MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ

november 2012

Ročník 21.   11 / 270

V tomto čísle nájdete:

Je turistika šport ?
Orešanský Botocross 2012
Došlá pošta - zmena miesta štartu Vianočného pochodu
Taniere MKSD a SSD 2012 v cieli Vianočného pochodu
Čo turisti napísali pred desaťročiami: Krátke poohliadnutie do histórie diaľkových pochodov
Krajem pětilisté růže 2012 (29. 8. - 2. 9. 2012)
Za posledním puchýřem - Plzeň 2012 (15. - 18. 11. 2012)
Prečítali sme za vás: Pivo pijeme menej, no radi
Príslovia a iné výroky
Kalendár - december 2012


Je turistika šport ?

Definícia: Turistika je určitou špecifickou formou cestovania a pobytu, pri čom sa uplatňuje aktívny telesný pohyb spojený s poznávaním. Telesný pohyb pri tom je zaisťovaný pomocou odborne technických znalostí a zručností. V turistike sa používajú rôzne druhy presunov. Dôležitá je motivácia turistickej činnosti a prírodné prostredie, v ktorom sa turistika realizuje. Ide o zámerne a cieľavedome uskutočňovanú činnosť, ktorej podstatou je uspokojovanie kultúrnych, emocionálnych a ozdravných potrieb človeka. Ideálom turistickej praxe je dosiahnuť turistickú všestrannosť.

Komentár: Za turistiku nepovažujeme akékoľvek cestovanie, pobyty a komerčné formy cestovného ruchu. Cestovný ruch predstavuje cestovanie a prechodné pobyty mimo stáleho bydliska. Sú to cesty a pobyty na zotavenie, liečenie, rekreáciu, za poznávaním. Doplňovanie a prehĺbenie vzdelania. Návšteva kultúrnych a športových akcií. Patria sem tiež služobné a pracovné cesty. Turistika tvorí časť cestovného ruchu. Turistika nie je šport. V turistike sa neorganizujú preteky ako v športe. Pôvodne v rámci oddielov a odborov turistiky sa v minulosti realizovali rôzne aktivity, z ktorých sa vyvinuli samostatné športové odvetvia. Prvou takou aktivitou bolo organizovanie orientačných pretekov. V roku 1961 bola v Kodani založená medzinárodná federácia orientačných závodov a odvtedy sa považujú orientačné závody za šport. Podobne sa v rámci turistických oddielov začali organizovať preteky v triatlone, z ktorých sa tiež vyvinula samostatná športová disciplína. Pred rokom 1989 sa v rámci turistických oddielov rozširovalo cvičenie jogy. Jedno z vysvetlení môže byť také, že cvičitelia jogy si neboli istí, ako bude na ich snahy reagovať vtedajšia vrchnosť. Dnes je už samozrejmosťou, že po celom Slovensku každý, kto má záujem o jogu, sa môže prihlásiť do rôznych skupín, v ktorých sa joga cvičí. Poslednou aktivitou v turistike, z ktorej sa možno v budúcnosti vyvinie samostatné športové odvetvie, sú 100 kilometrové pochody.

Na strane 10 v klasifikácii výkonnostnej turistiky KST sa píše:

A.2. Za podujatie výkonnostného charakteru sa počítajú:

a - Turistické podujatia s dĺžkou trasy od 35 do 100 km na deň.

Nehodnotia sa podujatia, na ktorých sa hodnotí čas alebo poradie.

Na 100 kilometrových pochodoch účastníci nikdy nedôjdu do cieľa za jeden deň. Do cieľa prichádzajú na druhý deň. Pritom sa hodnotí čas, prípadne aj poradie. Pochod sa koná aj v noci. Vtedy sa nedá realizovať jeden zo základných atribútov turistiky, poznávanie. O týchto pochodoch sa nedá hovoriť ako o turistických aktivitách. Napriek tomu, že v rámci turistických odborov sa nepestuje šport, realizovanie turistickej všestrannosti môže uspokojiť aj náročných jedincov. V súčasnosti ponúka organizovaná turistika na Slovensku v rámci všestrannosti presuny: pešo, na lyžiach, na bicykli, na vode, na koňoch a vysokohorskú turistiku. Turistický oddiel v Slovnafte každý rok na jeseň organizuje školenie: základy VHT. Každý absolvent tohto školenia môže vo Vysokých Tatrách absolvovať výstupy na štyri taxatívne určené vrcholy, na ktoré nevedie turistická značka. Výstup na tieto vrcholy osoby bez školenia nemôžu absolvovať. Cvičitelia VHT sa môžu vo Vysokých Tatrách voľne pohybovať aj mimo značených turistických ciest.

Definícia: Šport je všeobecne uznávaný medzinárodný fenomén. Jeho aktivity sú sformulované do pravidiel, ktoré majú medzinárodnú platnosť. Najvýraznejším znakom športovej činnosti je súťaživosť v ňom vystupujúcich subjektov a snaha dosiahnuť čo najlepší výkon a umiestnenie.

Komentár: Definícií športu je veľké množstvo. Niektorí autori kladú základy športu do starého Grécka, kde vznikli olympijské hry v roku 776 p. n. l. Olympijské hry vznikli ako nástroj porozumenia a mieru, t. zv. ekechéria. Starí Gréci počas olympijských hier odkladali svoje vojny. Víťazi v týchto hrách boli triumfálne odvezení domov a do smrti boli vydržovaní z verejných dôchodkov. Mali výsadu, ktorá bola odopretá ostaným občanom vtedajšieho Grécka. Ich osoby mohli byť stvárnené ako sochy. Táto výsada platila iba pre bohov a polobohov.

Alexander Haas

 

Orešanský Botocross 2012

V sobotu 3.11.2012 sa uskutočnil 26. ročník Orešanského Botocrossu. Zúčastnilo sa ho 48 turistov, z nášho oddielu sme boli 6 (po ŠTART Bratislava druhý najpočetnejšie zastúpený oddiel). Počasie bolo skoro ideálne na orientačný pochod – zamračené nízkou oblačnosťou, nad 590 m n. m. dohľadnosť len pár metrov. Nepršalo, dokonca aj blata bolo podstatne menej ako sme sa obávali.

Na štarte v Horných Orešanoch Fero Královič a Ludvo Bahurinský povedali kopce, ktoré máme navštíviť: Slepý vrch, Klokoč, Červená, Jahodník. Z nášho oddielu Janko hneď vyrazil – naháňal kilometre a čas. Ostatní 5 sme išli voľným tempom. Vzhľadom na to, že je to orientačný pochod, každá skupinka si zvolila vlastnú trasu a tak sme sa s ostatnými turistami stretávali a rozchádzali celý pochod.

