Rozvrhy krúžkov Rozvrhy učiteľov Rozvrhy učební

Rozvrh hodín FEI STU na zimny semester 2018/2019

1. bc 2. bc 3. bc 1. i 2. i Cvičenia z voliteľných predmetov

1. bc
API
1bc_API/1 1bc_API/2 1bc_API/3 1bc_API/4 1bc_API/5 1bc_API/6 1bc_API/7 1bc_API/8 1bc_API/9 1bc_API/10 1bc_API/11 1bc_API/12 1bc_API/13 1bc_API/14 1bc_API/15 1bc_API/16 1bc_API/17 1bc_API/18 1bc_API/19 1bc_API/20
RK
1bc_RK/1 1bc_RK/2 1bc_RK/3 1bc_RK/4 1bc_RK/5 1bc_RK/6
TLK
1bc_TLK/1 1bc_TLK/2 1bc_TLK/3 1bc_TLK/4 1bc_TLK/5
ELN
1bc_ELN/1 1bc_ELN/2 1bc_ELN/3
AM
1bc_AM/1 1bc_AM/2 1bc_AM/3 1bc_AM/4 1bc_AM/5
ET
1bc_ET/1 1bc_ET/2
ENE
1bc_ENE/1 1bc_ENE/2 1bc_ENE/3
JFI
1bc_JFI/1

2. bc
API
2bc_API/1 2bc_API/2 2bc_API/3 2bc_API/4 2bc_API/5 2bc_API/6 2bc_API/7 2bc_API/8
RK
2bc_RK/1 2bc_RK/2 2bc_RK/3
ELN
2bc_ELN/1 2bc_ELN/2
TLK
2bc_TLK/1 2bc_TLK/2 2bc_TLK/3
AM
2bc_AM/1 2bc_AM/2 2bc_AM/3
ET
2bc_ET/1 2bc_ET/2
ENE
2bc_ENE/1 2bc_ENE/2
JFI
2bc_JFI/1

3. bc
API
3bc_BIS/1 3bc_BIS/2 3bc_BIS/3
3bc_MSUS/1 3bc_MSUS/2 3bc_MSUS/3 3bc_MSUS/4 3bc_MSUS/5
RK
3bc_RK/1 3bc_RK/2 3bc_RK/3 3bc_RK/4
TLK
3bc_TLK/1 3bc_TLK/2 3bc_TLK/3 3bc_TLK/4 3bc_TLK/5
ELN
3bc_ELN/1 3bc_ELN/2 3bc_ELN/3 3bc_ELN/4
AM
3bc_AM/1 3bc_AM/2 3bc_AM/3
ET
3bc_ET/1
ENE
3bc_ENE/1 3bc_ENE/2 3bc_ENE/3
JFI
3bc_JI/1
3bc_FI/1

1. i
API
1i_BIS/1 1i_BIS/2
1i_MSUS/1 1i_MSUS/2 1i_MSUS/3 1i_MSUS/4
AME
1i_AME/1 1i_AME/2 1i_AME/3
JFI
1i_FI/1
1i_JI/1
EE
1i_EE/1 1i_EE/2 1i_EE/3
RK
1i_RK/1 1i_RK/2
AET
1i_AET/1
EN
1i_EN/1 1i_EN/2 1i_EN/3 1i_EN/4
TLK
1i_TLK/1 1i_TLK/2 1i_TLK/3

2. i
API
2i_BIS/1 2i_BIS/2 2i_BIS/3
2i_MSUS/1 2i_MSUS/2 2i_MSUS/3 2i_MSUS/4
AME
2i_AME/1 2i_AME/2 2i_AME/3
EE
2i_EE/1 2i_EE/2 2i_EE/3 2i_EE/4
JFI
2i_FI/1
2i_JI/1
RK
2i_RK/1
AET
2i_AET/1
EN
2i_EN/1 2i_EN/2 2i_EN/3
TLK
2i_TLK/1 2i_TLK/2

