palmový peň, kvapľové vodopády a iné. Vyskytujú sa tu i sintrové jazierka, ktoré sú doplňované presakujúcou zrážkovou vodou.

O objavení jaskyne existujú viaceré nejednotné informácie. Za objaviteľov sú považovaní obyvatelia vtedajšieho Neštycha – Ján Banič a Imrich Vajsábel na jednej strane a Ján Prudík – vtedajší četnícky strážmajster – okrskár v obci Smolenice na strane druhej. Taktiež je spochybňovaný rok objavenia jaskyne – 1929, 1930 alebo až v roku 1932. Uvedená skutočnosť, resp. rozpory, sú uvádzané v niektorých turistických príručkách alebo časopisoch až po rok 2000, dovtedy platilo jediné – rok objavenia 1929, objavitelia Ján Banič a Imrich Vajsábel.

Vzhľadom k tomu, že od r.1954 som každoročne trávieval školské prázdniny v blízkosti jaskyne Driny, v rekreačnom stredisku Jahodník, poznal som všetkých správcov jaskyne až do súčasného obdobia a naviac v roku 1969 som sa oženil s prvou vnučkou Jána Baniča, tak dopodrobna poznám i všetky udalosti okolo objavenia jaskyne, ktoré mi osobne vyrozprával Ján Banič v r.1968 – 1969, a preto som sa rozhodol, že k 80.výročiu objavenia jaskyne napíšem tento príspevok.

Ján Banič sa narodil v roku 1898 v obci Neštych a živil sa poľnohospodárskou výrobou a chovom hydiny, tak ako väčšina vtedajších obyvateľov obce. V roku 1929 sa v okolí obce premnožili líšky a obyvateľom napádali hydinu. Ján Banič bol členom obecného poľovníckeho združenia a s priateľom Imrichom Vajsáblom /nar. 1894/ sa rozhodli, že líšky túlajúce sa v okolí ich príbytkov postrieľajú. Líšky však pred nimi utekali a viackrát sa im stalo, že sa im schovali do skalného závrtu na návrší zvanom Drinkový vrch na juhozápadnom úbočí vrchu Cejtach. /Drinkový vrch alebo Driny má názov podľa drienkových kríkov, ktoré na ňom rastú a v miestnom nárečí ich volajú drinky./ Skalný závrt, vzdialený od obecných záhrad a vinohradov cca 500 metrov, bol známy obyvateľom obce už dávnejšie, avšak bol zahádzaný kameňmi, skalami a konármi popadaných stromov. Ján Banič a Imrich Vajsábel sa rozhodli, že závrt vyčistia a vykutrú líščí brloh. Bolo leto a preto svoje rozhodnutie neuskutočnili ihneď, pretože v letnom období mali na poliach množstvo práce. Na jeseň, po zbere úrody, si z majetku grófa Jozefa Pálffyho požičali tzv. "rumpál" - drevený valec na stojane s navíjajúcim sa lanom a ručnými kľukami na koncoch valca, ktorým sa zdvíhali bremená. Pomocou tohto rumpálu a za pomoci ďalších dvoch osôb - otca Jána Baniča, Štefana /ktorý si dal v roku 1914 v USA patentovať vynález padáka/ a brata Imricha Vajsábela – Alojza postupne, v priebehu niekoľkých týždňov vyčistili závrtový otvor.

Na konci novembra 1929 Ján Banič a Imrich Vajsábel zostúpili na dno otvoru, ktoré bolo v hĺbke 36 metrov. Vedeli, že zostúpili na dno kvapľovej jaskyne, pretože už v bočných závrtoch vyčisteného "komína" sa ukazovala kvapľová výzdoba. Pretože dno komína pokračovalo úzkymi skalnými štrbinami do bočných smerov, rozhodli sa "kutrať" ďalej. Štefan Banič, ktorý bol v tom čase strelmajstrom v obecnom kameňolome, zohnal potrebné prostriedky na odstrel skál, potom spolu, Ján i Imrich, vykonali v útrobách novoobjavenej jaskyne dva odstrely – objavili sieň, ktorú nazvali "Sieň jaskynných prieskumníkov" /neskôr, keď sa do prieskumných prác v roku 1931 zapojil aj Ján Prudík, ju premenovali na "Chodbu spolupracovníkov"/. V tejto chodbe je napr. Tortová sieň s jazierkom, Slonie ucho, Vodopády a iné.

Všetky prieskumné práce v jaskyni robili Baničovci a Vajsáblovci zadarmo, ale s veľkým nadšením. Boli to jednoduchí ľudia, ale veľkí milovníci prírody. Pracovali v ťažkých podmienkach, nemali takmer žiadnu jaskyniarsku výstroj, plazili sa v blate a chlade v úzkych chodbách, riskovali. Za všetku túto "lopotu" boli odmenení tým, že četnícky strážmajster Ján Prudík – vtedajší okrskár obce Smolenice /bol do obce ako väčšina vtedajších strážmajstrov na Slovensku dosadený z Čiech/ sa im vyhrážal, že ich dá pozatvárať za to, že vykonávajú nepovolenú činnosť /nemali žiadne tzv. "kutacie povolenie", ktoré bolo vtedy k tejto činnosti potrebné. Chcel ich tiež obviniť z pytliactva a iných nezákonných činností, na dodržiavanie ktorých mal on sám ako okrskár dozerať.

Po týchto udalostiach Baničovci a Vajsáblovci činnosť v jaskyni prerušili. Okrskár Prudík chcel v bádaní jaskyne pokračovať, avšak bez objaviteľov J.Baniča a I.Vajsábla. Ale s Prudíkom nechcel z obce nikto spolupracovať. Prudík sa preto v roku 1931 rozhodol založiť "Komitét pre výskum jaskyne v Smoleniciach", vybavil kutacie povolenie a prehovoril resp. presvedčil Jána Baniča na spoluprácu. Bratov Vajsáblovcov z prác na sprístupňovaní jaskyne ale razantne vylúčil. Prudík mal i tú drzosť, že založil tzv. "Kroniku odkrytia jaskyne Driny", kde sa ako objaviteľ uvádza on sám a vraj objavil jaskyňu v roku 1930.

Práca v jaskyni i po založení "Komitétu" z nedostatku finančných prostriedkov stagnovala. Zásluha Jána Prudíka spočíva iba v tom, že po neúspešnom roku 1931 sa v druhej polovici roku 1932 s problémom odkrývania jaskyne obrátil na okresného náčelníka policajného zboru v Trnave – Jána Beňovského a ten im vybavil u okresného zastupiteľstva subvenciu 10 000 korún. Práce sa potom v novembri 1932 znovu rozbehli. Robotníci vedení Jánom Baničom prenikali do ďalších častí jaskyne, začiatkom roku 1933 sa komitét premenoval na "Družstvo pre výskum Smolenických jaskýň", na čele ktorého už bol Ján Beňovský. V družstve prijali rozhodnutie prestrieľať bočný vchod do jaskyne, pretože vchádzanie do jaskyne 36 metrov vysokým závrtovým komínom, aj keď po zabetónovaných oceľových rebríkoch, by bolo pre verejnosť namáhavé a hlavne nebezpečné. Bočný vchod bol prestrieľaný v skalnej pukline v nadmorskej výške 399 m a je dlhý až po dno závrtového komína – 15 metrov.

Dnes táto časť jaskyne sa volá "Križovatka", pretože z nej vychádzajú všetky chodby do ďalších priestorov jaskyne. Súčasne prebiehal ďalší výskum jaskyne a bola objavená chodba, ktorú nazvali "Beňovského chodba". V chodbe sú stalaktity, napr. naklonená Pizanská veža, Kukuričný klas, reďkovky, cibuľky, jazierko s kvapľovým vodopádom a iné.

Ján Beňovský má veľkú zásluhu i na tom, že pri ceste do jaskyne v Škarbákovej doline vzniklo rekreačné stredisko s reštauráciou, nocľahárňou a kúpaliskom, neskôr premenované na Jahodník – podľa vŕšku nachádzajúceho sa v strede doliny.

Jaskyňu pre verejnosť otvorili v júni 1935. Dĺžka sprístupnených chodieb po jej otvorení bola 175 metrov, s provizórnym elektrickým osvetlením – riadne elektrické osvetlenie bolo inštalované až v roku 1943.