My sme vyrazili na Slepý vrch. Na hrebeni Orešanských vŕškov bol hustý oblak. Slepý vrch sme našli bez problémov. Tam sme sa stretli s najstarším turistom Jarom (má 80 rokov), ktorý poctivo dodržiaval pitný režim J . A chudák Vlado (aj on má 80 rokov) – “aj napriek tomu, že mám 80 rokov, nie som najstarší...”. Zo Slepého vrchu sme pokračovali na Klokoč, ktorý bol jediný kopec na turistickej značke. Zvolili sme si však kratšiu cestu cez Nové domy. Išli sme cez krásne sfarbený les. Na Klokoči vládla hustá hmla a kríž s klincami sme chvíľu hľadali spolu s ďalšími účastníkmi pochodu. Po chvíli hľadania sme kríž našli aj zatĺkli nejaký klinec. Na Červenú nad Lošoneckým kameňolomom sme išli trošku okľukou cez Monrepos. Cesta bola trochu dlhšia, ale ľahšia na chôdzu a orientačne jednoduchšia. Na Červenú sme sa museli trochu predierať cez husté a pichľavé krovie. No a potom už len na kopec Jahodník a potom do cieľa v Horných Orešanoch. Pustili sme sa skratkou cez lúku a na jej konci sme museli zdolať potok, niektorí sa pri jeho preskakovaní pošmykli a skončili v potoku. Cieľ bol v Loveckej reštaurácii v Horných Orešanoch, kde som si dal výborný jelení guláš. Evka si dala konečne kávičku, po ktorej už dlho túžila. V cieli “úradoval” Bahuro, roky vo VÚB na ňom zanechali trvalé stopy - všetko má dôkladne evidované, roztriedené, zoradené J ... Ludvo, si bezkonkurenčná jednotka v organizovaní pochodov v Malých Karpatoch!!!

A ešte údaje z GPS: doba pohybu 7:55 h, doba státia 1:28 h, prejdená vzdialenosť 35,1 km a rýchlosť pohybu 4,4 km/h.

A perlička na záver: keď sme čakali na zastávke na autobus, tak Štefan povedal “veď tu býva Igor, ako to že nešiel na pochod?”. A vtedy sa objavil na dvore Igor. Mal však vážny dôvod – stáčal víno. A tak si nás “uzmieril” fľaškou vína J J J . Chalani ho pochválili. Igor, ďakujeme!!!

Na budúci rok bude Orešanský Botocross v sobotu 2.11.2013. Začneme a skončíme v Dolných Orešanoch, ale kadiaľ pôjdeme, nevie ešte nik J .

Vladimír Chrapčiak

 

Došlá pošta
Zmena miesta štartu Vianočného pochodu

Ahoj Vlado,

že je v Oblastnom turistickom kalendári MK a okolie 2012 Vianočný pochod na trase Hlohovec – Trnava som vedel. Ale až teraz, pri plánovaní budúceho turistického programu na koniec roka som si všimol, že miesto štartu tam je uvedené ako Hlohovec, Šulekovo, rázc. Predpokladám, že si to asi plánoval podľa cestovného poriadku, kde si našiel, že na takom mieste stojí autobus z Leopoldova, z Trnavy (TT) aj z Piešťan (PN). No mne, ako Hlohovčanovi, sa to nezdá príliš šťastné. Keď by to malo byť takto, nech sa to teda volá Bergseg – Trnava a ide sa zo zastávky autobusu krížom cez dedinu. To mi však nepripadá turisticky zaujímavé, ani malebné a lákavé. Možno by to takto nevadilo (vystúpiť na zastávke a rýchlo utekať cez dedinu ďalej), keby to bola čisto turistická akcia, hocikedy v roku. Ale Vianočný pochod má v propozíciách uvedené, že je to skôr spoločenská akcia. K tomu mi tá cesta cez Bergseg nepasuje. Preto som si dovolil ponúknuť Ti malé vylepšenie (z môjho pohľadu), ktoré by sa možno dalo akceptovať a snáď by sa stihlo za tie necelé dva mesiace ešte aj rozhlásiť medzi turistov (neviem ako je uzávierka novembrového MKD a kedy vychádza decembrový).

Ak sa pochod volá Hlohovec – Trnava, navrhoval by som, aby bol štart v Hlohovci, kde je tiež dobré spojenie zo smerov Trnava, Piešťany, Nitra. Vzhľadom na predvianočný čas a názov pochodu by som symbolicky navrhoval zraz na Námestí Sv. Michala v centre mesta, pred farským kostolom Sv. Michala. Námestie s kostolom je vzdialené od výstupnej zastávky autobusov (Hlohovec, Hlohová ul.) cca 150 m a od železničnej stanice cca 1,3 km. A aby sa vianočná symbolika Vianočného pochodu zvýraznila, tak práve v tom čase (od 13.12. do 15.12.2012) sa na tom mieste – na námestí pred kostolom – konajú Vianočné trhy, poriadané Mestom Hlohovec. V minulom roku to nebolo nič svetaborné, ale boli tam stánky so suvenírmi, občerstvením, nápojmi (punč, varené víno, medovina,...), atď. Na úvod takejto, viac spoločenskej, ako turistickej akcie, mi to pripadá ako dobrý nápad a príjemný začiatok. Čas zrazu by mohol byť vzhľadom ku autobusovým a vlakovým spojom medzi 08:00 a 09.00 h – v tomto rozmedzí by sa tam dalo dopraviť zo všetkých smerov a ešte by zostal aj primeraný čas na cestu do TT.

Turisti by po vystúpení z autobusu prešli cca 150 m ku kostolu, tam by bol zraz a prípadné rozdanie štartovacích lístkov. Kto by chcel, ten by si dal v stánkoch nejaké vianočné občerstvenie, prípadne kúpil nejaký malý vianočný suvenír pre rodinu. Kto by chcel, ten by zašiel do obchodu nakúpiť si niečo na cestu (v tesnej blízkosti sú 3 potravinové obchody). Potom by sa pokračovalo cez most na druhú stranu (na oboch stranách mostu je chodník pre chodcov, ale vzhľadom na ďalší smer Vianočného pochodu a skutočnosť, že po pravej strane prúdia ľudia do novootvoreného Tesca, odporúčam ľavú stranu). Za mostom by sa zišlo vľavo na nábrežnú promenádu (asfaltový chodník) a pokračovalo by sa okolo Šulekova (dedina by sa obišla) ďalej, po korune ochrannej hrádze (prevažne štrkový chodník), okolo Váhu až do Zeleníc a Siladíc.