Cvičenia z voliteľných predmetov
1. bc
1bc_AM_ENVI
1bc_API_ENVI 1bc_API_HIKT 1bc_API_ROCS
1bc_ELN_HIKT 1bc_ELN_ROCS
1bc_ENE_DTECH 1bc_ENE_EKE
1bc_ET_ENVI
1bc_JFI_ENVI
1bc_RK_HIKT 1bc_RK_ROCS
1bc_TLK_HIKT 1bc_TLK_ROCS
2. bc
2bc_AM_ELT1 2bc_AM_FYZ1 2bc_AM_FYZ2 2bc_AM_MAT2E 2bc_AM_SAR1
2bc_API_LSI 2bc_API_MAT2I 2bc_API_PROG1
2bc_ELN_FYZ 2bc_ELN_MAT2 2bc_ELN_MAT3 2bc_ELN_PPNEO
2bc_ENE_ELT1 2bc_ENE_ENEF 2bc_ENE_FYZ2 2bc_ENE_MAT2E
2bc_ET_ELT1 2bc_ET_ENEF 2bc_ET_FYZ1 2bc_ET_FYZ2 2bc_ET_MAT2E
2bc_JFI_ELT1 2bc_JFI_ENEF 2bc_JFI_FYZ2 2bc_JFI_MAT2E
2bc_RK_DUSRK 2bc_RK_ELT 2bc_RK_FYZ 2bc_RK_MAT2 2bc_RK_MAT3
2bc_TLK_ELT 2bc_TLK_ELT2N 2bc_TLK_FYZ 2bc_TLK_LS 2bc_TLK_MAT2 2bc_TLK_MAT3
3. bc
3bc_AM_ELSA 3bc_AM_MSLAB 3bc_AM_PLCM 3bc_AM_SAR3 3bc_AM_TINA 3bc_AM_VIPROT
3bc_API_BIS_WEBTE1 3bc_API_ISZ 3bc_API_MATSTA 3bc_API_MSUS_KSIF 3bc_API_PT
3bc_ENE_MODEE 3bc_ENE_SEPS 3bc_ENE_SVET
3bc_ET_APROG 3bc_ET_EMC 3bc_ET_MER2 3bc_ET_MIP1
3bc_JFI_MODSIM
3bc_RK_FSS 3bc_RK_ISZ 3bc_RK_PT
3bc_TLK_ACSS1 3bc_TLK_KIS 3bc_TLK_MM1 3bc_TLK_MOPM 3bc_TLK_OSD
1. i
1i_AME_CAEMS 1i_AME_IMS 1i_AME_MKP 1i_AME_OPM 1i_AME_PHSMA 1i_AME_TSAE 1i_AME_VKARM 1i_AME_VPPMS
1i_API_BIS_ZKRY 1i_API_MSUS_MSUS
1i_EE_IEIB 1i_EE_MSF
1i_EN_PAO
1i_JFI_MAT 1i_JFI_MST
1i_RK_IDS 1i_RK_RMS 1i_RK_RNS 1i_RK_UI2 1i_RK_VRS
1i_TLK_AST 1i_TLK_CSO
2. i
2i_AET_AMAG 2i_AET_MEENZ 2i_AET_NMS
2i_AME_CSPMS 2i_AME_MRNMS 2i_AME_MTMP 2i_AME_NPAE 2i_AME_PMRMS 2i_AME_TDIAG 2i_AME_VMSM
2i_API_MTMP 2i_API_TKOD
2i_EE_OAES 2i_EE_OZS
2i_EN_MAMS 2i_EN_MMEDT 2i_EN_NSE 2i_EN_OKSEN 2i_EN_RST 2i_EN_SMIK 2i_EN_TMEDT
2i_JFI_FI_ESTL 2i_JFI_FI_NANT 2i_JFI_FI_URY 2i_JFI_JI_MRJE 2i_JFI_JI_PJE 2i_JFI_JI_VJE
2i_RK_BKYB 2i_RK_DES 2i_RK_MPROJ 2i_RK_RRM 2i_RK_VIR2
2i_TLK_AST 2i_TLK_BEK 2i_TLK_BTSSS 2i_TLK_CSO 2i_TLK_RTS 2i_TLK_SIBU