Prieskumné práce v jaskyni však po jej sprístupnení neustali. V roku 1950 slovenskí jaskyniari Ján Majko, Anton Droppa a Leonard Blaha objavili ďalšie priestory, ktoré nazvali Sieň slovenskej speleologickej spoločnosti, Hlinenú chodbu, a Chodbu nádeje, ktoré sprístupnili pre verejnosť v roku 1959, čím sa dĺžka prehliadkových priestorov predĺžila na 410 metrov. Najnovším objaveným priestorom v jaskyni je cca 30 metrov dlhá chodba nazvaná "Sládkova chodba", ktorá bola objavená v roku 1993. Do tejto chodby je však možné iba nazrieť, lebo prípadným vybudovaním chodníka by sa znehodnotila kvapľová výzdoba.

Vrátim sa však k Jánovi Baničovi – ako obaviteľ a organizátor prác pri sprístupňovaní jaskyne sa stal i jej prvým správcom a sprievodcom. Pracoval v nej spoločne s Rudolfom Čížikom až do roku 1949. Od roku 1949 sa stal správcom jaskyne Štefan Cvecho /ktorého autori brožúrky "Sprievodca náučným chodníkom Smolenický kras" prekrstili na Cvacho/ a bol správcom do roku 1959. V rokoch 1959 až 1961 pracoval ako správca jaskyne František Čeliga a nie Štefan Čeliga, ako uvádza už spomínaný "sprievodca".

Po ňom prevzal jaskyňu v roku 1961 Miloš Ján Fiačan, bývalý notár z Bratislavy, ktorý objavil v bočnom výklenku závrtového komína kostru jaskynného medveďa v sintre.

V rokoch 1966 až 1968 bol správcom jaskyne Oskár Jančár a v roku 1968 prevzal správcovstvo v jaskyni František Bernadič, ktorý sa zaslúžil hlavne o rekonštrukciu elektroinštalácie v jaskyni za účelom jej intenzívnejšieho osvetlenia, vybetónovanie doposiaľ štrkom vysypaných chodníkov v jaskyni, vybudovanie Speloebaru, úpravu prístupovej cesty k jaskyni, vybudovanie nákladového výťahu a zokruhovanie chodieb v jaskyni novými prerážkami. V roku 1973 sa stal správcom jaskyne Alojz Sládek a po jeho odchode do dôchodku je správcom od roku 1989 až doteraz Peter Zvonár.

Jaskyňa je v súčasnom období v mesiacoch november až marec zatvorená. Otvorená je každoročne od 1. apríla do 31. októbra šesť dní v týždni - okrem pondelka.

Príspevok do tohto čísla MKD som napísal z toho dôvodu, že 80. výročie objavenia jaskyne pripadá práve na koniec novembra 2009. V júni 2010 však bude mať jaskyňa ďalšie výročie – 75 rokov od jej otvorenia pre turistickú verejnosť, a preto v mene rodín jej objaviteľov pozývam všetkých záujemcov v roku 2010 na jej prehliadku.

Zároveň chcem odporučiť všetkým turistom, ktorí navštívia jaskyňu Driny aj výstup na skalnaté návršie Driny – 434 m n.m. Na návršie sa vystupuje chodníkom označeným zelenou turistickou značkou z terasy pred vchodom do jaskyne. Dĺžka výstupu je cca 100 m a prevýšenie 35 m.

Z návršia je jeden z najkrajších výhľadov na hrebeň Malých Karpát. Výhľad je polkruhový a keď sa pozrieme na sever, ktorý máme po pravej ruke, zazrieme ako prvý vrch Čelo Veterlína 716 m n.m., pokračujeme pohľadom smerom na západ /proti smeru pohybu hodinových ručičiek/ cez hrebeň Veterlína na hlavný vrchol Veterlína 723,5 m, ďalej vidíme Čiernu skalu 662 m, vedľa nej ďalej dvojvrchol Starý plášť 644 m, za ním takmer v zákryte Klokoč 661 m, v zákryte za Klokočom je Vápenná 752 m, potom najvzdialenejší samostatne stojaci vrchol Vysoká 754,3 m a ak pozeráme ďalej čelom k Vysokej, tak po jej ľavej strane z nášho pohľadu sa vypína dvojvrchol Geldeku 694,4 a 694,7 m, ďalej doľava hrebeň Orešanských vŕškov /Sklený vrch, Klokočina, Bolehlav, Rybnikárka/. Nad hrebeňom Orešanských vŕškov vzadu za dobrej viditeľnosti vyčnieva Veľká Homola 709,2 m. V dolinách medzi týmito hrebeňmi vidíme zvlnený terén Malých Karpát, údolie Parná a Bohatá, rekreačné stredisko Jahodník a časť obce Lošonec. Prajem všetkým pekný zážitok.

Trnava, 6.10.2009, Peter Wagner

 

Kolárovo

Kolárovo je malým poľným mestom, ležiacim na sútoku Váhu a Malého Dunaja, v lone Podunajskej nížiny, na juhu Slovenska. Nachádza sa asi 20 km od štátnych hraníc z Maďarskom a územne patrí pod Nitriansky samosprávny kraj.

V dávnej minulosti bola táto oblasť väčšinou močaristá a často zaplavovaná. Aj pôvodný názov mesta sa odvíja od tejto skutočnosti: slovo gutta znamená v latinčine vodu, kvapku vody.

Historické prieskumy potvrdzujú, že na území Kolárova sa aj v dobe dávnej minulosti, v dobe železnej, nachádzali usadlosti. Staré písomnosti svedčia o tom, že poloha osady sa často menila a s ňou aj jej pomenovanie. Na písomnom doklade z roku 1268 sa spomína ako Malá Gúta, resp. Stará Gúta a nachádzala sa na ľavom brehu Váhu. V 14.storočí vznikla ďalšia usadlosť, ktorá sa eviduje ako Veľká Gúta. Po bitke pri Moháči sa obyvatelia oboch osád presťahovali na pravý breh Malého Dunaja na miesto, kde sa nachádza dnešné Kolárovo, aby sa ako tak ochránili pred tureckými nájazdmi.

V roku 1576 obec vyplienil ostrihomský beg. V tom čase bola už Veľká Gúta zničená, podobne ako aj starý kostol, hoci túto obec sčasti chránili šiance, ktoré boli súčasťou pevnostného systému Kolárova.

Tradícia stavieb zemných valov z roku 1349 sa viaže k menu kráľovnej Márie I. Táto domnienka je však spochybniteľná, keďže konkrétny písomný dôkaz o tom neexistuje.

Žabí hrad /ako sa volal/ bol postavený zrejme o 40 rokov neskôr, ak je pravdou, že ho dala postaviť skutočne Mária I. Zemné hrady pozostávali z hradieb. Tie podopierali len rovnobežné drevené stĺporadia, medzi ktoré vrstvovite vbíjali zeminu. Takýto je aj kolárovský štvoruhlý zemný hrad, ktorého steny mali dĺžku 98 metrov. Vonkajšie okraje stien navýšili tyčami, aby poskytli lepšiu ochranu pre vojakov. Zeminu potrebnú na stavbu hradieb získavali z jarkov širokých 40 až 80 metrov, ktoré v prípade potreby naplnili vodou. Hradby sa tým stali vyššie v porovnaní s hĺbkou jarkov. Vchod do hradu počas neskorších úprav a prestavieb prerobili v štýle talianskych bášt.

Začiatkom tureckých nájazdov v roku 1527 bol kapitánom hradu Martonosi Pesthényi Gergely. Hrad Turci po dvoch nájazdoch obsadili, avšak neskôr sa opäť dostal do rúk cisárskych vojsk.

V rokoch 1662 – 1664 hrad zmodernizovali. Vnútorné steny vyložili kameňom a slúžili na ubytovanie vojakov, uskladnenie zbraní a pušného prachu. V tom čase sa tam zdržovalo 130 žoldnierov.

V roku 1708 kurucký generál János Bottyán obsadil hrad a zajal žoldnierov. Po veľkých bojoch Kuruci hrad zničili so slovami: "Nech je odteraz toto miesto žabím hradom!"

Verili, že cisárske vojská ho nebudú viac považovať za pevnosť. Delá a ostatnú vojenskú muníciu vzali do Nových Zámkov. Aj keď neskôr Rakúšania pevnosť opravili, posmešná prezývka Žabí hrad mu ostala.