Myslím si, že takto by to mohol byť celkom pekný začiatok tejto tradičnej akcie. Samozrejme šéfom si Ty, máš konečné slovo a Ty rozhodneš, ako to bude.

Na záver som si urobil prieskum spojov do Hlohovca podľa súčasného cestovného poriadku (približne podobný platil v minulosti, platí teraz a nepredpokladám výrazné zmeny ani po 12/2012 – to už by si každý musel aktualizovať pár dní predtým, podľa nového cestovného poriadku). Spoje uvádzam na nasledujúcej strane a myslím si, že sú celkom vyhovujúce.

Zdraví PDFM

Z Bratislavy a Trnavy – Alt. 1:

Osobný vlak

BA, hl. st. = 06:04
TT, žel. st. = 06:55
Leopoldov = 07:09

Autobus

Leopoldov, žel. st. = 07:25
HC, Hlohová ul. = 07:33 (na navrhovaný štart na Nám. Sv. Michala je cca 150 m)

Z Bratislavy a Trnavy – Alt. 2:

Rýchlik

BA, hl. st. = 06:57
TT, žel. st. = 07:30
Hlohovec, žel. st. = 08:06 (na navrhovaný štart na Nám. Sv. Michala je cca 1,3 km)

Z Trnavy – Alt. 3:

Autobus cez Šúrovce:

TT, aut. st. = 06:30
HC, Hlohová ul. = 07:27

Z Piešťan:

Osobný vlak

Piešťany = 07:04
Leopoldov = 07:15

Autobus

Leopoldov, žel. st. = 07:25
HC, Hlohová ul. = 07:33 (na navrhovaný štart na Nám. Sv. Michala je cca 150 m)

Z Nitry:

Osobný vlak

Nitra = 06:33
Zbehy = 06:51

Rýchlik

Zbehy = 07:07
Hlohovec, žel. st. = 07:22 (na navrhovaný štart na Nám. Sv. Michala je cca 1,3 km)

František Miklovič

 

Taniere MKSD a SSD 2012 v cieli
Vianočného pochodu

Taniere tým turistom, ktorým bolo udelené ocenenie MKSD a SSD za rok 2012, bude odovzdávať Ing. Ivan Nižnan v cieli turistického podujatia VIANOČNÝ POCHOD 15. 12. 2012. Turistov, ktorí predpokladajú, že si taniere preberú na VIANOČNOM POCHODE, prosíme, aby Ing. Ivanovi Nižnanovi o tom dali na vedomie s dostatočným predstihom, lebo v cieli VIANOČNÉHO POCHODU budú taniere pripravené len pre tých, ktorí sa o tom dopredu dohodli. S Ing. Ivanom Nižnanom sa možno skontaktovať telefonicky na čísle 0903-620 653.

 

Čo turisti napísali pred desaťročiami
Krátke poohliadnutie do histórie diaľkových pochodov

Diaľkové pochody (DP) v ČSSR sa začali organizovať spontánne - zdola - nadšencami - bez uznesenia. Dokonca často i proti "zdvihnutým prstom" mnohých turistických funkcionárov. Ich organizovanie u nás vstupuje už do tretieho desaťročia (v roku 1984 - pozn. redakcie). DP si teda vydobili svoje miesto - preukázali životaschopnosť.

Prvé dva verejné organizované DP v ČSSR sa uskutočnili v roku 1963 a zúčastnilo sa na nich 37 ľudí. V roku 1974 bolo organizovaných už 250 pochodov s viac ako 100-tisíc účastníkmi; v roku 1978 takmer štvrť milióna účastníkov a v roku 1982 sa na 1121 takýchto podujatí zúčastnilo už vyše pol milióna organizovaných i neorganizovaných turistov. Niet preto divu, že už z tribúny V. zjazdu ČSZTV v roku 1978 boli DP pre svoju technickú nenáročnosť, športový, zdravotný a vzdelávací význam a s prihliadnutím na účasť označené za "najvýznamnejší prejav spontánnej masovej telovýchovy súčasnosti".

DP je charakteristický ako športovo-turistická jednodenná akcia s dĺžkou trasy 35 až 100 km, pričom to nie je závod a víťazom sa stáva každý, kto prejde určenú vzdialenosť v časovom limite.

DP sú podstatne viac rozšírené v českých krajoch. Prvý verejne organizovaný DP na Slovensku bol Pochod mieru a priateľstva z Vysokých Tatier do Ružomberka (100 km), ktorý sa v roku 1983 už dožil svojho 20-ročného jubilea. V Bratislave sa prvé DP organizovali už v prvej polovici 70-tych rokov. Každoročne jeden na jar - Mierový pochod Bratislava, kde pôvodnými usporiadateľmi boli Dom ČSSP (československo-sovietskeho priateľstva) a VPAKG, a druhý na jeseň - organizovaný OT TJ Vinohrady.

Začala sa pociťovať potreba rozširovať počet takýchto akcií, aby to bola činnosť permanentná - hlavne pre tých, ktorí nemali možnosti pravidelne vycestovávať za DP do českých krajov. Na túto činnosť sa podujala skupina nadšencov z TJ Vinohrady, ktorí už v roku 1975 organizovali v oblasti Malých Karpát i v okolí Dunaja 8 akcií s celkovou účasťou 279 turistov. Za roky 1975 - 1982 organizovali 44 verejne prístupných akcií, na ktorých sa zúčastnilo celkom 2782 ľudí.

Od roku 1977 dochádza v Bratislave k určitej deľbe a koordinácii týchto podujatí. K organizovaniu DP sa podujali OTTJ Štart VD, Slávia Prírodovedec, Slávia SVŠT a v ďalších rokoch Turist Union, ČH (Červená Hviezda), James a neskôr i ďalší. V roku 1982 bolo v oblasti Malých Karpát úspešne zorganizovaných už 32 takýchto podujatí, na ktorých sa podieľali viaceré bratislavské i trnavské TJ a TJ v Častej a Borinke.

Pre mnohých sa táto forma pešej turistiky stala počas víkendov pravidelnou pohybovou aktivitou. Zvolili si vlastnú silu a nohy ako dopravný prostriedok a chôdzu ako šport. Pribúda tých, ktorí svojimi krokmi systematicky mapujú celú našu republiku a obdivujú krásy našej prírody - našej krajiny. Tí mladší tu majú možnosť uplatniť svoju rýchlosť - temperament a tí skôr narodení zasa svoju húževnatosť - vytrvalosť.

Poďakovanie patrí všetkým minulým, súčasným i budúcim poriadateľom diaľkových pochodov za ich príkladnú obetavosť a nápaditosť a za ich ponuku k zdravej a poučnej forme aktívneho prežívania víkendov. Odvďačíme sa im svojou disciplínovanosťou a tým, že sa staneme ochrancami našej krásnej prírody.