Po roku 1708 celé okolie Váhu sa dostalo do rúk cisárskych vojakov. Poľný maršál Siegbert Heister v auguste 1708 dal hrad opraviť a na krátky čas ho dal strážiť Dánom. O sto rokov neskoršie posilnili aj Gútsky hrad. V čase Napoleona strážil prístav na sútoku Malého Dunaja a Váhu. V revolučných rokoch 1848 pevnosť už nezohrávala takú dôležitú úlohu ako kedysi. Slúžila už len ako oddychové miesto pre generála Gorgeyho po prehratých bitkách.

Žabí hrad je dnes už len turistickou atrakciou a ktovie koľko tajomstiev v sebe stráži. Možno ich niekedy v budúcnosti odhalíme.

V listine kráľa Ladislava IV. Z roku 1551 sa Villa Gutta už spomína ako mestečko.

Pomenovanie "Kolárovo" dostalo mesto v roku 1948 a štatút mesta získalo znovu späť až v roku 1967 ako jedno z posledných miest v bývalom Československu.

Samospráva mesta Kolárovo, vydané v roku 2007
pre MKD pripravil Peter Minárik

 

Boli sme v Dunajskej Strede

Tam, kam sa nedostali futbaloví fanúškovia bratislavského Slovana, tam sa dostali bratislavskí, trnavskí a ostatní malokarpatskí turisti. Je síce pravdou, že po bezproblémovom príchode do Dunajskej Stredy pri prezentácii na diaľkový pochod Žitnoostrovská 35-ka sme sa stretli s tvrdým, veľmi tvrdým privítaním organizátorov pochodu na čele so Zdenkom K. Turisti sú však tolerantní a húževnatí ľudia, ktorí toho znesú veľa. A tak zniesli i tvrdosť organizátorov v podobe kalíška tvrdého neviem koľko percentného alkoholu. Po tomto rituáli a registrácii už to bol normálny diaľkový pochod. Predsa však to bol iný pochod ako ostatné malokarpatské pochody. Malokarpatské lesy boli vystriedané menej kopcovitou rovinou s celkovým prevýšením asi 2 metre. Všetci tí turisti, ktorí už roky chodíme na tento pochod, konštatujeme, že takáto zmena raz, dvakrát za rok nezaškodí, práve naopak, že je to vítaná zmena. Aj rovina má svoje čaro, najmä keď ide trasa popri pekných zákutiach Malého Dunaja (keď sa jedná o malý Dunaj, správnou slovenčinou by sa logicky malo asi písať dunaj s malým d a veľký Dunaj s veľkým D. Čo na to jazykovedci?), vodného mlyna v Klátove, ale i príjemných krčmičiek, v ktorých sme sa nechali kontrolovať. Ak k tomu pridáme pekné slnečné počasie a fakt, že tých kilometrov a s tým súvisiaci i menší počet vypitých pív nebolo tak veľa, tak do cieľa sme prichádzali pomerne svieži, snáď iba trochu obťažkaní nazbieranými orechami. V cieli už boli na nás organizátori menej ostrí a ponúkali nás menej ostrým alkoholickým nápojom a najmä perfektným gulášom. Guláš nám tak chutil, že "hlavný kuchár" TJ Tesla sa odvážil od organizátorov vypýtať recept. Recept sme dostali aj s licenciou a povolením variť podľa tohto receptu aj na našich podujatiach. Čo si ešte turista môže na víkend želať. Bol to pekný, slnečný turistický víkend. Organizátori dlhé roky organizujú tento pochod pre dve kategórie turistov, kratšie trasy pre školákov a dlhšie pre diaľkárov. V minulosti kategória školáci bola veľmi silne obsadená. To sme na pochode stretali alebo predbiehali húfy žiakov aj s ich učiteľmi. Tohto roku ich bolo o niečo menej. Nevieme či sa nechcelo šliapať žiakom (veď pri počítači sa dá pohodlne sedieť) alebo ich učiteľom (treba im zvýšiť platy). Zato v kategórii diaľkáči to bol celkom slušný počet a čoby aj nie, keď iba z Tesly ich bolo deväť.

PS
Pohoda vládla aj na kontrolách, organizátori ukázali ako bezproblémovo sa dajú zorganizovať i kontroly, narozdiel od spackanej prvej kontroly na tohoročnej Trnavskej stovke (kde ináč všetko bolo perfektné). Je pravdou, že na kontrolách v Dunajskej Strede nemali komplikácie s otáčaním kontrolného lístka o 180 stupňov okolo vodorovnej osi, ba dokonca ani okolo zvislej osi, ako to popisuje v MKD v "Reportáži z pod kontroly" riaditeľ prvej kontroly na Bielom kríži pri T-100. Je pravdou, že v Dunajskej Strede nemali ani problém s počasím, ako sa v reportáži dozvedáme, že zrána bola hmla, potom síce slnečno, ale veterno. Na kontrolách sa nemuselo čakať dlhé minúty a nestáli tam dlhé fronty, možno aj 25 metrové, lebo je pravdou, že počty účastníkov na T-100 a Žitnoostrovskej 35-ke sa nedajú zrovnávať. Ale treba dodať, že tie fronty a dlhé čakanie na kontrolnú pečiatku nemuselo byť ani na T-100. Stačilo, aby na kontrole bol pragmatik a nie zaneprázdnený kontrolór, ktorý keby videl aká je situácia, tak by sa doslova vysral na zbytočnú byrokraciu a iba dával pečiatku na kontrolný lístok. Ako inštruktáž by som doporučoval ukážku z filmu, kde Vlasta Burian na pošte bleskove pečiatkuje listy. Tie údaje, ktoré sa tak ťažkopádne získavali otáčaním tlačiva o 180 stupňov, vzhľadom na skutočnosť, že to bola prvá kontrola na tak dlhej trase, neposlúžili ani organizátorom, ani turistom. Skrátka boli nanič.

Ivan Nižnan

 

Výstup na Záruby

V sobotu 12.9.2009 sa uskutočnil výstup na Záruby v rámci Európskych dní turistiky. Postupne vystúpilo na vrchol 18 turistov. Bohužiaľ akcia kolidovala s výstupom na Homoľu. Počasie bolo nádherné - už neboli také horúčavy, viditeľnosť však nebola ktovieaká, ledva bolo vidno Bradlo. Všetci účastníci dostali diplom, najväčšiu radosť mali deti: "Ujo, ja už mám doma jeden diplom z minulého roku a teraz budem mať druhý do zbierky. A prídem aj na budúci rok.". Ale aj jeden dospelák mal veľkú radosť: "Jéééj!!! Ja dostanem diplom!!! Ešte som v živote nedostal diplom – toto je môj prvý!!!"

Aby sme na budúci rok nekolidovali s centrálnym výstupom KST v rámci Európskych dní turistiky (11.9.2010 na Vihorlate), bude náš výstup na Záruby o týždeň neskôr – 18.9.2010.

Vladimír Chrapčiak

 

Dostali sme mejlom
Horolezecký maratón - 6.6.2009

V augustovom cisle MKD som si precital prispevok Jozefa Karovica: Trnavska stovka pohladom kontroly na Bielom krizi.

Kedze Jozef ma vo svojom clanku spomenul ako znameho bratislavskeho dialkoplaza (aj ked dnes by bolo lepsie napisat ako exdialkoplaza) a dotkol sa aj paralelneho podujatia: Horolezeckeho maratonu, davam par informacii o podujati, ktore sa konalo tiez 6.6.2009:

Horolezci zo Slavie STU Bratislava a Cross country klubu Rača (s podporou sponzora Walter sport) uz par rokov organizuju podujatie, ktore v propoziciach opisuju takto:

Malokarpatský cross-maratón je od roku 1990 venovaný pamiatke nášho priateľa Jula Lamačku, ktorý zahynul v roku 1989 v lavíne, v horách Ťan-šanu.

Aj 6.6.2009 sa bezalo toto podujatie a jeho ucastnici sa zhruba od Bieleho kriza po sedlo Modranskej Baby stretavali s ucastnikmi Trnavskej stovky. Trnavsku stovku spomenul v cielovom vyhodnoteni aj jeden z hlavnych organizatorov maratonu, Vlado Launer, ako partnerske podujatie. Je to tym, ze obidve podujatia organizuju ludia rovnakej krvnej skupiny, ktori sa radi stretavaju pri aktivitach v prirode.

Pri zrode T100 boli trnavski horolezci, maraton Kamzik - Zochova chata sa organizuje tiez vdaka horolezcom (ale nielen im: dnesnym vyznamnym spoluorganizatorom i sponzorom je Peter Dolak so svojim Cross country clubom Raca). Horolezecky maraton (alebo v aktualnom zneni Malokarpatsky cross-maraton) stale patri do zdruzenia podujati KHD (Krajske horolezecke dni). Pamatnici si mozno spomenu, ze kedysi sa organizovali KHD pod Vapennou (v udoli Solosnickeho potoka) a horolezecky maraton sa behaval z Bratislavy az pod Vapennu.

Tolko pre pripomenutie menej znamych faktov, resp. paralel majucich korene v davnejsej historii.

Este link: http://www.beh.sk/mod/beh/memorial-jula-lamacku.

Jozef Oravec

 

Neúspešní účastníci 36.ročníka Trnavskej stovky
6. - 7. júna 2009

Viacerí účastníci Trnavskej stovky, ktorí neprišli do cieľa, sa cítili sklamaní a ukrivdení, keď na stránkach MKD sa neobjavil celkový zoznam účastníkov tejto akcie. Hoci som im vysvetľoval, že je to dosť materiálu, nebrali to do úvahy. Tak teda tu sú. Zoznam je podľa abecedy, ale nie je uvedené koľko ktorý turista prešiel:

1. Alexovič Martin 1976 Bratislava
2. Ancin Michal 1978 Trenč.Teplice
3. Antal Andrej 1986 Žilina
4. Babjaková Zuzana 1986 Košice
5. Bachar Marek 1978 Šaľa
6. Bakoš Ján 1984 Bratislava
7. Barilla Marek 1985 Poprad
8. Bartošová Petra 1985 Bratislava
9. Bednáriková Andrea 1975 Bratislava
10. Bednáriková Iveta 1982 Poprad
12. Behúl Jozef 1963 Trnava
13. Belan Tomáš 1985 Špačince
14. Belašič Martin 1982 Bratislava
15. Benedikovičová Zuzana 1987 Trnava
16. Bernát Dušan 1977 Bratislava
17. Bohunický Marek 1977 Bratislava
18. Brestovanský Maroš 1965 Trnava
19. Brestovanský Ondrej 1975 Trnava
20. Brestovanský Peter 1975 Bratislava
21. Brežná Barbara 1976 Bratislava
22. Bruňanská Andrea 1982 Vinné
23. Bugáň Martin 1983 Bratislava
24. Čechová Lucia 1979 Bratislava
25. Čechovič Tomáš 1990 Bratislava
26. Čermák Peter 1987 Pezinok
27. Čermák Roman 1989 Pezinok
28. Čomaj Andrej 1975 Trnava
29. Dajča Andrej 1989 Štrba
30. Dalmadyová Valéria 1981 Bory
31. Deák Branislav 1980 Trnava
32. Dobrovodský Tomáš 1978 Smolenice
33. Dohnál Miroslav 1972 Trnava
34. Dovičič František 1954 Trnava-Modranka
35. Dovičičová 1956 Trnava-Modranka
36. Drgoňa Braňo 1979 Bratislava
37. Drengubiak Peter 19.. Vrútky
38. Drozd Peter 1979 Rohožník
39. Dubničková Alexandra 1984 Pezinok
40. Ďurčenka Peter 1978 Pezinok
41. Ďurovková Danica 1981 Trnava
42. Dvorská Alexandra 1975 Bratislava
43. Farkašová Katarína 1981 Trnava
44. Franček Vladimír 1981 Poprad
45. Gašparovič Peter 1975 Smolenice
46. Gavenda Igor 1976 Trenčín
47. Gažík Stanislav 1959 Bratislava
48. Geža Marek 1977 Nové Mesto n/ V
49. Gregorovič Ján 1985 Bratislava
50. Grgač Michal 1987 Smolenice
51. Habaj Michal 1983 Trnava
52. Hanic Radoslav 1984 Bratislava
53. Harnúšek Michal 1977 Trnava
54. Havlíčková Natália 1974 Bratislava
55. Hečko Matúš 1978 Horné Orešany
56. Hekel Martin 1985 Bratislava
57. Hoblíková Erika 19.. Smolenice
58. Héger Miroslav 19.. Smolenice
59. Holík Juraj 1971 Bratislava
60. Holík Matúš 1992 Bratislava
61. Horvát Oliver 1979 ...
62. Hošna Andrej 1978 Bratislava
63. Hrčka Ľuboš 1974 Trnava
64. Hrušková Veronika 1963 Bernolákovo
65. Hupka Jozef 1980 Bratislava
66. Chovanec Milan 1963 Dolné Srnie
67. Ivanyšynová Katarína 19... Bratislava
68. Jakubcová Katarína 1980 Bratislava
69. Jamrich Ľubomír 1975 Bratislava
70. Jamrich Karol 1979 Bratislava
71. Jamrich Ján 1966 Trnava
72. Janík Branislav 1986 ...
73. Janovíček Pavol 1980 Bratislava
74. Jaroš Filip 1979 Modra
75. Javorský Vladimír 1947 Rača
76. Javorská Zuzana 1950 Rača
77. Jenei Roland 1978 Bratislava
78. Jenis Michal 1992 Bratislava
79. Juhás Peter 1977 Šaľa
80. Kačmáriková Dana 1987 Bratislava
81. Káder Ladislav 1981 ...
82. Kadlečík Stanislav 1991 Šulekovo
83. Kanioková Miriam 1989 Žilina
84. Karásek Jakub 1989 Bratislava
85. Kardoš Zdeno 1980 Bratislava
86. Kasala Peter 1982 Bánovce n.Bebr.
87. Kellner Radoslav 1971 Bratislava
88. Kilimajer Marek 1979 ...
89. Kiňo Martin 1981 Lozorno
90. Krištofjak Matej 1993 Bratislava
91. Klas Michal 1983 Bratislava
92. Klčo Miroslav 1957 Bratislava
93. Koišová Zuzana 1985 Kráľová pri Senci
94. Kohn Michal 1982 ...
95. Konečný Erik 1985 Horná Krupá
96. Konigbauer Richard 1983 Bratislava
97. Koník Michal 1990 Madunice
98. Kopoldová Katarína 1978 Bratislava
99. Košťany Peter 1972 Bratislava
100. Košťany Peter 1993 Bratislava
101. Kováč Ján 1982 Trenčianska Turná
102. Kováč Ivan 1984 Bratislava
103. Kováčik Peter 1976 Trnava
104. Kozáčková Daniela 1983 ...
105. Krčmárová Jana 1982 ...
106. Krčmár Pavol 1973 Bratislava
107. Krčula Radovan ... ...
108. Krchňavý Pavol 1978 Smolenice
109. Krno Andrej 1978 Bratislava
110. Kružlík Martin 1979 Nitra
111. Kubec Tomáš 1984 Havířov–Šumbark
112. Kubala Peter 1981 Bratislava
113. Kubán Rastislav 1968 Bratislava
114. Kubáni Andrej 1987 Veľký Krtíš
115. Kubániová Zuzana 1984 Veľký Krtíš
116. Kubetka Juraj 1959 Trnava
117. Kubinec Matej 1982 Bratislava
118. Kucháriková Katrína 1973 Pezinok
119. Kurciniak Martin 1983 Pusté Úľany
120. Kurek Matúš 1990 Limbach
121. Kusalová Elena 1978 Trenč. Teplice
122. Kvasnička Milan 1969 Trnava
123. Lalinský Branislav 1977 Modra
124. Lapín Juraj 1979 Bratislava
125. Lazarov Nikolaj 1982 Bratislava
126. Lazco Ivan 1986 Žilina
127. Lehocký Tomáš 1984 Bratislava
128. Loukota Martin 1976 Bratislava
129. Lukáč Tomáš 1988 Dlhé nad Cirochou
130. Lutzbauer Rado 1973 Trnava
131. Lužák Peter 1983 Trnava
132. Magula Daniel 1972 Trnava
133. Mahaj Ondrej 1991 Trstín
134. Mahaj Štefan 1993 Trstín
135. Mahaj Štefan 1964 Trstín
136. Mahajová Mária 1989 Trstín
137. Maliniak Robert 1973 Šaľa
138. Marko Andrej 1990 Dechtice
139. Marková Petra 1987 Dechtice
140. Marušic Martin 1985 Bratislava
141. Minárik Matúš 1994 Bratislava
142. Minárik Peter ml. 1972 Bratislava
143. Mináriková Janka 1952 Trnava
144. Maxian Martin 1989 Bratislava
145. Mazák Ján 1984 Košice
146. Melichákova 1982 Bratislava
147. Mezei Michal 1980 Bratislava
148. Mifkovič Kristián 1974 Bratislava
149. Michaliga Róbert 1972 Bratislava
150. Michalisko Peter 1982 Bojná
151. Michlík Martin 1988 Bratislava
152. Miklánek Michal 1985 Žilina
153. Mrázová Michaela 1982 Bánov
154. Nádaský Lukáš 1986 Horná Krupá
155. Nagy Marek 1980 Trnava
156. Nejedlý Tomáš 1977 Bratislava
157. Nerád Radovan 1985 Bratislava
158. Nezbeda Peter 1980 Senec
159. Novák Jakub 1990 Bratislava
160. Novák Michal 1983 Bratislava
161. Novanský Peter 1990 Trnava
162. Novomeský Michal 1984 Bratislava
163. Obst Jakub 1984 Bratislava
164. Obst Ondrej 1984 Bratislava
165. Obuch "Chozé" Jozef 1973 Bratislava
166. Ondejčík Ľuboš 1975 Bratislava
167. Ondejčík Tibor 1977 Dohňany
168. Ostrovský Martin 1987 Horné Orešany
169. Padúchová Slavomíra 1980 Bratislava
170. Pavelka Dalibor 1977 Bratislava
171. Pavlík Marián 1977 Trstín
172. Pavlus Jaku 1989 ...
173. Pavlovský Martin 1982 Lipany
174. Pécsi Gabriel 1968 Svätý Jur
175. Peňák Pavel 1979 Cabaj
176. Petrák Martin 1977 Zvolen
177. Petrík Michal 1981 Bratislava
178. Petríková Zuzana 1959 Bratislava
179. Pinčiarová Zuzana 1983 Martin
180. Pleško Michal 1984 Trenčín
181. Podmanický Marián 1965 Ivánka pri Dunaji
182. Pokorný Dano 1984 Bratislava
183. Polakovič Tomáš 1984 Chtelnica
184. Poláčik Daniel 1966 Bratislava
185. Polakovičová Soňa 1988 Dechtice
186. Poltákova Katarína 1973 Zakamenné
187. Radvan Peter 1983 Hvozdnica
188. Rafaja Marián 1978 Senica
189. Ralbovský Tomáš 1981 Bratislava
190. Randa Vladimír 1983 Žilina
191. Reindl Radoslav 1978 Bernolákovo
192. Rehuš Peter 1967 Senica
193. Rechtorík Marek 1976 Praha
194. Rechtorík Peter 1978 Nesluša
195. Sabo Jozef 1965 Trnava
196. Sedmák Bohuslav 1979 Bratislava
197. Sekera Tibor 1990 Trnava
198. Schwarzová Michaela 2007 Bratislava
199. Schwarzová Jana 1980 Bratislava
200. Schwarz Jozef 1977 Bratislava
201. Siráň Rastislav 1976 Zvolen
202. Slezáková Jana 1976 Bratislava
203. Sloboda Ľubomír 1960 Trnava
204. Smeringai Alexander 1989 Stupava
205. Sokol Juraj 1978 Malacky
206. Sokolovský Vladimír 1962 Trnava
207. Stratená Katarína 1987 Bratislava
208. Stratený Jakub 1992 Bratislava
209. Surový Roman 1988 Bratislava
210. Šimko Jozef 1983 Bratislava
211. Škvarková Danica 1991 Limbach
212. Šoula Pavol 1954 Bratislava
213. Štefanovič Juraj 1964 Bratislava
214. Šteffeková Alžbeta 1980 Rohožník
215. Števček Roman 1981 Bratislava
216. Štiglic Ľudovít 1980 Bratislava
217. Šušmáková Kritína 1979 Bratislava
218. Šusta Jozef 1956 Cífer
219. Šútovský Patrik 1983 Pezinok
220. Tóth Rastislav 1986 Hlohovec
221. Turic Ján 1977 Málinec
222. Valentín Igor 1984 Bratislava
223. Vojtek Peter 1982 Borinka
224. Weissová Katarína 1977 Bratislava
225. Miroslav Urbánek 1982 ...
226. Uličná Katarína 1981 ...
227. Uhlík Peter 1977 Dolné Sŕnie