Ivan Nižnan, Juraj Špánik
prevzaté z bulletinu "Diaľkové turistické pochody TRIKRÁT TURISTICKÁ TESLA", rok 1984

 

Krajem pětilisté růže 2012

44. ročník obľúbeného turistického podujatia organizovali členovia KČT Český Krumlov v období 29. 8. - 2. 9. 2012. Tento rok bol centrom akcie Rožmberk.

Streda, 29. 8. 2012

Počas tohto podujatia streda je pravidelným pricestovávaním účastníkov, ich registráciou a ubytovávaním. Pôvodne bolo plánované prezentačné miesto v priestoroch Miestneho úradu, ale pre problémy sa nakoniec prezentácia konala vo vestibule turistickej ubytovne KČT Český Krumlov v Rožmberku. Pri prezentácii sme najprv vyhľadali prihlášky (dopredu poslané, vrátane zaplatenia služieb), následne sme obdržali účastnícky preukaz s popisom trás, brožúrku o histórii a zaujímavostiach na trasách, visačku s obalom, lístky na občerstvenie, stravné lístky, vstupenky na zábavu, propozície ďalšieho (jubilejného) ročníka a ubytovací preukaz. Naša skupina po iné roky využívala ubytovanie na podlahe, ale ešte vlani sme boli informovaní o problémoch v tomto smere. Z tohoto dôvodu pre tento rok sme si objednali ubytovanie na lôžku. Naše ubytovanie bolo v rekreačnom areáli Českej pošty na zámku (pôvodne starý hrad). V rámci areálu bolo aj stravovanie pre ostatných účastníkov. Pre zaujímavosť, rozdiel medzi úrovňou nádvoria zámku a námestia Rožmberku je asi 100 výškových metrov. Moji kolegovia pricestovali až v podvečerných hodinách. Po ubytovaní sme spoločne išli na večeru.

Štvrtok, 30. 8. 2012 - "Z Kraví hory na Opatskou stezku"

Ráno o 8.00 h sa uskutočnilo slávnostné otvorenie na nádvorí hradu. Potom nasledovalo putovanie po týchto trasách:

 1. Rožmberk - Přízeř - Lechovice - Pod Kraví horou - Vyšší Brod (11 km) (Seniorské toulky)
 2. Rožmberk - Přízeř - Lechovice - Kraví hora - Vyšší Brod - Menší Vlkavice - Maria Rast - Vyšší Brod (20 km)
 3. Rožmberk - Kraví hora - Vyšší Brod - Maria Rast - Vyšší Brod - Drholná - Grotte Maria - Herbertov - Těchoraz (32 km)

Bolo slnečné počasie s peknými výhľadmi. Teplota sa pohybovala okolo 25 °C.

Piatok, 31. 8. 2012 - "Nejjižnější bod ČR"

Organizátori pripravili tieto trasy:

 1. Seniorská trasa: Rožmberk - Přibislav - Sosnice - Kaliště - Rožmberk (10 km)
 2. Rožmberk - Trojany - Rybník - Klopanov - Jenín - Rožmberk (22 km)
 3. Rožmberk - Trojany - Horní Dvořiště - Mlýnec - Vyšší Brod (26 km)
 4. Rožmberk - Trojany - Horní Dvořistě - Mlýnec - Radvanov - štátna hranica ČR/A - Radvanov - Studánky (35 km)

Celý deň bolo zamračené a dážď, teplota 17 °C, terén čiastočne rozbahnený.

Sobota, 1, 9. 2012 - "Zaniklými vesnicemi"

Trasy:

 1. Rožmberk - Studenec - Přízeř - Horní Jilovice - Běleň - Větrná - Ostrov - Větrná (14 km)
 2. Rožmberk - Přízeř - Běleň - Horní Světlá - Dolní Světlá - Malšín - Ostrov - Větrná - Rožmberk (24 km)
 3. Rožmberk - Běleň - Horní Světlá - Dolní Světlá - Malšín - Ostrov - Větrná - Machnatec - Hořipná - Přízeř (22 km)
 4. ako trasa 3, ďalej Přízeř - Rožmberk (27 km)

Bol celodenný dážď s teplotou 15 °C, terén rozbahnený, ale aj poznačený kravincami (viacero čerstvých).

V Rožmberku v cieli podujatia sme odovzdali púzdro na visačku, na základe štartovného preukazu nám na diplom doplnili odšliapané kilometre a odovzdali medailu. Vo večerných hodinách sa uskutočnila tanečná zábava. Podľa pôvodných plánov mala byť muzika v inej lokalite. Zábava sa konala v sále Kultúrneho domu Rožmitál na Šumave.

Počas zábavy sa uskutočnilo záverečné hodnotenie. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo 260 účastníkov, z toho 111 žien a 149 mužov. Podľa štátov v takomto zastúpení: Česko 234, Slovensko 5, Nemecko 21. Organizátorov bolo 17. Najviac ročníkov absolvoval pán Komárek - všetkých 44 ročníkov. Najstarší muž - rok nar. 1928, žena - 1931, najmladší muž - 2004, žena - 2000, najčastejšie krstné meno: Jozef - 13, Hana - 12, Jana - 11, Jiří - 10. Najviac narodených v roku 1947 - 16, 1943 - 14, 1955 - 13. Najviac účastníkov z týchto miest: Praha - 24, Hradec Králové - 14, Plzeň - 13. Toľko zo štatistík.

Nedeľa, 2. 9. 2012

Všetci účastníci cestujú do svojich domovov. Väčšina sa chce zúčastniť aj ďalšieho ročníka "Krajem pětilisté růže", ktorý sa uskutoční v okolí Českého Krumlova.

Bratislava, 10. 9. 2012, Jozef Karovič

 

Za posledním puchýřem - Plzeň 2012

Turistická akcia pri príležitosti ukončenia turistickej sezóny pod názvom "Za posledním puchýřem" sa uskutočňuje každoročne, vždy v inej lokalite. Z poverenia UV KČT sa v termíne 15. - 18. 11. 2012 uskutočnil už 41. ročník, ktorý organizačne zabezpečovali turisti z plzenského kraja. Podujatie malo nasledovný priebeh.

Štvrtok, 15. 11. 2012

Organizátori akcií Za posledním puchýřem každoročne pre účastníkov pripravia bohatý program. Tento rok plzeňáci ponúkali niekoľko autobusových zájazdov, exkurzie do pivovarov, prípadne kultúrne vyžitie. Pre tieto dôvody býva už štvrtok dňom cestovania.