8 účastníci sú neznámi, nakoľko neodovzdali na štarte kontrolné karty a ani neprišli do cieľa.
Do Brezovej pod Bradlom prišlo: 155 turistov
V priebehu trate skončilo: 227 turistov
Neodovzdali na štarte KK a neprišli ani do cieľa: 8 turisti
Celkom odštartovalo: 390 turistov

Trnava, september 2009, Peter Minárik

 

Medzinárodný týždeň turistiky na Valašsku
11. - 17. júla 2009

19.ročník MTTV, ktorý bol zaradený ako významná akcia Klubu českých turistov /KČT/, sa uskutočnil v termíne od 11. do 17. júla 2009. vo Vsetíne a jeho okolí.

Priebeh:

Záujemcovia o putovanie na Valašsku mohli pricestovať už v priebehu piatka. Viacero turistov túto možnosť aj využilo. Osobne som to bol aj ja a pricestoval som už v piatok popoludní, a to rovno z pracoviska. Do Vsetína som sa dostal vlakmi, a to len s jedným prestupom. Po príchode do základnej školy, kde bola prezentácia, sídlo štábu, ale aj ubytovanie na podlahe v telocvični, som sa ale ubytoval neskôr. Najskôr som sa vydal na prieskum situácie, ako a kedy je otvorená jedáleň, potraviny a pod. Už v piatok stretávame na akcii viacero známych.

V sobotu ráno 11. júla sa registrujem a platím potrebné poplatky, ako je účastnícky, ubytovací, poplatok za autobusový zájazd a nakoniec aj vstupenku na záverečnú zábavu.

Hneď po registrácii viacerí turisti odchádzajú individuálne plniť podmienky rôznych oblastných turistických odznakov. Osobne odchádzam do Olomouca, kde si dávam rozmnožiť, ale hlavne zmenšiť mapky pochodu tak, aby bolo možné si ich nalepiť do vanderbuchu. Neskôr sa vlakom presúvam do Ostravy.

Večer sa v miestnom kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné otvorenie MTTV. A tu som zaregistroval ďalších svojich známych.

Nedeľa 12.7.2009

Na dnes organizátori pripravili trasy pod názvom "Přes Javorníky vedou chodníky až na Kolibu". Najdlhšia 29 km: Lidečko ves - Pulčínske skály – Radošov – Stříbrník – Hovězí – Janová – Vsetín. Stredná trasa: Hovězí – Vsetín, 21 km. Krátka: Lužná – Hovězí, 13.5 km. Počasie nám prialo, bolo slnečno a 27 stupňov.

Pondelok 13.7.2009

Názov trasy: "Za památníky letecké bitvy, ale také na Světlov a Luhačovice". Trasy boli takéto, najdlhšia 42 km: Hostětín – Sochárske okruhy – Šanov – Na koncích - Bašta – Hradisko - Krhov – Bojkovice - Bílí Kříž – Luhačovice. Stredná 31 km: Hostětín - Bojkovice. A dve krátke 15,5 km: Hostětín – Letecké srdce – Šanov. 12 km: Šanov – Letecké srdce - Šanov.

Účastníkov ráno odviezli autobusy do Hostětína. Všetky trasy sa dostali do Luhačovíc. Po prehliadke areálu kúpeľov nasledoval odvoz naspäť do Vsetína. Osobne som Luhačovice vynechal a do Vsetína sa vrátil vlakom z Bojkovic. Znovu sme mali pekné letné počasie s teplotou okolo 30 stupňov.

Utorok 14.4.2009

Trasa mala názov "Hore Váhom dolu Váhom". Ako už tradične, v priebehu MTTV sa pravidelne uskutočňuje aj zájazd na Slovensko. Tento raz to bolo Strečno a okolie. Vidíte, to som musel ísť na akcie na Moravu, aby som sa dostal k Strečnu. Je to paradox.

Ráno nás zaviezli autobusy do Strečna. Veľa účastníkov ešte v Strečne nebola, a tak využila hlavne plavbu na pltiach dolu Váhom. Pešia časť turistov išla trasu: Strečno – hrad – Nezbudská lúčka – Starhrad – Nezbudská lúčka – Strečno. Trasa bola asi 10 km dlhá. Počasie znovu nesklamalo, bolo teplo, ale hlavne nás potešili ďaleké rozhľady. Z tejto akcie do Vsetína som cestoval samostatne, a to vlakom a docestoval som o 1,5 hodiny skôr ako tí autobusoví.