Naša partia tiež využila možnosti dané organizátormi. Z Bratislavy sme cestovali vlakom EC Jan Jesenius (trasa vlaku: Budapešť - Břeclav - Brno - Praha - Děčín - Hamburg). Z Bratislavy vlak odchádzal o 8.09 h a v Prahe bol o 12.17 h. Cestou až po Kolín nás sprevádzalo slnečné počasie. Za Kolínom sa charakter počasia zmenil na hmlu, ktorá nám následne robila spoločnosť až do Plzne. Z Prahy sme sa viezli medzištátnym expresom Jan Hus (trasa: Praha - Beroun - Plzeň - Domažlice - Nürnberg): Praha 13.07 - Plzeň 14.47. V Plzni si kupujeme cestovné lístky na MHD. Vezieme sa električkou č. 1 na konečnú zastávku a následne vlastným značením do kultúrnej sály Plzeňských vodární a kanalizácií. V sále sme boli približne o 15.30 h. prípravné práce boli v plnom prúde. Batožinu si môžeme nechať v sále, ale do času otvorenia registrácie o 17.00 h musíme čakať vonku. Čas registrácie sa trošku oddialil (na zväzku bolo veľa kľúčov a nevedeli nájsť tie správne).

Konečne sa masy pohli. Organizátori mali účastníkov zoradených podľa čísel. Pri registrácii každý vopred prihlásený turista dostal igelitovú tašku s materiálom. Taška obsahovala ubytovací poukaz, stravné lístky, poukaz na zájazd, zrazovú pohľadnicu, drevenú turistickú známku, odznak podujatia, mapu a popis trás, orientačný plán Plzne, brožúrku o Starom Plzeňci, 3 kusy napolitánok a vstupenku na zábavu (ak si ju vopred objednal). Osobne v taške som mal aj pamätné tričko. Okrem registrácie boli funkčné aj rôzne predajné stánky s turistickým sortimentom (magnetky, štítky na palice, výletky, turistické známky, nálepky, vizitky, rôzne preukazy záznamníkov, odznaky, prípadne možnosť získať otlačky rôznych pečiatok, predávali sa aj turistické kalendáre na rok 2013).

Po skontrolovaní tašiek s materiálom odchádzame sa ubytovať. Kolega má ubytovanie na lôžku v internáte vzdialenom od registrácie, štartu a cieľa asi 1400 m. Naše ubytovanie na podlahe bolo v objekte cirkevného gymnázia v telocvični. Vzdialenosť gymnázia od registrácie bola 2000 m a 500 m od vlakovej stanice Plzeň, hl. n.

Pri ubytovaní je malá registrácia a následne opáskovanie ruky identifikačnou páskou. Po zaujatí priestoru v telocvični odchádzame na večeru. Stravovanie nám zaistili taktiež v cirkevnom gymnáziu. Po večeri sa vraciam aj s priateľom na registráciu, kde si kupujem kalendár 2013 a niekoľko turistických vizitiek a samolepiek, získavam aj niekoľko otlačkov pečiatok.

Piatok, 16. 11. 2012

Po raňajkách odchádzame k registrácii a neskôr na 300 m vzdialené parkovisko, kde už čakajú autobusy na zájazdy. Jeden zo zájazdov bol motivovaný barokovými stavbami (podrobnosti nepoznám - zúčastnil sa kolega). Osobne som bol prihlásený na zájazd "Rozhledny Jižního Plzeňska". Vedúci zájazdu si urobil prezentáciu a v daný čas sme vyrazili v očakávaní zážitkov. Pri cestovaní nás sprevádzala hmla. Miestami z autobusu bolo vidieť možno na vzdialenosť 20 m. Autobusom sme sa viezli takto: Plzeň - Přeštice - Kolešín - Klatovy - Kolínec - Hrádek u Sušice - Sušice - Albrechtice. Po vystúpení v Albrechticiach nás vítalo predierajúce sa slnko. Pešo ideme krozhľadni Na Sedle. Z tejto rozhľadne máme dvojaké výhľady. čo je nad hmlou vidíme, pod hmlou si domýšľame, čo asi sa tam skrylo. Po prehliadke pokračujeme autobusom cez mesto Sušice a obec Odolenka k rozhľadni Svatoboř. Z tejto rozhľadne už vidíme iba hmlu. Následne v Hrádku u Sušice máme obedňajšiu prestávku. Porcie roznášali na tanieroch priemeru asi 35 cm. Prázdny tanier vážil možno 1 kg. Po obede sa vezieme autobusom Hrádek u Sušice - Sušice - Rabí - Horažďovice - Holkovice - Chanovice. Nad Chanovicami sa nachádza rozhľadňa Chlum. Viditeľnosť 5 m. Potom cestujeme autobusom cez Nepomuk - Měcholupy - Zhoř - do Libákovic. Na vrchu Kožich u Libákovic stojí posledná naša plánovaná rozhľadňa. Viditeľnosť 5 m. Následne nás autobus vezie cez Renče, Přeštice, do Plzne.

Na registrácii pribudli ďalšie moje známe tváre, získavam ďalšie pečiatky a suveníry. Po večeri spoločne s kamarátom si robíme kratšiu večernú obhliadku Plzne.

Sobota, 17. 11. 2012

Sobota je každoročne v rámci podujatia Za posledním puchýřem venovaná klasickej turistike. Po raňajkách ideme na miesto registrácie. Organizátori pripravili na sobotu trasy 11, 16, 22, 32, 42 a 50 km. V úseku Plzeň - Starý Plzenec bola zavedená kyvadlová doprava - návoz na trasu 11, 16, 22 a 32 km, odvoz z trasy 11 km. Putovať bolo možné takto:

 1. Starý Plzenec - Hůrka - Sedlec - Radyně - Starý Plzenec (11 km)
 2. Starý Plzenec - Hůrka - Sedlec - Radyně - Černice - Plzeň (16 km)
 3. Starý Plzenec - Hůrka - Sedlec - Radyně - Losiná - Štěnovice - Černice - Plzeň (22 km)
 4. Starý Plzenec - Hůrka - Sedlec - Radyně - Losiná - Čižice - Vysoká - Štěnovice -Černice - Plzeň (32 km)
 5. Plzeň - Černice - Pod Radyní - Starý Plzenec - Hůrka - Sedlec - Radyně - Sv. Vojtech - Čižice - Vysoká - Štěnovice - Černice - Plzeň (42 km)
 6. Plzeň - Černice - Pod Radyní - Starý Plzenec - Hůrka - Sedlec - Radyně - Sv. Vojtech - Nebílovy - Čižice - Vysoká - Štěnovice - Černice - Plzeň (50 km)

V Sedleci bolo možné si pozrieť exponáty hasičského múzea. Zrúcanina hradu Radyně bola prístupná. Zaujímavá bola návšteva pohostinstva U Bizona v Čižiciach. Nad výčapným pultom sa nachádzal asi 120 cm dlhý, 50 cm vysoký a 20 cm široký bizon, ktorý pohyboval hlavou napravo, naľavo, hore, dole. Tu bol aj malý pivovar, ktorý vyrába asi 5 druhov piva. Predával klasiku do pohárov, ale aj v umelohmotných 1-litrových fľašiach. Cena fľašky sa pohybovala od 38 do 48 Kč. Počasie bol zamračené, teplota okolo 5 oC. V cieli podujatia nám bol udelený diplom a dostali sme samolepky.

Vo večerných hodinách v priestoroch Alfa sa uskutočnila Puchýřovská muzika. V rámci programu vystúpila mládežnícka folklórna skupina (hudobná a spevácka časť). Neskôr vystúpili športovo založené deti. V oficiálnej časti odovzdali 2 tituly Majster turistiky a štafeta Puchýřov bola odovzdaná ďalším organizátorom v roku 2013 - Humpolec. Súčasťou zábavy bola aj tombola riešená obálkovou formou (to znamená, že v obálke už bolo napísané nevyhráva alebo vyhráva cenu č. ... .

Nedeľa, 18. 11. 2012

V nedeľu po raňajkách balíme všetky svoje veci. Veľa účastníkov už cestuje do svojich domovov. Organizátori aj na nedeľu nachystali 2 trasy:

 1. Plzeň, Slovany - Doudlevce - Valcha - Výsluní - Slovany (14 km)
 2. Slovany - historické centrum - Slovany (11 km)

Domov cestujeme vlakmi Plzeň - Praha - Bratislava. V nedeľu bolo zamračené a 7 oC.

Medzi účastníkmi bolo asi 7 účastníkov z Poľska, 8 z Nemecka, 11 zo Slovenska. Celkovo bolo asi 1500 účastníkov.

V oficiálnej delegácii KST boli Erika Fabryová, Jindřich Racek a Štefan Mužík. V Plzni som stretol aj známeho účastníka stoviek - pána Kveťa Lumczera z Popradu.

Bratislava, 20. 11. 2012, Jozef Karovič

 

Prečítali sme za vás
Pivo pijeme menej, no radi

O Slovákoch sa vraví ako o fanúšikoch vína a slivovice. Pritom najviac sa tu pije pivo.

Piva sa na Slovensku vypije približne 75 litrov na hrdlo ročne. To nás stavia na pätnáste miesto v európskej tabuľke - teda uprostred. Česi so svojimi takmer 160 litrami v nej vedú, druhú priečku obsadzujú Nemci; pije sa tam o tretinu menej.

V pivnej obľúbenosti nás predbehli aj Rakúšania so sto litrami na obyvateľa, zatiaľ čo Francúzov a Talianov (a ich 30 litrov) sme nechali ďaleko za sebou. Či už to zapríčinil hospodársky pokles alebo čoraz viac pracovných povinností, ktoré nedovoľujú popíjať, spotreba u nás od začiatku krízy klesá, vlani to bolo o 4,5 percenta. Podobne sa to stalo aj v pivomilnom Nemecku, v Česku však po poklese spred dvoch rokov pitie piva znovu ožilo a stúplo.

Europivo?

Väčšinu slovenského trhu ovládli dvaja nadnárodní hráči - Heineken holandských koreňov a juhoafrický SAB Miller. Prvý sústredil výrobu do Hurbanova a vytvoril najväčšiu sladovňu v strednej a východnej Európe. Druhý sa stiahol na Šariš. V Nitre (Corgoň), v Martine (Martiner), v Rimavskej Sobote (Gemer) a v Topoľčanoch (Topvar) sa už nevarí. Z ostatných producentov prekračuje označenie minipivovar len Steiger vo Vyhniach.

Preto sa často skloňuje "europivo", ktoré má vystihovať nie príliš osobitú, skôr akúsi priemernú a jednotnú chuť piva vareného veľkovýrobným postupom.

Efektívne a s autocenzúrou

Podľa sládkov pivovarov by to však malo byť aj jeho výhodou. Skrátka oslovuje najmasovejšiu skupinu konzumentov, ktorá hľadá pivo k jedlu a proti smädu. "Štandardizáciou parametrov piva sa dosahuje vysoká úroveň a vyrovnanosť počas celého roka," vidí najväčší prínos obchodný sládok z Pivovarov Topvar Veľký Šariš Ján Píry. Povolené odchýlky sú veľmi malé a prísne sa kontrolujú. "Vo všetkých sférach - výrobe, obchode či marketingu - môžeme využiť skúsenosti kolegov z iných pivovarov." S touto výhodou súhlasí aj Karol France, obchodný sládok spoločnosti Heineken Slovensko: "Nemuseli nás učiť variť pivo, naučili nás to však robiť efektívnejšie, optimálnejšie a s prísnejšou autocenzúrou v oblasti kvality."

Efektívnejšie narábajú so surovinami - viac piva s menšieho objemu vody, no aj s nižšou spotrebou energie, nižšími emisiami kysličníka uhličitého a s intenzívnejšou recykláciou.

Štamgasti ocenia majstrovstvo: Správne načapované pivo je ako magnet, v krčme i luxusnej reštaurácii

Od podpivníka po penu - kde sa držia takejto starostlivosti, tam rastú tržby aj prepitné.

Obchodní sládkovia tvrdia, že kultúra piva sa ľahšie presadzuje v pivárskych zariadeniach než v luxusných reštauráciách. Vraj krčme štamgasti zlé pivo neprepáčia, zatiaľ čo inde nad ním skôr mávnu rukou.

Žiaľ, čapovanie dnes často nahrádzajú fľašky. Je to ekonomickejšie a nenáročnejšie, avšak bez atmosféry a iskrivej chuti.

Za zlé pivo nemôže len točka

Vo všeobecnosti úroveň pitia na Slovensku spravila sedemmíľový krok. No k prísnosti voči výčapníkom, barmanom a manažérom hostí nabáda ambassador spoločnosti Heineken Franck Evers aj naďalej. "Keď barman načapuje zlý pohár, vždy viní čapovacie zariadenie alebo samotné pivo. Nech však hľadá chybu v sebe a naučí sa niečo o teplote pohára, čapovaní či servise a spraví z toho nádherný rituál. Poteší hosťa, ale aj samotného barmana."