Streda 15. 7. 2009

Dnešný program mal názov "A zase jednou na Radhošť". Organizátori znovu pripravili tri trasy o rôznych dĺžkach. Najdlhšia 29 km: Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť – Pustevny – Na Kamenném – Dolní Bečva – Rožnov. Stredná trasa 18 km: Pustevny – Radhošť – Na Kamenném – Dolní Bečva – Rožnov. Krátka 13,5 km: Pustevny – Radhošť – Rožnov. Teplota stále stúpala a dnes už bolo 33 stupňov. Takže to znamenalo dodržiavať pitný režim.

Štvrtok 16.7.2009

Názov trasy na tento deň: "Na druhou nejvyšší horu Bílich Karpat". Boli pripravené trasy: 38 km: Valašské Klobouky – Královec – Požár – Pod Okršliskem – chata Vršatec – Chmelová – Vršatecké Podhradie – Holý vrch – Brumov. 28 km: Nedašova Lhota – Pod Vysokou – Chmelová – Vršatecké Podhradie – Brumov. 12,5 km: Nedašova Lhota - Vršatecké Podhradie.

Vývoz na trasu vlakom, kratšie trasy boli v kombinácii s autobusom. Návrat z trás bol z Vršateckého Podhradia, bus do Púchova a odtiaľ vlak. Dnes bola horúco 33 stupňov.

Piatok 17.7.2009

"Do Mikuláštikova a pak na večírek". Na tento posledný deň bola najdlhšia trasa iba 25 km: Vizovice – Jasenná – Syrákov - Vsetín a krátka trasa iba 10 km Vizovice – Syrákov.

Ráno nás všetkých autobusmi dopravili do Vizovíc a následne sa pokračovalo po telese nedostavanej bývalej Baťovej železnice. Krátka trasa sa zo Syrákova viezla autobusom. Znovu bolo 33 stupňov, slnečno ale horúco. Večer sa v malej sále kultúrneho domu uskutočnil záver MTTV.

Pre zaujímavosť počet a národnosti účastníkov: Česko (CZ) 249 turistov, Slovensko (SK) 20, Nemecko (D) 2, Poľsko (PL) 1. Celkom 272 turistov. Každý účastník dostal na pamiatku diplom a účastnícky odznak.

Bratislava, 30. júla 2009, Jozef Karovič

 

Krajem pětilisté růže
19. - 23. augusta 2009

Turistické podujatie s týmto názvom sa uskutočňuje každoročne, ale vždy v iných lokalitách. Tohto roku sa 41.diel akcie konal v termíne od 19. do 23. augusta 2009 v okolí Nových Hradov /juhovýchodná časť okresu České Budejovice/.

Priebeh podujatia:

Streda 19.8.2009

Prvý deň podujatia je cestovným dňom. Na podujatie cestujeme s viacerými prestupmi. Nové Hrady majú železničnú stanicu vzdialenú 5 km. Nie ku každému vlaku ide autobus. Z toho vychádza, že nie všetci účastníci sa doviezli v kombinácii vlak – autobus, ale niektorí si tých 5 km odkráčali na vlastných. Pri registrácii sme obdržali všetky náležitosti potrebné na fungovanie v tejto akcie. Ubytovanie bolo tradičné, podlaha + spacák, v novej športovej hale. Ale bolo aj ubytovanie na lôžkach, a to bolo rozhádzané po celých Nových Hradoch.

Štvrtok 20.8.2009

Po raňajkách sa na námestí mestečka, za prítomností starostu, uskutočnilo slávnostné otvorenie podujatia. Na tento deň bol vymyslený názov "Ke dvěma pramenům Lužnice a na Myslivnu." Na začiatku akcie nás odviezli autobusmi do dedinky Pohoří na Šumave. Pre účastníkov boli pripravené tri trasy:

1. Pohoří na Šumave – prameň Lužnice českej aj rakúskej, - Kralstift – Stierhubelteich – Hollaufteich – Stadelberg – Pohoří v dĺžke 16 km
2. Pohoří – Kaplník – Myslivna /1040 m n.m./ - Baronov most /12 km/
3. Obidva úseky spolu - 28 km

Problémy nastali s dopravou späť do Nových Hradov. Ráno nás tam vyviezlo viacero autobusov a naspäť sa točil iba jeden. Z toho dôvodu niektorí turisti čakali na spoj aj 4 hodiny. Väčšina 16 km trasy viedla po rakúskom území, kde bol rozdiel v turistickom značení. Ale bolo to bez problémov. V bufete na priehradnom múre sme si dali pivo, ktoré stálo 2,6 Eura.

Piatok 21.8.2009

Etapa mala názov "K susedom na Mandelstein a do Weitry". Trasy boli stanovené v dĺžkach od 12 do 33 km. Najdlhšia trasa: Schotzenberg - Weitra – Reinprechs – Mandlstein – Heinpichs –Holltor – Pyhrabruch – Nové Hrady. Všetky trasy boli vo Weitre a v okolí, kam nás doviezli autobusy.

Sobota 22.8.2009

Názov sobotnej etapy bol "K největšímu hraničnímu kameni". Toto bola jediná etapa, ktorá nebola závislá na doprave. Trasa bola nasledovná: Nové hrady - Zevlův rybník –Kamenný rybník – Veverský rybník – Dlouhá Stropnice – Humenická přehrada - Cuknštejn – Nové Hrady. Účastníci si mohli vybrať trasy od 10 do 30 km. V cieli sme dostali diplom a medailu podľa počtu absolvovaných ročníkov.

Počet účastníkov: Česko 277, Nemecko 23, Slovensko 4, Holandsko 1. Spolu 305.

Okrem tejto štatistiky boli aj iné, ako napríklad: najčastejšie krstné meno, najčastejší rok narodenia, najmladší a najstarší účastník, /najmladší mal 9 a najstarší 90 rokov/. Zo Slovenska sme boli štyria účastníci: Hlavek Vladimír, Horváth Anton, Karovič Jozef, Ort Milan. V nedeľu 23. 8. 2009 sa akcia končila, bez turistického programu, a účastníci cestovali do svojich domovov.

Bratislava, 3.9.2009, Jozef Karovič

 

Malokarpatský superdiaľkoplaz
Vyhodnotenie 13. ročníka

Absolvovaním stokilometrového (viac ako stokilometrového) Pochodu ŠPCH, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22. - 23. 8. 2009 v lesoch na území štyroch okresov Slovenska a Čiech, sa zavŕšil 13. ročník MKSD (Malokarpatský superdiaľkoplaz). Pre nezainteresovaných uvádzame, že v názve pochodu skratka ŠPCH znamená pochod Špačinských Pekných CHlapcov. Tento pochod organizuje Klub slovenských turistov Špačince. Vzhľadom na skutočnosť, že tohto roku to bol už 25. ročník a že čas nielen že rýchlo uteká, ale zanecháva i väčšie, či menšie stopy i na kráse. Bolo by dobré, aby organizátori pouvažovali doplniť skratku v názve o veľké B (bejvávalo). Nie je vhodné zavádzať turistickú verejnosť, najmä jej ženskú časť, že ak by sa v budúcnosti chceli zúčastniť pochodu zlákané ani nie tak trasou, či dĺžkou, ale názvom pochodu, aby neboli odrazu ..., no čo? - rozčarované. Ale ináč môžem potvrdiť, že organizátori sú jarí, vitálni, milí, spoločenskí ľudia a dobrí organizátori. Na tradičnom pochode bola tradičná trasa, tradičné miesta kontrol, tradičné občerstvenie i tradiční organizátori. Žiaľ, až na jedného organizátora i niekdajšie aktívneho turistu, Jozefa Adamoviča. V čase pochodu prežíval v trnavskej nemocnici posledné dni svojho života. Bol to sympatický a výkonný diaľkár. Zúčastnil sa aj na nejednom pochode organizovanom Teslou. V knihe účastníkov našich pochodov si k menu Jozef Adamovič pripíšeme krížik. Už nikdy nepríde na náš pochod. Tradične vyslovované slová "Česť tvojej pamiatke!" sú v tomto prípade veľmi slabé slová. Chcelo by to ešte niečo dodať, ale i tak by to boli iba slová, ktoré nepomôžu.