Trocha lásky a vášne investovaných do narábania s pivom podľa neho robí zázraky. Správne načapovaný nápoj si totiž uchováva výbornú chuť až do posledného dúška. Pena tvorí ochrannú vrstvu, ktorá zabraňuje oxidácii a zhorknutiu nápoja a bráni osviežujúcim bublinkám unikať z pohára von.

Franck Evers má za sebou školenia vyše 30 000 barmanov po celom svete vrátane Slovenska. Podľa jeho skúseností po vyškolení personálu vzrastú tržby baru spravidla o desatinu a prepitné až o 70 percent.

Záleží na tvare pohára i skle

Ku kultúre servisu patrí aj správny podpivník, logo piva otočené k hosťovi, no aj správny pohár, čo mlčky vyzýva: budeš ma vôbec piť?

Závisia od neho aj ďalšie vnemy - súdkovitý tvar umožňuje vychutnať si vôňu, kónický zdôrazňuje chuť. Čím je sklo tenšie, tým viac vyvoláva pocit čerstvosti.

Keď sa napríklad pri pive zužuje horná časť pohára, vynikne trpká chmeľová chuť, pri rovnom okraji zase sladká. Výška dna i hmotnosť pohára sú zodpovedné za pocit nasýtenosti.

Rôzna optika, povrch a dizajn sa hodia na rôzne príležitosti. Do pivníc s rýchlou konzumáciou džbánky s uchom, na prémiové značky takzvaný "štuc". V salóniku sa pije pomalšie, nuž najlepšie z pohárov na stopke. Vináreň si vyžaduje menšie stopkové poháre, ktoré ladia s vínovými, ženám najviac ulahodia flautové či iné elegantné "šampusky".

Vznik piva

Pivo je pravdepodobne najstarší nápoj vytvorený človekom. Nezachovali sa presné informácie o tom, či z jačmeňa pestovaného na pivo sa neskôr začal vyrábať chlieb alebo naopak. Názory odborníkov sa vždy smerom bližšie k miestu konzumácie rapídne menia. Dôležité však je, že pivo v minulosti plnilo nielen funkciu základnej potraviny, ale tvorilo neoddeliteľnú súčasť mnohých vtedajších liečebných metód. Plnilo by i dnes, nebyť nešetrného zásahu korporácií, ktoré z liečivého nektáru robia vysoko komerčný, z lacných náhrad za pár dní pripravený, sifónom riedený a zaváraný produkt, ktorý má s pivom spoločné iba veľmi málo.

Vedeli ste?

Pivo napomáha tráveniu, ale nielen to. Pivo nie je len o alkohole, no v správnom množstve aj o zdraví.

· Penistý mok obsahuje esenciálne aminokyseliny, ktoré si však telo nedokáže samo syntetizovať. Liter piva znamená až 7 percent dennej potreby vápnika, a tak chráni pred lámavosťou kostí. Takmer polovica dennej potreby horčíka podporuje nervovú a svalovú aktivitu i metabolizmus tukov. Draslík (12 percent dennej potreby) reguluje vytváranie glukózy, chloridy (22 percent dennej potreby) napomáhajú vytváraniu kyseliny chlórovodíkovej v žalúdku, potrebnej na trávenie. Cení sa najmä priaznivý pomer medzi sodíkom a draslíkom.

· Upokojiť napnuté nervy pomáhajú všetky vitamíny skupiny B, najmä niacín, kyselina listová, pyridoxín a riboflavín. Nápoj do 10° mierne znižuje krvný tlak. Kysličník uhličitý zase prekrvuje ústnu sliznicu, zvyšuje tvorbu slín a povzbudzuje vylučovanie látok z tela močom.

· Pivo vzniká dekontaminačnou technológiou, vďaka ktorej hotový výrobok obsahuje menej škodlivých látok než samotné použité suroviny vrátane vody. Kremík v pive brzdí vstrebávanie "alzheimerovského" hliníka. Pivo podávané spolu s diétnymi jedlami dokázalo podstatne znížiť plazmatický cholesterol, menej rozširovať srdce a zvýšiť množstvo užitočnej medi v pečeni.

· Lekárnici 17. storočia predávali svojim pacientom aj bylinné pivá spolu s užitočnými radami: "Toto palinové pivo vám pomôže proti vodnateľnosti a žltačke, šalviové pivo spevní ďasná, višňové vyženie z ľadvín kamene. Borievkové si doprajte pri podozrení na otravu, feniklové ukončí vaše trápenie s nafukovaním, z vavrínového piva sa dobre vypotíte, pivo z dubového lístia lieči od cholery a mätové pivo privolá bociany do vašej rodiny."

Soňa Hudecová - Podhorná, SME, štvrtok 24. 5. 2012
pre MKD pripravil Pavol Šoula

 

Príslovia a iné výroky

Cudzie ústa nie sú ako vrátka, nezavrieš ich. - Indické príslovie

Poverčivosť a zloba pramenia zo strachu a nevzdelanosti. - Anatole France

Úsmev stojí menej ako elektrina, ale dáva viac svetla. - Charlie Chaplin

Na sľuby je jeden trik. Rob sa, že si sklerotik. - Halina Pawlowská

Ak máš dobrého priateľa, si na tom lepšie ako on. - Thomas Fuller

Pomôž jednému človeku, pomôžeš tým celému svetu. - Talmud

Každý má pravdu, pokiaľ sa nemýli. - Ernest Hemingway

Tí, ktorí sa tvária, že sú šľachtou, na to zväčša nemajú. - Gustáv Valach

Krásy sa nenajete. - Slovenské príslovie

Všetci chcú vaše dobro, nedajte si ho vziať. - Stanislaw Jerzy Lec

Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové nádherné vydanie. - Hans Christian Andersen

Kto má plnú hrsť peňazí, nemá kam vziať rozum. - Zdeňka Ortová

Pohodlie robí z ľudí deti, ťažkosti robia z nich mužov. - Samuel Smiles

Lekvár je produkt šialenej myšlienky ako neurobiť zo všetkých sliviek slivovicu. - absolútna definícia

Nechodím do divadla, neznášam scény. - citát aforistu Ladislava Surinčáka

Rozum môže predstierať neúprimnosť, srdce však nie. - Barnabe Barnes

 

KALENDÁR

december 2012 - Malé Karpaty a okolie:

1.12.2012 BARBORA a BARBORKA 17. ročník
(sobota) TJ Tesla Bratislava

Trasa: Barbora: 35 km/800 m
Barborka: 10 km/750 m
35 km: Bratislava, žel.st. - Kamzík - Pekná cesta - Biely Kríž - Marianka - Kačín - pokračovanie podľa pokynov na štarte
Štart: Bratislava, hl. žel. st., 8.00 - 9.00 h (pod schodami - Žabotova ul.)
Cieľ: Marianka - hostinec U Nováka, do 15.00 h
Iné: Ubytovanie neposkytujeme, štartovné nevyberáme
Vedúci: Vladimír Javorský, Tbiliská 29, 831 06 Bratislava
Ing. Zuzana Javorská, Tbiliská 29, 831 06 Bratislava

8.12.2012 SKLADIA - POCHOD SKLAMANÝCH DIAĽKOPLAZOV
(sobota) (ďalší ročník po poslednom) OT TJ Iskra Matador Bratislava

Trasa: permanentne sa vymýšľa
Informácie: na pochode BARBORA a na cestičkách v Malých Karpatoch
Organizátor: JUŠTE SOSLA s.s r.n.

15.12.2012 VIANOČNÝ POCHOD 19. ročník
(sobota) Trnava

Trasa: Hlohovec - Siladice - Trnava
Štart: Hlohovec, nám. Sv. Michala, 8.00 - 9.00 h POZOR - zmena miesta štartu oproti údajom v kalendári pre rok 2012
Cieľ: cieľ bude určený na štarte
Iné: Pochod sa koná ako rozlúčka so starým rokom, je určený skôr ako spoločenská akcia než diaľkoplazecká akcia. Treba si priniesť dobrú náladu, pohodu.
Vedúci: Vladimír Chrapčiak, Poštová 45, 917 01 Trnava,
tel. do práce: 033-599 1312, e-mail: vladimir.chrapciak[zavináč]vuje.sk

26.12.2012 ŠTEFANSKÝ VÝSTUP NA VEĽKÚ BAŇU nad Račou 3. ročník
(streda) OT KST VIA DANUBIA Dunajská Streda

Trasa: pešo, cyklo, lyže - trasa podľa vlastného výberu
Stretnutie na vrchole s odovzdaním pamätných listov, 12.00 - 13.00 h.
Vedúci: RNDr. Štefan Nagy, Radničné nám. 379/18, 929 01 Dunajská Streda
mobil: 0908-103 425, e-mail: snagyturist[zavináč]gmail.com

26.12.2012 VIANOČNÝ VÝSTUP NA ZÁRUBY
(streda) KST Senica

Trasa: 10 km
Štart: Smolenice, žel. stanica, 8.30 h
Cieľ: vrchol Zárub, 11.30 - 12.30 h
Vedúci: Ján Martinkovič, Čárskeho 213, 908 45 Gbely, tel.: 0903-930 919

31.12.2012 SILVESTROVSKÉ A JE TO! 16. ročník
(pondelok) Klub bratislavských turistov, TJ Tesla Bratislava

Trasa: pešo: 35 km/895 m
Voj.nemocnica - Marianka - Pajštún - Košarisko - Biely Kríž - Malý Slavín
Štart: Bratislava, Vojenská nemocnica, 8.00 - 9.00 h
Cieľ: Malý Slavín
Poznámka: Vzhľadom na silvestrovské počasie a náladu organizátori nepostavili žiadne tajné ani verejné kontroly. Posledná možnosť v roku skratkovať.
Vedúci: Marián Nižnan, Vajnorská 74, 831 04 Bratislava
Ing. Ivan Nižnan, Mlynarovičova 1, 851 03 Bratislava

31.12.2012 SILVESTROVSKÉ VÝSTUPY
(pondelok)

V tento deň sa konajú v okolí Trnavy, Piešťan a Bratislavy výstupy na nasledovné vrcholy a lokality Malých Karpát a Považského Inovca:

MALÝ SLAVÍN, 20. ročník

Organizátor: Klub bratislavských turistov, TJ Tesla Bratislava
Stretnutie bratislavských a iných turistov na Malom Slavíne
Termín: od 10.00 h do vyčerpania zásob a turistov
Trasa: príchod a odchod na všetky svetové strany (okolo 15 km)
Vedúci: Ing. Ivan Nižnan, Mlynarovičova 1, 851 03 Bratislava
Dezider Brunovský, Škultétyho 10, 831 03 Bratislava
Marián Nižnan, Vajnorská 74, 831 03 Bratislava

ZÁRUBY, 28. ročník, KST Slovšport Trnava

Stretnutie na vrchole: pešo: 9.00 - 12.00 h
Info: Ing. Juraj Ondrušek, Botanická 5636/24, 917 08 Trnava
tel.z.: 033-531 4556, mobil: 0905-634 104
email: ondrusek.juraj[zavináč]kst-slovsport.sk, ondrusek.juraj[zavináč]javys.sk

MARHÁT, 41. ročník, KST Bezovec Piešťany

Stretnutie na vrchole pri táboráku: 10.00 - 13.00 h
Vedúci: Rudolf Drlička, Scherera 4798/11, 921 01 Piešťany, tel.: 0907-583 800

JELENEC (GELTEK), KST Doľany

Stretnutie na vrchole: 10.00 - 11.00 h
Štart okolo 9.00 h pri CZŠ, trasa výstupu trvá asi 2 h

KUKLA, KST Častá

Stretnutie na vrchole: 10.00 - 11.00 h

SILVESTER NA ČACHTICKOM HRADNOM VRCHU, KST Hrachovište

Stretnutie na vrchole: 10.00 - 12.00 h

SILVESTROVSKÝ SPLAV MALÉHO DUNAJA, 22. ročník

Trasa: 6 km
Štart: reštaurácia Ister v Novej Jelke o 10.00 h
Cieľ: vodný mlyn Jelka
Iné: lode + vodácku výstroj môže zabezpečiť KST TJ Junior Sládkovičovo
Vedúci: Pavol Macura, Školská 1090, 925 21 Sládkovičovo, tel: 031-784 1725, 0908-187 597


Mesačník MALOKARPATSKÝ DIAĽKOPLAZ vychádza ako zborník nezávislých prispievateľov s turistickou tematikou oblasti Malých Karpát a okolia, zameranou prevažne na diaľkovú pešiu turistiku. Za obsahovú náplň zodpovedá autor príspevku. Príspevky adresujte Pavlovi Šoulovi, prípadne iným osobám, ktoré bývajú s ním v kontakte, priamo na diaľkových pochodoch organizovaných v Malých Karpatoch a okolí. Technická realizácia tohto čísla: príprava textových podkladov - Pavol Šoula a autori príspevkov, konečná úprava textu a príprava obrazovej náplne - Pavol Šoula, distribúcia - Peter Obdržálek, Ľudovít Bahurinský. Kontakt - elektronická pošta: soula[zavináč]elf.stuba.sk. V elektronickej forme môžete časopis nájsť na internetovej adrese http://www.elf.stuba.sk/~soula/mkd.