Počet kandidátov MKSD 2009 pred týmto posledným pochodom bol nezvyčajne veľký. Celkom 27 turistov. Tento veľký počet kandidátov na MKSD sa prejavil aj na počte účastníkov Pochodu ŠPCH. K beštii, hospodárskej kríze, sa pridala aj kríza v počte účastníckych lístkov na pochod. Podľa organizátorov takú vysokú účasť ešte nezaznamenali. Je pravdou, že z krízy sa organizátori veľmi rýchlo spamätali a na jednotlivé kontroly operatívne zabezpečili dostatok pohonných látok podávaných v kalíštekoch. Podľa neoficiálneho vyhodnotenia MKSD z podkladov dodaných organizátormi Špačinskej stovky ocenenie získali turisti:

1. Farkašovský Ladislav Bratislava
2. Groman Peter Trnava
3. Hanuš Jaroslav Nitra
4. Hofman Jiří Praha
5. Jančík Ondrej Trnava
6. Karel Jozef Trnava
7. Lietavec Miroslav Špačince
8. Lietavec Ondrej Špačince
9. Lumtzer Kveto Poprad
10. Mako Juraj Považská Bystrica
11. Mihalovič Štefan Senica
12. Nižnan Ivan Bratislava
13. Nižnan Marián Bratislava
14. Opatovský Peter Vrbové
15. Páchnik Ctibor Šúrovce
16. Porubanec Cyril Bratislava
17. Pristach Ján Bánovce n. Bebravou
18. Sasák Jaromír Osuské
19. Sládeček Ján Brezová p. Bradlom
20. Slivka Martin Bratislava
21. Suráň Július Tlmače
22. Šulek Karol Trnava

V tomto zozname je sporné meno Jána Sládečka z Brezovej pod Bradlom. V zozname kandidátov je však uvedené meno Štefan Sládeček, Bratislava.

Toto ocenenie za celé obdobie sa udelilo celkom 244-krát. Na tomto počte sa podieľalo celkom 76 turistov. Najviac ocenení získali:

I. Nižnan Tesla 11   Korčok Bratislava 8
Sasák Tesla 10   Parcer Prievidza 7
Suran Tlmače 10   Bada Trnava 7
Hanuš Tesla   9   Valach Tesla 7
Groman Tesla   9   M. Lietavec Špačince 7
Šulek Tesla   9        

Ivan Nižnan

 

Naozaj zabudnutá pošta ???

V minulom čísle sa Ivan Nižnan zamýšľa v článku "Čas uteká rýchlejšie ako voda v stojatom močiari" o problémoch so zavedením vyšších stupňov VOPT. Všetci výkonnostní turisti, ktorí tento odznak plnili a plnia, vedia jedno. Plnenie týchto nadstavbových odznakov VOPT je možné, a to netvrdím len ja, len a len vďaka aktivite turistov Tesly Bratislava a Ivanovi Nižnanovi. Kto chce tvrdiť opak, asi vôbec nevie, čo sú to vyššie stupne VOPT. Myslím tým plnenie VOPT nad 25 až 40 tisíc km. V priebehu predchádzajúcich rokov som sa aj ja snažil prispieť "svojou troškou do mlyna", ale nezáujem, hlavne však nevedomosť turistických funkcionárov, niečo v tom urobiť, malo na mňa a moje okolie presne opačný účinok. Jednoducho prestal som sa o to zaujímať. Do prírody chodím pravidelne skoro každú sobotu, akcie organizujem ako som organizoval, avšak ak počujem, akí sú agilní naši turistickí funkcionári, tak ma vždy "pichne kdesi pri riti".

Veď si zoberte len jedno, ktorý turistický funkcionár chodí pravidelne na nejaké akcie? A tí, ktorí aspoň sem – tam chodili a potom sa dostali do týchto funkcií, sa veľmi rýchlo prispôsobili, ale tým hore. Netreba nikoho menovať, poznáme sa.

Po druhé – koľko turistov mimo západoslovenský kraj chodí pravidelne na výkonnostné turistické akcie /nad 35 km/ a plní si odznak VOPT. Minimum.

A po tretie – naj... turistický funkcionár, hoci len z Bratislavy, bol svojho času J. J. Bodaj by si niektoré jeho nápady aspoň tí terajší prisvojili. /Mimochodom 14.10. má 50 rokov – týmto mu prajeme všetko najlepšie/.

Pre zaujímavosť a osvieženie si pamäti by som chcel uverejniť jeden list /ešte nezverejnený/ z komunikácie s pani Evou Tóthovou, vtedajšou predsedníčkou KK KST. Samozrejme, že sa jedná o nadstavbách VOPT. Úradná korešpondencia je z roku 2002 a pani Tóthová z Nižnej.

Vážený pán Nižnan

Ospravedlňujem sa, že na Váš list reagujem s časovým posunom, ale nastolili ste problematiku, o ktorej žiaľ ani doposiaľ nemám dosť informácií a ku ktorej som nechcela zaujímať len svoje stanovisko. Podarilo sa mi stretnúť s členmi KK, ktorí pracovali aj s p. Štefkom a o problematike boli viac informovaní. Jeden závažný problém však pretrváva, nikde a od nikoho som nezistila, kedy a v akom znení bola schválená Vami spomínaná nadstavba VOPT. Ak k tomu nejaký záznam máte, bola by som Vám vďačná za jeho poskytnutie. V materiáloch, ktoré som "zdedila", je len návrh zmeny VOPT z 8.2.2001, ku ktorému KK zaujala stanovisko ešte 15.12.2001 v zmysle: "Nemeniť súčasne platný Klasifikačný poriadok do konca volebného obdobia."

Pre úplnosť, KK vychádzala z momentálneho stavu záujmu o Výkonnostnú turistiku v regiónoch Slovenska tak, ako ju na Aktíve predsedov KK Regionálnych rád vyslovili predsedovia. Pre Gogoľovské mŕtve duše asi zmeny potrebné nie sú. Vidím, že situácia je aj iná, hoci z teritória Bratislavy sa mi nepodarilo získať konkrétne údaje, zrejme v okruhu Vám blízkom je viac nadšencov, ktorí sa venujú výkonnostnej turistke a zmeny KK by potrebovali. Súhlasím s Vami, že v dokumente, ktorý má slúžiť širšiemu záujmu ľudí, by mala byť precízna formulácia, ale pri troche sedliackeho rozumu sa dá pochopiť znenie súčasného Klasifikačného poriadku. Vzhľadom na finančnú situáciu v KST nie je možné vydať nový poriadok. Otázkou je, či do budúcna budú mať podmienky VOPT úplne iné znenie alebo sa urobia cestou spravodaja zmeny na strane č.10. K tomu by mala zaujať stanovisko sekcia Pešej Turistiky.

Môj návrh, ešte pred vydaním súčasného Klasifikačného poriadku, bol, vypracovať úplne nový pre súčasné podmienky. Veď nemôžeme donekonečna používať to, čo sa stáva v dnešnej dobe nepoužiteľným. Podmienky turistiky v regiónoch, kde vládne nezamestnanosť a z kútov sa začína vytŕčať bieda, sú iné ako v teritóriach, kde solventnosť je samozrejmosťou. A pre koho do budúcna vytvárať hoci aj Klasifikačný poriadok? Zrejme pre obe skupiny, ale to už prestáva byť jednoduché.

Na záver ešte dovoľte odcitovať mne známu definíciu turistiky: "Turistika je pohyb v prírode za účelom poznávania."

No a to je možné len vtedy, ak máme čas pozorovať a vnímať. Pri diaľkových pochodoch vnímame skôr niečo iné než kultúrne pamiatky, flóru alebo faunu.

Zmenu podmienok získania VOPT nevidím ako problém, skôr vidím problém v tom, kto na Slovensku bude tieto podmienky plniť. Viem, že Vás moja odpoveď neuspokojí, lebo do konca volebného obdobia, čo je dva mesiace, sa zmena určite robiť nebude, ale v budúcej KK budú pracovať ľudia, ktorí sa aktívne venujú výkonnostnej turistike, sú relatívne mladší a aj pružnejší...

Vážim si Vašu zanietenosť pre vec a verím, že sa nám podarí posunúť vývoj v turistike dopredu a Klasifikačný poriadok v budúcnosti nebude brzdou.

Veľa pekných dní v prírode a turistike zdar

V Nižnej 25. 3. 2002, Eva Tóthová
Predseda KK KST

P.S.
O kom, že to pani Tóthová na konci listu hovorí? O akých aktívnych turistoch v KK KST? Počas sedemročnice, ktorá od napísania tohto listu prešla, je ešte stále téma "Nadstavbové odznaky VOPT" úplne panensky nedotknutá. Možno v ďalších voľbách navrhnú Junasa...

Trnava, 9.9.2009, Peter Minárik

 

Spomienky Milana Kubiša na Novembrový výšľap

Víkendová sobota v strede novembra pravidelne patrí diaľkovému pochodu, už po desiaty raz, Novembrovému výšľapu. Na prvom ročníku sa zúčastnilo za daždivého a chladného počasia dvanásť turistov. Účasť turistov zaskočila na II. ročníku organizátorov (redakcia časopisu Krásy Slovenska a TJ Tesla Bratislava). Pripravili iba 50 diplomov, a to nestačilo. Do cieľa prišli nielen bratislavskí turisti, ale aj diaľkoplazi z Nitry, Trnavy, Prievidze, Piešťan a Nových Zámkov. Dve desiatky turistov dostali diplomy poštou. Toto podujatie veľmi dobre zapadá do hluchého turistického obdobia. Už vtedy Marián Nižnan z Tesly povedal, že na každý ročník nechá vyrobiť stovku diplomov, aby organizátori neostali v hanbe.

TJ Tesla, ktorá je hlavným organizátorom podujatia, pripravila aj na tohtoročný november 39 km trasu s 1300 metrovým prevýšením. Novembrový výšľap odporúča jeho šéf Ing. Ivan Nižnan aj menej zdatným turistom, ktorí trasu môžu skončiť na viacerých miestach a do Bratislavy sa dostanú autobusovou linkou.

Milan Kubiš

PS
Spomienky Milana Kubiša, niekdajšieho šéfredaktora Krás Slovenska, doplňujeme o niektoré fakty, či udalosti. Tento diaľkový pochod sa narodil v redakcii Krás Slovenska a jeho otcom i krstnou mamou bol bol Milan Kubiš a nikto iný. Jeho pôvodná trasa bola z Peknej cesty do Marianky, cez Borinku, Pajštún, Biely kríž do Rače, kde bol cieľ pochodu. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2000. Už ďalší ročník sa uskutočnil v spolupráci Krásy Slovenska a TJ Tesla. Keď začali byť problémy v Krásach Slovenska, okrem iného aj s vydávaním časopisu, hľadali doterajší organizátori Milan Kubiš a Zdenka Surovcová nového patróna. Pochod svojho tútora našiel v podobe TJ Tesla. Keď sme pátrali v archívoch ÚPT (Ústav pamäti Teslákov), sme zistili, že prvýkrát sa pochod uskutočnil aj v réžii Teslákov 17.11.2001 s účasťou 39 turistov a ešte na pôvodnej 35 km trase s cieľom v Rači. Organizátorom tretieho ročníka pochodu, ktorý sa uskutočnil 16.11.2002, už bola iba TJ Tesla. Trasa bola zachovaná a účasť 44 turistov (diplomy stačili). Hlas turistickej verejnosti, znalej problematiky, sa dožadoval, aby ukončenie pochodu sa udialo v tradičnej Mekke Tesly, v bufete a klubovni areálu Tesla. Hlas ľudu, hlas "demokracie", rozhodol o tom, že cieľ pochodu bude podľa požiadavky. Zostal už iba problém ako presmerovať cieľ z Rače do areálu TJ, čo predstavuje asi desať kilometrov mestom. Návrh, aby turistom po príchode do Rače sa dal jeden cestovný lístok na električky na cestu do Tesly, už v prvom kole neprešiel. Nezostávalo už nič iné, ako upraviť trasu, aby sa zachoval štart a podstatná časť a charakter pôvodnej trasy. Trasa sa predĺžila o 4 kilometre a smer pochodu sa prakticky otočil, miesta ako Marianka, Biely kríž, Košarisko sa zachovali. A tak ďalší ročník sa už šliapal po novej trase. Ku kurióznej situácii došlo v minulom roku, keď už kríza plávala z Ameriky cez Atlantik, jeden z organizátorov zo šetrnosti a z obavy dôsledkov krízy vytiahol staré kontrolné lístky s tým, že jednoducho na nich prečiarkol cieľ Rača a napísal Tesla. Keďže ostatní organizátori pochodu o tomto šetriacom zlepšováku nevedeli, na kontrolách sedeli organizátori už podľa nového časového rozpisu a dlho, strašne dlho čakali na turistov, až sa ich nedočkali.

V jubilejnom desiatom ročníku pochodu Vám prajeme zažiť veľa príjemných chvíľ a na pochode sa nedajte zlákať do Rače (vinobranie už skončilo).

Ivan Nižnan

 

KALENDÁR

november 2009 - Malé Karpaty a okolie:

7.11.2009 OREŠANSKÝ BOTOCROSS 23.ročník
(sobota) Peter Minárik a kamaráti, Trnava

Trasa: 4 vrcholy v Malých Karpatoch, ktorých názvy sa dozviete na štarte. Za každý vrchol sa ráta 10 km. Podujatie je určené milovníkom prírody, ktorí sa túlajú po Malých Karpatoch v každom ročnom období.
Štart: Dolné Orešany, aut. zast., 7.20 - 8.20 h
Cieľ: Horné Orešany, reštaurácia "U Korytára", do 17.30 h
Vedúci: Ing.Peter Minárik, Čajkovského 40, 917 08 Trnava, tel.: 0911-550 921

7.11.2009 POCHOD ŠAŠTÍNSKYMI BORMI
(sobota) KST Senica

Trasa: 20 km, Šaštín - Tomky - Šaštín
Štart: Šaštín, žel. stanica, 8.00 h
Cieľ: Šaštín, žel. Stanica, o 14.00 h
Vedúci: Júlia Mičová, Hollého 741, 905 01 Senica, tel. d.: 034-651 7547

14.11.2009 NOVEMBROVÝ VÝŠĽAP 10.ročník
(sobota) TJ Tesla Bratislava

Trasa: 39 km/1300 m, 20 km/1000 m, 15 km/800 m
Pekná cesta - Biely kríž - Košarisko - Marianka - Kamzík - areál TJ Tesla
Štart: Krasňany, Pekná cesta, 8.00 - 9.00 h
Ciel: areál TJ Tesla
Vedúca: Zdenka Surovcová

21.11.2009 BLATOVÝ POCHOD 31. ročník
(sobota) KST TJ Bezovec Piešťany

Trasa: Piešťany - Havran - Plešiny - Ovčia skala - Jašter
Štart: Piešťany, klub TJ Bezovec, Sládkovičova ul., 7.00 - 9.00 h
Cieľ: reštaurácia Jašter - Hlohovec, do 17.00 h
Vedúci: Ladislav Komandel, M. Bellu 15, 921 01 Piešťany, tel.: 0908-437 159

21.11.2009 CHODNÍKOM VIKTORA BENIAKA NA BRANČ 11. ročník
(sobota) KST Senica

Trasa: 15 km, Senica - Kunov - Branč
Štart: Senica, Gastrocentrum, 7.30 - 8.15 h
Cieľ: hrad Branč o 14.00 h
Vedúci: JUDr. Jozef Kuliaček, Robotnícka 68/57, 905 01 Senica,
tel. d.: 034-657 4895, 0902-264 535


Mesačník MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ vychádza ako zborník nezávislých prispievateľov s turistickou tématikou oblasti Malých Karpát a okolia, zameranou prevažne na diaľkovú pešiu turistiku. Za obsahovú náplň zodpovedá autor príspevku. Príspevky adresujte Petrovi Minárikovi alebo Pavlovi Šoulovi, prípadne iným osobám, ktoré bývajú s nimi v kontakte, priamo na diaľkových pochodoch organizovaných v Malých Karpatoch a okolí. Technická realizácia tohoto čísla: príprava textových podkladov - Peter Minárik, Pavol Šoula, konečná úprava textu - Pavol Šoula, príprava obrazovej náplne - Peter Minárik, distribúcia - Peter Minárik, Peter Obdržálek, Ľudovít Bahurinský. Kontakt - elektronická pošta: soula[zavináč]elf.stuba.sk. V elektronickej forme môžete časopis nájsť na internetovej adrese http://www.elf.stuba.sk/~soula/mkd.